Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Gorlicka 3; Ochota
02-130 Warszawa
Tel: 226583430
Email:
sekretariat@szkola280.pl
WWW: www.szkola280.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Szkoła znajduje się w rejestrze Krajowych Placówek  Liderów Integracji.

Jest szkołą ćwiczeń dla młodej kadry pedagogicznej.

KLASY INTEGRACYJNE

Liczebność klasy integracyjnej nie przekracza 20 uczniów ( w tym od 3 do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

 Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez dwóch nauczycieli. Nauczyciel przedmiotu realizuje treści programowe, a nauczyciel wspomagający dostosowuje ich zakres do możliwości dziecka.

Podczas każdej lekcji występuje indywidualizacja procesu nauczania.

 Podejmujemy inicjatywę popularyzacji integracji w środowisku lokalnym. Organizujemy Festyn Rodzinny, Dni Integracji.

 Dużo czasu poświęcamy na pracę z uczniem zdolnym.

 BAZA SZKOŁY , WYPOSAŻENIE  

 WARUNKI LOKALOWE.

Szkoła usytuowana jest daleko od dużych, ruchliwych ulic, blisko kościoła.

Dysponujemy halą sportową, pełnowymiarowym boiskiem, zapleczem sportowym, placem zabaw, laboratorium językowym . 

Dzieci korzystają z biblioteki, stołówki, świetlicy. 

W szatni są zamykane szafki na ubrania dla każdego dziecka. 

Uczniowie niepełnosprawni ruchowo mają do dyspozycji windę.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w gabinetach:  psychologicznym, terapii pedagogicznej, logopedycznym, rewalidacyjnym, Sali Doświadczania Świata i salce do gimnastyki korekcyjnej. 

OFERTA ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Staramy się pracować metodami aktywnymi wspomaganymi wielozmysłowym poznawaniem. Dokonujemy diagnozy typów percepcji i uczymy zgodnie z nimi. 

Prowadzimy  terapię Biofeedback oraz zajęcia metodą Tomatisa.

Dzieci i młodzież mogą korzystać z zajęć  wspomagających proces uczenia się               

Prowadzone są równieżzai koła zainteresowań : plastyczne, redakcyjne, matematyczne, europejskie, teatralne, gier planszowych, sportowe, chór  itp.

Od najmlodszych klas prowadzone są zajęcia informatyczne i językowe. Od klasy IV uczniowie oprócz j. angielskiego uczą się j. niemieckiego.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski.

Szkoła oferuje bogaty kalendarz imprez. Oprócz konkursów szkolnych i pozaszkolnych szkoła organizuje:

Dni Integracji

Festiwal Naukowy

Festiwal Teatralny

Dzień Samorządności

Tytuski - promocja talentów

Dni Sportu i Zdrowia

Maraton filmowy

Wycieczki, zielone szkoły, obozy sportowe, rozgrywki sportowe.

Przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa.

Staramy się, aby nasi wychowankowie byli objęci kompleksową opieką.  

Kadra: Wszyscy nauczyciele pracujący w placówce zostali przygotowani do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wielu posiada przygotowanie do uczenie 2 i więcej przedmiotów. Pedagodzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe indywidualnie na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Na licznych kursach i warsztatach doskonalą umiejętności pracy z dziećmi. Na terenie szkoły pracują specjaliści: pedagodzy specjalni, pedagog terapii pedagogicznej, pedagog, psycholog, logopeda, pielęgniarka szkolna. W klasie dzieci sześcioletnich pracuje pomoc nauczyciela.
Godziny pracy: Sekretariat szkolny przyjmuje interesantow od poniedziałku do piątku między 7.45 a 15.45.
Szkolna świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 7.00 do godz. 18.00.
Zapisy:

Zapisy sześciolatków do klasy I prowadzone są drogą elektroniczną ( strona Biura Edukacji m. st. Warszawy )do 28 marca 2011r.

Siedmiolatki można zapisywać do klasy I w sekretariacie do końca marca 2011r.


Dojazd:

Dojazd do przystanku Baleya ulicą Żwirki Wigury autobusami 175, 188 ,

do ulicy Racławickiej autobusami 136, 172,504 ,

do ulicy Pruszkowskiej 157, 512.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny