Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14
Gen. K. Sosnkowskiego 10; Ursus
02-495 Warszawa
Tel: 226626405
Email:
sp14@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.szkolanr14.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Warunki lokalowe:

Szkoła znajduje się na terenie Ursusa. Istnieje od 1954 roku. Przy szkole znajduje się boisko i plac zabaw. Dysponujemy dwiema salami gimnastycznymi, salą lustrzaną oraz halą sportową. W pobliżu znajduje się również basen sportowy OSiR Ursus. Szkoła posiada dwie pracownie informatyczne, a także specjalistyczne gabinety (logopedia, terapia polisensoryczna, terapia Metodą Tomatisa). Działają dwie biblioteki. W szkole są także dwie świetlice i stołówka. Klasy rozmieszczone są tak by dzieci młodsze były w miare możliwości oddzielone od starszych.

Oddziały klasowe:

Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne sześciolatków oraz klasy I - VI. W miare potrzeb i możliwości organizujemy klasy integracyjne i sportowe. W klasach integracyjnych uczy się od 15 do 20 uczniów. Pracuje w nich dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający. Klasy sportowe oferują dodatkową liczbę zajęć WF: ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka pływania i podstawy akrobatyki. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikkowaną kadrę, a dzieci przyjmowane są do klas na podstawie rozmowy i testów sprawnościowych.

Oferta dodatkowych zajęć szkolnych:

W szkole organizowane są następujące zajęcia:

Rozwój zainteresowań:

Oferujemy:

 

 

Kadra: W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Są to zarówno nauczyciele z długoletnim stażem pracy jak i osoby młode. Zapewniamy opiekę specjalistów, wśród których znajdują się: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi. Możemy poszczycić się również wykwalifikowanymi trenerami sportowymi w różnych dziedzinach. Cała kadra pedagogiczna regularnie poszerza swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych. Wielu nauczycieli poza ukończonymi studiami, uprawniającymi do nauki danego przedmiotu, ma też dodatkowe wykształcenie ukierunkowane na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także uprawnienia do prowadzenia programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Współpracujemy także z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 15.


.
Godziny pracy: Sekretariat Szkoły czynny w godzinach od 8.30 do 15.30 (w środę nie przyjmuje interesantów)

telefon: (22) 662 64 05

e-mail: sp14@edu.um.warszawa.pl

Świetlica czynna w godzinach od 7.00 do 19.00


.
Zapisy:

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Można też je znaleźć na naszej stronie internetowej www. szkolanr14.pl, w zakładce "nabór"Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny