Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego
Balkonowa 4; Targówek
03-329 Warszawa
Tel: 228115843
Email:
sp42@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.sp42.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Oferta placówki obejmuje kształcenie w klasach integracyjnych na wszystkich
poziomach edukacji szkoły podstawowej (kl. I-VI).    

  Oprócz regularnych zajęć lekcyjnych na terenie placówki prowadzane są następujące zajęcia o charakterze terapeutycznym: 

·                     terapia logopedyczna

·                     terapia pedagogiczna (reedukacja)

·                     zajęcia dla dzieci zdolnych

·                     zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

·                     terapia integracji sensorycznej (SI)

·                     zajęcia przy użyciu sali doświadczania świata

·                     indywidualne objęcie dzieci wsparciem psychologa

Szkoła dysponuje:

·                     salami lekcyjnymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt

·                     pracowniami przedmiotowymi (2 pracownie   komputerowe)

·                     Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

·                     gabinetem terapii pedagogicznej

·                     bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię

·                     stołówkę oferującą smaczne posiłki

·                     Sala Doświadczania Światła

·                     Sala Integracji Sensorycznej 


Kadra: Na terenie szkoły pracują specjaliści:
- pedagodzy,
- psycholog,
- pedagog terapii pedagogicznej (reedukator),
- logopedzi,
- terapeuci integracji sensorycznej,
- pedagodzy wspierający.
Wielu nauczycieli poza ukończonymi studiami, uprawniającymi do nauczania danego przedmiotu, ma też dodatkowe wykształcenie (drugie studia magisterskie lub podyplomowe), ukierunkowane na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub uprawniające do nauki drugiego przedmiotu.
Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, biorą udział w konferencjach tematycznych.
Godziny pracy: Sekretariat szkoły – czynny codziennie w godzinach 8.00-16.00

tel. (22) 811-58-43; fax: (22) 811-58-43;

(022) 811-66-18 - pokój nauczycielski;

e-mail: sp42@edu.um.warszawa.pl;

Świetlica – czynna w godzinach 7.00 – 17.00
Zapisy:


Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat w godzinach 8.00-15.00. Można też je znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.sp42.waw.plDojazd:

tramwaje: 1, 3, 4, 25

autobusy: 114, 118, 126, 414Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny