Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
Al. Stanów Zjednoczonych 27; Praga Południe
03-947 Warszawa
Tel: 226177232
Email:
sekretariat@sp143.waw.pl
WWW: http://www.nowa.sp143.waw.pl/

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Działalność Szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, przy ul. al. Stanów Zjednoczonych 27. Usytuowana jest blisko centrum i ma bardzo dobre połączenie komunikacyjne z całą Warszawą.
Obecnie w naszej szkole uczy się 590 uczniów w 24 klasach. Posiadamy 3 oddziały przedszkolne oraz 4 klas sportowych. Baza szkoły staje się  coraz bardziej nowoczesna i atrakcyjna w większości sal znajdują się tablice interaktywne, doprowadzony jest Internet.
W czasie pobytu w szkole nasi uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, która wydaje pyszne obiady, a dla najmłodszych z grup przedszkolnych proponujemy dodatkowe posiłki w postaci śniadania i podwieczorku. W naszej szkole prężnie działa świetlica obejmująca opieką dzieci z  klas 0-IV.
Dla naszych uczniów proponujemy fachową pomoc pedagoga i psychologa szkolnego logopedy oraz reedukatora. W przypadku trudności uczniów w nauce, zapewniamy dzieciom odpowiednią pomoc. Posiadamy atrakcyjną ofertę nauki języka obcego już od najmłodszych klas. Po lekcjach nasi uczniowie mają możliwość rozwijać swoje uzdolnienia w kołach zainteresowań, do których należą między innymi koła: matematyczne, polonistyczne, ekologiczne, teatralne, plastyczne, językowe, sportowe.
Realizujemy szeroki zakres działań pedagogicznych, który zmierza do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Przekazujemy wiedzę i umiejętności dzięki, którym nasi uczniowie sprostają wyzwaniom kolejnego etapu kształcenia na poziomie gimnazjum. Zawsze poszukujemy mocnych stron ucznia i wzmacniamy je. Pomagamy każdemu uczniowi w odkrywaniu jego pasji,  talentów i zapewniamy warunki do ich rozwijania. W proces pedagogiczny wdrażamy nowe rozwiązania organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne. Zawsze aktywnie współpracujemy na zasadach partnerstwa z rodzicami, władzami dzielnicy oraz społecznością lokalną.


Zajęcia specjalistyczne:

Socjoterapia dotyczy uczniów z orzeczniami (autyzm, zespół aspergera).                     

Terapia pedagogiczna dotyczy uczniów z opiniami (trudości emocjonalne, trudności w  czytaniu i pisaniu, dysleksja dysgrafia i inne, kształcenie integracyjne). Stosowane metody polegają głównie na usprawnianiu zaburzonych w/w funkcji.

Logopedia dotyczy uczniów z zaburzeniami mowy, ktorzy sa zakwalifikowani po wstepnym teście diagnozującym w szkole. Terapia jest prowadzona już od 6 lat (zerówki). 

Po lekcjach:

Poza nauką szkolną oferujemy:

* kilkanaście kół zainteresowań, dostosowanych do potrzeb i wieku uczniów; 
* chór;
* działalność w Samorządzie Uczniowskim;
* działalność w gazetce szkolnej; 
* zajęcia wyrównawcze;
* zajęcia wspomagające ze specjalistami;
* udział w wycieczkach, zielonych szkołach; 
* udział w konkursach przedmiotowych i innych;  Kadra: -
Dyrektor
mgr Krystyna Jakubowska
Zastępca dyrektora klas 1-3
mgr Ewa Zwierzchowska
Zastępca dyrektora klas 4-6
mgr Magdalena Maj

Kadra:
Na terenie szkoły pracują specjaliści:
pedagog, psycholog, pedagog terapii pedagogicznej (reedukator), logopeda.

Nasi nauczyciele są doskonale wykształceni, poza studiami magisterskimi dotyczącymi przedmiotu mają także ukończone różne kursy oraz studia podyplomowe ukierunkowane na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci. Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, biorą udział w konferencjach tematycznych.
.
Godziny pracy: Sekretariat - czynny od 8-16.00,
Świetlica - czynne od 7.00 – 18.00.
-
Zapisy:

Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat w godzinach 8.00-16.00.

Można też je znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.sp143.waw.pl


Dojazd:

 http://nowa.sp143.waw.pl/index.php?page=zastepstwaWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny