Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
Lewartowskiego 2; Śródmieście
00-190 Warszawa
Tel: 228310823
Email:
info@sp32.waw.pl
WWW: www.sp32.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Nasza strona www

Szkoła organizuje w zależności od potrzeb oddziały integracyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 Pierwszeństwo do szkoły mają dzieci z normą intelektualną oraz z zaburzeniami emocjonalnymi pierwotnymi:
nieśmiałe, lękliwe z zespołami lękowymi z nadpobudliwością psychoruchową.
Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
Do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w oddziale zintegrowanym zatrudnia się pedagoga wspierającego

Naszym uczniom oferujemy:

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania ucznia:
 zajęcia informatyczne,
 zajęcia muzyczne,
 piłka nożna,
 piłka ręczna,
 piłka siatkowa,
 Klub Kangura,
 zajęcia ortograficzne,
 tabliczka mnożenia,
 "Na pomoc przyrodzie",
 "Działasz lokalnie myślisz globalnie",
 "Biblioterapia".

 

Zajęcia wspierające rozwój dziecka

■logopedia
■terapia pedagogiczna
■gimnastyka korekcyjna
■zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

ADHD; nadpobudliwość psychoruchowa:
1. Konsultacje, porady dla uczniów i rodziców z:
- psychologiem szkolnym,
- pedagogiem szkolnym,
- pedagogami wspierającymi.
2. Zajęcia dla uczniów:
- Tomatis,
- Biofeedback,
- ART.

Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna:
1. Dzieci z klasy 0 objęte są dwukrotnie w ciagu roku szkolnego badaniami dojrzałości szkolnej. Badania przeprowadzane są we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną przy ul. Dzielnej w Warszawie.
2. Pod koniec klasy 0  prowadzone są badania przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji (SRD – 6).
3. Konsultacje dla rodziców z zakresu dojrzałości psychomotorycznej i społeczno – emocjonalnej dziecka rozpoczynającego naukę szkolną z:
- psychologiem szkolnym,
- pedagogiem szkolnym,
- logopedą i reedukatorem.

Mowa – zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna:
1. Badania przesiewowe
2. Diagnoza zaburzeń językowych i komunikacji
3. Konsultacje dla rodziców
4. Terapia dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami językowymi i komunikacji
5. Tomatis

Trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysortografia, dysgrafia:
1. Badania przesiewowe ryzyka dysleksji, dysortografii i dysgrafii w klasach młodszych
2. Konsultacje z rodzicami
3. Terapia pedagogiczna (reedukacja) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) w klasach I – III oraz IV – VI
4. Biofeedback
5. Tomatis

Szkoła przystąpiła we wrześniu 2010 roku do akcji  „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.

W dniu 8 października 2011 r.odbył się dzień otwarty dla rodziców w ramach Światowego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Osoby zainteresowane  miały możliwość spotkać się z zaproszonymi specjalistami, takimi jak:
- psycholodzy,
- pedagodzy,
- reedukatorzy,
- logopedzi,
- terapeuci SI,
- terapeuci metody Tomatis i Biofeedback
Konsultacje dotyczyły problematyki:
- gotowości szkolnej,
- ryzyka dysleksji ,
- dysleksji, dysortografii i dysgrafii,
- metod pracy dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce,
- różnych form terapii.

Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne:
1. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym
2. Hipoterapia (współpraca ze stadniną koni „Agmaja”)
3. Biofeedback
4. Tomatis
5. ART
6. Konsultacje z:
- psychologiem szkolnym,
- pedagogiem szkolnym,
- pedagogami wspierającymi
6. Współpraca z Fundacją „Echo”
7. Organizowanie imprez dla szkół z dzielnicy Muranów: „Muranowskie Dni Integracji”
8. Wolontariat szkolny, którego celem jest opieka i wsparcie dla młodszych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieci zdolne, rozwój zainteresowań i uzdolnień:
1. Koła zainteresowań:
- gry i zabawy matematyczne
- „Każde dziecko grać potrafi”  - gry i zabawy logiczne
- zajecia plastyczno - techniczne
- Comenius
- piłka siatkowa
- koło przyrodniczo - ekologiczne
- gry i zabawy ruchowe
- zespół wokalny
- Kangur Matematyczny
- koło komputerowe
- "Spacerkiem po Muranowie"
- koło teatralne
2. Realizacja programu „Ja zdolniacha” dla dzieci uzdolnionych tanecznie.
3. Kierowanie dzieci zdolnych do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, którego celem jest zwiększenie szans pełnego rozwoju dzieciom wybitnie uzdolnionym.
4. Występowanie o stypendium Jana Pawła II.

Rodzice – psychoedukacja, warsztaty, porady wychowawcze:
1. Nieodpłatne warsztaty psychoedukacyjne w ramach projektu „Ścieżki profilaktyczne pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami”.
2. Edukacyjne zebrania z rodzicami prowadzone metodami warsztatowymi.
3. Prelekcje tematyczne podczas zebrań z rodzicami.
4. Kierowanie na nieodpłatne rodzinne wyjazdy wakacyjne z zajęciami prowadzonymi metoda ART.
5. Konsultacje, porady wychowawcze z:
- psychologiem szkolnym,
- pedagogiem szkolnym,
- pedagogami wspierającymi,
- nauczycielami, wychowawcami,
- logopedą, reedukatorem.

Kadra: Na terenie szkoły pracują specjaliści:
pedagog, psycholog, pedagog terapii pedagogicznej (reedukator), logopedzi.
Godziny pracy: Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - od 900 do 1600
Wtorek - od 900 do 1600
Środa - dzień bez interesantów /z wyjątkiem opłat za obiady/
Czwartek - od 900 do 1600
Piątek - od 900 do 1600


Świetlica szkolna czynna w godz. 07:00 -18:00
Zapisy:

Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat.

Można też je znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.sp32.waw.pl


Dojazd:

Tramwajem: 35, 18 przystanek 'Muranowska"

Autobusem : 157Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny