Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 154 Im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie
Leśnej Polanki 63/65; Białołęka
03-142 Warszawa
Tel: 228112381
Email:
szkolapodstawowanr154@sp154.waw.pl
WWW: www.sp154.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. P. E. Strzeleckiego jest sześcioletnią placówką oświatową powstałą w 1967r. Jest to miejsce bezpieczne, lubiane i przyjazne dla uczniów w wieku 6-13 lat. Specyfika szkoły zmieniała się przez ostatnie lata – kiedyś mało liczna, obecnie uczęszcza tutaj 800 uczniów. W placówce obecnie funkcjonują trzy oddziały integracyjne – na poziomach klas „0”, I , II.

Uczniami naszej szkoły są dzieci z bardzo zróżnicowanych środowisk. Mając to na uwadze, jako naczelny cel działania stawiamy sobie stworzenie wszystkim uczniom warunków do realizacji potrzeb wynikających z wieku rozwojowego, wszechstronnego rozwoju osobowego, jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy zgodnie z ich możliwościami intelektualnymi i indywidualnym tempem rozwoju.

 

ATUTY SZKOŁY

 

Szkoła posiada sale do nauczania zintegrowanego, sale oddziałów przedszkolnych, sale do zajęć wyrównawczych, pracownie przedmiotowe: języka polskiego, angielskiego, przyrody, matematyki, informatyki, historii, muzyki, plastyki, techniki, religii, bibliotekę z czytelnią i świetlice.

Każdy uczeń klas I – III posiada swoją szufladkę. Sale oddziałów przedszkolnych znajdują się w osobnej części budynku. Wyposażone są w ławki i krzesełka oraz łazienki i toalety przystosowane do wieku dzieci.  

Wyposażenie pozwala na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Szkoła posiada tablice interaktywne, które uatrakcyjniają prowadzone zajęcia.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjaliści wspierają uczniów i stwarzają im warunki do zdobywania wiedzy, uwzględniając zróżnicowane tempo zmian rozwojowych. Dla uczniów z różnorodnymi trudnościami szkolnymi organizowane są zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia z pedagogami i psychologami. Szkoła współpracuje także z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy.

Bardzo dobrze wyposażona sala gimnastyczna, siłownia, sauna z pełnym węzłem sanitarnym, boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, bezpieczny plac zabaw zachęcają uczniów do rozwijania różnorodnych zainteresowań sportowych i prowadzenia aktywnego trybu życia.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

KLASY INTEGRACYJNE

Klasa integracyjna (oddział) jest to klasa, w której uczą się na równi dzieci pełnosprawne z niepełnosprawnymi. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zatrudnia dodatkowo pedagogów specjalnych -  nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego oraz odpowiednich specjalistów.

 

Kadra: Kadra: Na terenie szkoły pracują specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni (reedukatorzy), logopedzi.
Wielu nauczycieli poza ukończonymi studiami, uprawniającymi do nauczania danego przedmiotu, ma też dodatkowe wykształcenie (drugie studia magisterskie lub podyplomowe), ukierunkowane na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub uprawniające do nauki drugiego przedmiotu. Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, biorą udział w konferencjach tematycznych. Z młodszymi dziećmi pracują dodatkowo osoby („pomoc nauczyciela”), które wspomagają nauczycieli klas oraz wychowawców świetlicy.
Godziny pracy: Sekretariat czynny w godzinach: 8.00-16.00
Tel. /022/ 8112381
Kierownik stołówki /022/ 8190069
Kierownik gospodarczy /022/ 8190069
Fax: /022/ 8844641; 8112381
e-mail: szkolapodstawowanr154@sp154.waw.pl
Dojazd: dojazd


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny