Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I w Zespole Szkół nr 115
Króla Maciusia 5; Wawer
04-526 Warszawa
Tel: 228121867
Email:
sp195@neostrada.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Opis szkoły
Szkoła mieści się w przestronnym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym budynku z nowoczesną halą widowiskowo - sportową. Obok znajduje się funkcjonalny plac zabaw oraz boisko wyłożone miękką nawierzchnią. Sąsiedztwo lasu stwarza niepowtarzalny klimat i warunki do rekreacji oraz pozwala na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w dobrze wyposażonych i  estetycznych salach, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w różnym wieku. W klasach I-III są one podzielone na dwie części: edukacyjną i rekreacyjną. Dzieci uczą się na różnych piętrach: klasy I-III na drugim, klasy IV-VI na pierwszym, a dla dzieci przedszkolnych przeznaczono parter – podział taki został podyktowany względami bezpieczeństwa. Ponadto placówka dysponuje: salą zabaw, salą komputerową, salą gimnastyczną, biblioteką oraz czytelnią multimedialną. Posiadamy trzy tablice multimedialne, osiem nowoczesnych projektorów, do dyspozycji uczniów są 24 laptopy. Nasza szkoła dysponuje także oddzielnymi pomieszczeniami, umożliwiającymi prowadzenie specjalistycznych zajęć: logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, psychoedukacyjnych. Celem placówki jest stworzenie „Szkoły przyjaznej dziecku”. Dbamy o harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, etyczny, fizyczny i estetyczny każdego dziecka. Staramy się stworzyć wszystkim dzieciom warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju. Chcemy zapewnić każdemu uczniowi sukces edukacyjny i przygotować go do samodzielnego i kreatywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Świetlica
Świetlica działa codziennie w godzinach 6.30-17.30. Do dyspozycji dzieci przeznaczonych jest sześć sal na parterze: jedna dla klas I, druga dla klas II, trzecia dla klas III i starszych, trzy dla oddziałów przedszkolnych. Dzieci pod opieką nauczycieli mogą odrabiać lekcje lub rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w różnych zajęciach - plastycznych, sportowych, czytelniczych.

Języki obce
W klasach I-VI dzieci uczą się obowiązkowo języka angielskiego w wymiarze 2 godziny tygodniowo. Od klasy IV dodatkowo prowadzone są nieodpłatne zajęcia języka niemieckiego w wymiarze 1 godzina tygodniowo.
Oferta zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych
W szkole prowadzone są dla uczniów różnorodne, bezpłatne zajęcia: logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne, socjoterapeutyczne z elementami Art.- terapii, wyrównawcze, oraz koła: literackie, matematyczne, przyrodnicze, komputerowe, plastyczne, językowe, sportowe, turystyczne. W oddziałach przedszkolnych według autorskich programów prowadzone są dodatkowe bezpłatne zajęcia z j. angielskiego oraz wychowania fizycznego z elementami gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie mogą też uczestniczyć w dodatkowych, płatnych zajęciach; tanecznych, sportowych (karate, tenis stołowy), językowych.

Osiągnięcia
Posiadamy tytuły: „Szkoła z klasą”, „Szkoła bez przemocy”, za realizację programu wspierania uzdolnionych otrzymaliśmy certyfikat prezydenta m. st. Warszawy „Wars i Sawa” Nasi uczniowie zdobywają wyróżnienia i nagrody w różnych konkursach: recytatorskich , plastycznych, muzycznych, ekologicznych, sportowych, samorządowym konkursie „ Ośmiu Wspaniałych”. Uczennica została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez Kuratora Oświaty.

Godziny pracy: Lekcje w naszej szkole odbywają się w trybie jednozmianowym.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny