Serwis Pomoc Dziecku

Logo
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
Grochowska 346/348; Praga Południe
03-838 Warszawa
Tel: 226191360
Email:
sekretariat@jasinski.edu.pl
WWW: jasinski.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

LXXII LO im gen Jakuba Jasińskiego w Warszawie jest laureatem wyróżnień Prezydenta m. st. Warszawy "Szkoła z pomysłem na..." w kategorii teatr i nauka języków obcych.

Staramy się pomagać młodym ludziom odkrywac i realizowac zainteresowania w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej, społecznej. Ofertę zajęć pozalekcyjnych prezentujemy na stronie internetowej szkoły: http://jasinski.edu.pl/content.php?p=53&r=15&n=Zajecia+pozalekcyjne.

W roku szkolnym 2013/14 powstała klasa wojskowa. Atutem tej klasy są zajęcia dodatkowe z przysposobienia wojskowego i nowy przedmiot "Dzieje oręża polskiego". Dzięki patronatowi Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i współpracy z ZS "Strzelec" uczniowie moga korzystać z dodatkowych szkoleń realizowanych przez instruktorów wojskowych.

Dojazd: http://www.jasinski.edu.pl/content.php?p=27&r=13&n=Kontakt


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny