Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87
Malownicza 31; Włochy
02-272 Warszawa
Tel: 228460931
Email:
nasza87@wp.pl
WWW: www.nasza87.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 Warunki lokalowe

Jesteśmy szkołą kameralną, położoną na obrzeżach Warszawy. Posiadamy dwa boiska szkolne, plac zabaw dla dzieci młodszych, miejsce do odrabiania prac domowych (w ramach świetlicy). Szkoła posiada pracownię informatyczną, przyrodniczą, językową, matematyczną. Działa biblioteka szkolna posiadająca liczny księgozbiór oraz dostęp do internetu. Na terenie szkoły opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka. Znajduje się również gabinet stomatologiczny.  Uczeń w naszej szkole nie pozostaje anonimowy, dbamy o dobro każdego dziecka. Od 7 lat prowadzimy klasy integracyjne (jedna na każdym poziomie), w których pracuje dwóch nauczycieli. Staramy się by każde dziecko osiągało sukces na miarę swoich potrzeb i możliwości. SUKCES -to dla nas postęp dziecka.  Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość dowozu do szkoły specjalnymi busami.  Budynek szkolny posiada windę, podjazdy. Znajduje się również stołówka szkolna i sklepik.

Oddziały klasowe:

Na każdym poziomie są dwie klasy w tym jedna integracyjna, w której pracuje dwóch nauczycieli, w tym 1 wspomagający dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciele wspomagający  posiadają kwalifikacje zgodne z potrzebami i problemami uczniów. Klasy zwykle są kameralne (20-25 uczniów).

Lekcje i coś po lekcjach:

Na terenie szkoły funkcjonuję dwie odrębne świetlice: dla dzieci młodszych (6-7 latki) i starszych klasy 2-3. Szkoła posiada pracownie przedmiotowe i bibliotekę z dostępem do internetu. Zajęcia językowe (angielski) i informatyczne prowadzone są od najmłodszych klas. Poza nauką szkolną oferujemy:- koła zainteresowań dostosowane do wieku i porzeb uczniów, - działalność w Samorządzie Szkolnym, - zajęcia wspomagające ze specjalistami (logopeda, reedukator, pedagog), - udział w wycieczkach i zielonych szkołach, - udział w konkursach przedmiotowych i innych, - możliwość korzystania z zaplecza sportowego w ramach programu ,,Otwarte obiekty sportowe" i klub PILOT, - możliwość skorzystania z terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Zajrzyj na naszą stronę www. nasza87.pl

Kadra: Na terenie szkoły pracują specjaliści: pedagog, logopeda, reedukator. Nauczyciele wspomagający mający wykształcenie dostosowane do potrzeb dzieci. Wielu nauczycieli poza ukończonymi studiami uprawniającymi do nauczania danego przedmiotu, ma też dodatkowe wykształcenie (studia podyplomowe). Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, biorą udział w konferencjach tematycznych. Szkoła sąsiaduje z rejonową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 22.
Godziny pracy: Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach 8.00-16.00
tel/fax (22) 846-09-31
e-maill:nasza87@wp.pl
Świetlica czynna: 7.00-7.45; 11.30-17.30
Zapisy:

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00-16.00

 


Dojazd:

Tramwaj: 7,9,35

Autobus: 141,154,382,384,706,707,711,715,721,728,807,815Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny