Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół nr 69 z Oddziałami Integracyjnymi
Drewniana 8; Śródmieście
00-345 Warszawa
Tel: 228278728
Email:
zs69@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.zs69.x.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W Zespole Szkół Nr69 mieszczą się dwie placówki z oddziałami integracyjnymi: Szkoła Podstawowa Nr 41 i Gimnazjum Nr 40. Nasza szkoła zapewnia równe szanse rozwojowe wszystkim dzieciom poprzez uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb, dostosowywanie procesu edukacji do możliwości ucznia, wsparcie ze strony fachowej kadry pedagogicznej, specjalistów i pedagogów wspierających. Szkoła jest w pelni przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Windy i podnośniki umożliwiaja uczniom swobodne poruszanie sie po szkole i korzystanie ze wszystkich pracowni przedmiotowych. W zabytkowym budynku, kameralnych warunkach, panuje przjacielski klimat sprzyjający nauce.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum oferują wiele zajęć wspomagających rozwój dzieci i wyrównujących ich szanse edukacyjne. Uczniowie młodsi mogą uczestniczyć w:

- gimnastyce korekcyjnej z elementami integracji sensorycznej,

- terapii pedagogicznej,

- terapii logopedycznej,

- terapii matematycznej,

- zajęciach usprawniajacych motorykę małą (terapia ręki),

- rehabilitacji ruchowej,

- terapii Tomatisa.

Mogą rozwijać zainteresowania i kreatywność w różnorodnych fomach: uczestnicząc w warsztatach plastycznych, kulinarnych, zajęciach teatru szkolnego, zajęciach muzyczno - ruchowych.

Równie bogata jest propozycja skierowana do uczniów gimnazjum. W szkole aktywnie działają:

- redakcja szkolnej gazetki "SÓWKA",

- koło fotograficzne "FLESZ",

- teatr z Drewnianej,

- koła zainteresowań: matematyczne, chemiczne, ekologiczne,

- zajęcia sportowe.

Uczniowie gimnazjum mogą także uczestniczyć w zajęciach wspomagających rozwój z zakresu:

- rehabilitacji,

- terapii Tomatisa,

- terapii logopedycznej,

- terapii pedagogicznej,

- socjoterapii. 

Kadra: Kadrę Zespołu Szkół stanowi 76 nauczycieli, pedagogów wspierających i specjalistów. Większość to nauczyciele dplomowani i mianowani. Znaczna część ukończyła studia podyplomowe lub jest w trakcie podnoszenia swoich kwalifikacji. Liczne grono uczestniczy w zajęciach doskonalących umiejętności zawodowe i wychowawcze. W gronie pedagogicznym znajduje się dwóch doradców metodycznych z zakresu kształcenia integracyjnego.
Szkołą kierują:
mgr Ewa Furmańska - dyrektor
nauczyciel dyplomowany - wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Gerold - Rychlewska - zastępca dyrektora
nauczyciel dyplomowany - logopeda

mgr Halina Kotuła - zastępca dyrektora ds. integracji
nauczyciel dyplomowany - pedagog szkolny

Informacje na temat godzin przyjęć znajdują się na stronie internetowej szkoły.
Godziny pracy: Lekcje odbywaja sie w godzinach ustalonych planem - do wglądu na stronie internetowej szkoły.

Sekretariat:

Sekretarz Agnieszka Miriuk przyjmuje interesantów we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00 .

Administracja:

Kierownik gospodarczy Krystyna Krawczyk przyjmuje interesantów w:

- poniedziałki i piątki w godzinach 10.00 – 18.00,
- pozostałe dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.

Referent przyjmuje interesantów we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.

e-mail: administracja@zs69.x.pl
Zapisy:

Szczegółowych informacji na temat zapisów udziela sekretariat szkoły.

Harmonogramy i formularze znajdują się na stronie internetowej szkoły szkoły: www.zs69.x.pl


Dojazd:

Do ulicy Dobrej:

autobusy: 105, 118, 128.

Do ulicy Tamka:

autobusy: 102, 125, 162, 444, 512.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny