Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych nr 96
Sobieskiego 9; Mokotów
02-957 Warszawa
Tel: 224582628
Email:
hmp0@poczta.onet.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W skład Zespołu Szkół specjalnych nr 96 wchodzą: Gimnazjum nr 137 i CXXI Liceum Ogólnokształcące w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz filia zespołu- Szkoła Podstawowa nr 294 przy ul. Koszykowej 79. Zespół  realizuje kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży przebywającej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Współpracujemy ściśle z personelem medycznym i psychologicznym, co w efekcie tworzy zwartą społeczność oddzialową. Wszelkie działania wychowawcze i dydaktyczne dostosowane są do sytuacji naszego podopiecznego, jego stanu zdrowia psychicznego, programu terapii medyczno- psychologicznej. Jesteśmy placówką, której zadaniem jest: rewalidacja pod względem psychicznym (psychoterapia) i rewalidacja w aspekcie społecznym mającym na celu przygotowanie do życia w podstawowych komórkach społecznych i sytacjach życia społeczenego. Przestrzegamy zasad idywidualnego podejścia do uczniów, dostosowujemy treści, metody do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Działalność swoją prowadzimy poprze: psychoterapię grupową, psychoterapię indywidualną, muzykoterapię, psychorysunek, relaksację, terapię zajęciową.

 

 

Godziny pracy: Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.30.
Zapisy: Uczniem szkoły staje się dziecko przyjęte do szpitala.
Dojazd: Dozjaz autobusami nr 116, 130, 519, 422, E-2


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny