Serwis Pomoc Dziecku

Logo
CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej
Hirszfelda 11; Ursynów
02-776 Warszawa
Tel: 226435756
Email:
sekretariat@cixlo.waw.pl
WWW: http://cixlowarszawa.edupage.org/

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

CIX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Heleny Modrzejewskiej w Warszawie

 

 

W roku 1998, na mocy decyzji Rady Gminy Ursynów powołano 109 Liceum Ogólnokształcące, pierwsze samorządowe liceum w tej części Warszawy.

 

Informacje podstawowe

  1. CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej jest w rozumieniu ustawy szkołą publiczną. 
  2. Siedziba szkoły mieści się w Warszawie przy ul. Ludwika Hirszfelda 11.
  3. Organem prowadzącym Liceum jest Biuro Edukacji m. st. Warszawy.
  4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  5. Od 1 września 2002 r. szkoła ma strukturę organizacyjną szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego z klasami I – III.

 

 

OPIS

W naszej placówce młodzież może liczyć na życzliwość i empatię kadry pedagogicznej. Dzięki pozytywnemu wzmocnieniu i indywidualizacji potrzeb, trudności szkolne, które miały miejsce w innych szkołach zostają wyeliminowane. U nas młodzież może w pełni rozwinąć skrzydła oraz dostrzec i wykorzystać swoje mocne strony.

W szkole działają koła zainteresowań: koło dziennikarskie, retoryczne, teatralne. Młodzi aktorzy wielokrotnie zdobywali nagrody za wystawiane przedstawienia, a także sięgali po najwyższe laury w konkursach recytatorskich. W ciągu roku szkolnego przygotowują zabawne spektakle z okazji Dnia Kobiet, Mikołajek, czy Dnia Nauczyciela. 

Szkolny Klub Europejski "Carpe Diem" za swoją działalność otrzymał medal pamiątkowy z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od latu uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w sporcie. Piękne puchary prezentują się okazale w gablotach i są powodem do dumy całej społeczności szkolnej.

Życie szkoły współorganizuje samorząd szkolny. Uczniowie redagowali różne gazetki. Jedna z nich "Archiwum CIX" otrzymała nagrodę w gminnym konkursie gazetek szkolnych. Po przerwie wznowiono wydawanie gazetki pod tym samym tytułem.
W dniu 17maja 2004 odbyły się uroczystości nadania imienia szkole. Przybyli dostojni goście: przedstawiciel Prezydenta, władze dzielnicy, a także Krystyna Janda, która zasłynęła jako filmowa Helena Modrzejewska.  Wizerunek szkoły tworzymy wspólnie. Co roku organizowany jest Festiwal Młodych Talentów. Każdy uczeń może zaprezentować swoje zdolności. Są tańce, śpiewy, popisy akrobatyczne, recytacje własnych wierszy, prace plastyczne, doświadczenia fizyczne, pokazy multimedialne, gra na instrumentach.


Od 2002r w Naszej Szkole istnieją klasy integracyjne. W oddziałach integracyjnych uczniowie z różnymi problemami zdrowotnymi uczą się ze swoimi rówieśnikami w mniejszych zespołach klasowych. Uczą się być razem i pomagać sobie wzajemnie. Uczą się wrażliwości na potrzeby innych. Dyrekcja wraz z nauczycielami i pedagogami pomagają uczniom realizować przesłanie naszej patronki, "Wszystkie moce duszy zebrać i iść dalej - ciągle i ciągle wyżej"

 

 

 

Kadra: Kadrę placówki tworzą nauczyciele z bogatym doświadczeniem pedagogicznym oraz wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Zatrudnieni są pedagodzy specjalni: nauczyciele przedmiotowi, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele rewalidacji, psycholog, pedagog, asystent – pomoc nauczyciela do danego zespołu klasowego.

.
Godziny pracy: Zajęcia w szkole są prowadzone między godziną 8.00 a 16.30

.
Zapisy:

Młodzież jest rekrutowana przez Elektroniczny System Rekrutacji

 Do klas integracyjnych przyjmowana jest młodzież na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie jest wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczną.


Dojazd: Najlepiej dostać się do Naszego Liceum wysiadając na stacji Metro Imielin. Pozostałą część drogi można odbyć idąc spacerem około 10 minut w kierunku Hali Sportowej Arena Ursynów. Można do nas dojechać także autobusami linii 503, 504, 192.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny