Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Asnyka
Otwocka 3; Praga Północ
03-759 Warszawa
Tel: 226190266
Email:
g32@edu.um.warszawa.pl, sekretariat.gim32@gmail.com
WWW: http://www.g32.edu.pl/

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Gimnazjum Nr 32 rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku.  Od 1 października 2004 r. nosi imię Adama Asnyka - odziedziczone po funkcjonującej do 2002 r. w tym samym budynku - Szkole Podstawowej Nr 126.

W bieżącym roku było w szkole 16 klas : 5 trzecich,  5 drugich  i  6 pierwszych.  Uczęszczało
do nich  350 uczniów. Od 1 września 2010 rozpoczęła swoją działalność klasa sportowa o profilu piłkarskim.

Drugim ważnym wydarzeniem datowanym na 1 września 2010 r. jest połączenie Gimnazjum nr 32 z XX Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego usytuowanym przy
ul. Objazdowej 3.  Obie szkoły tworzą Zespół Szkół nr 112.

Od 1 września 2004 roku, z myślą o uczniach mających sprecyzowane zainteresowania, tworzone są klasy, w których uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia kierunkowe. Obecnie funkcjonują klasy:
 • humanistyczna,               
 • ogólna z dwoma językami obcymi: niemieckim, angielskim,                           
 • ogólna z językiem niemieckim lub językiem angielskim.               
 • integracyjna,
 • sportowa.

Wszystkie klasy realizują ramowy plan nauczania zgodny z Rozporządzeniem MEN,  jednak są nieznacznie zróżnicowane pod względem realizacji zajęć pozalekcyjnych. Skupienie uczniów
o podobnych zainteresowaniach pozwala na racjonalne wykorzystanie "godzin miejskich" i tak: 
 • w klasie humanistycznej preferowane są zajęcia artystyczne, dziennikarskie, teatralne, 
 • w klasie językowej przez cały cykl nauki realizowany jest drugi język,
 • w klasie ekologicznej zwiększono liczbę godzin biologii i chemii,
 • w klasach integracyjnych łatwiej jest zorganizować zajęcia wspomagające i uzupełniające wiedzę.
Uczniowie mogą uczestniczyć również w zajęciach pozalekcyjnych, których bogata oferta funkcjonuje w szkole. Mogą to być:
zajęcia sportowe: 
 • SKS i rekreacyjne,
 • koła artystyczne: zespół muzyczny, zespół wokalny, teatr szkolny,
 • koła zainteresowań: miłośników poezji, dziennikarskie, 
 • koła przedmiotowe: informatyczne, chemiczne, geograficzne, historyczne, biologiczne,
 • wyrównawcze i dodatkowe: z matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego i inne.
 
 

Kadra: Kadrę Gimnazjum Nr 32 stanowi 46 pedagogów o średnim stażu pracy w oświacie wynoszącym 15 lat. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, wielu legitymuje się również ukończonymi studiami podyplomowymi. Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, biorą udział w konferencjach tematycznych.

Uczniowie objęci są opieką 2 pedagogów i nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych. Nad ich zdrowiem czuwa pielęgniarka szkolna.

.
Godziny pracy: Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8:00 - 15:20

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2010/2011 trwają do godz. 17.30 według ustalonego planu.

Dyrektor szkoły - Wojciech Niewęgłowski przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00 w dniach zebrań do 19.00
w piątki godz. 8.15 - 9.15

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godz. 8.00 - 16.00

.
Zapisy:

Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat w godzinach 8.00-16.00.

Można też je znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://zs112warszawa.superszkolna.pl/cms/4373/gimnazjum_32
 
 
Dla młodzieży zameldowanej w naszym rejonie:
zapraszamy rodziców lub opiekunów do sekretariatu naszej szkoły od poniedziałku do piątku w godz.  8 00   – 16 00   w terminie od 1 kwietnia 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r. z: 
 • Dowodem osobistym, 
 • PESELEM dziecka.
Dla młodzieży zameldowanej poza naszym rejonem:
tak jak w przypadku dzieci z naszego rejonu niezbędny jest: 
 • Dowód osobisty, 
 • PESEL dziecka,
 • Podanie z prośbą o przyjęcie dziecka złożone do dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 2011/2012 planujemy utworzenie dwóch klas gimnazjalnych, które będą miały siedzibę w budynku XX LO przy ul. Objazdowej 3.
Będą to klasy:
 • o profilu europejskim - realizująca autorski porogram "Unia Europejska i jej kraje bez tajemnic"
 • klasa usportowiona o profilu siatkarskim
  

Dojazd:

Dojazd tramwajami do pętli Kawęczyńska - Bazylika.

http://zs112warszawa.superszkolna.pl/pozycja_na_mapie Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny