Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego
Przepiórki 16/18; Włochy
02-793 Warszawa
Tel: 228635946
Email:
sekretariat@sp66.waw.pl
WWW: www.sp66waw.szkolnastrona.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Działalność Szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego  mieści  się w Warszawie, w dzielnicy Włochy, przy ul. Przepiórki 16/18.
Obecnie w naszej szkole uczy się 409 uczniów w 16 klasach. Posiadamy 2 oddziały przedszkolne oraz 15 klas . Baza szkoły staje się  coraz bardziej nowoczesna i atrakcyjna w większości sal znajdują się tablice interaktywne, doprowadzony jest Internet.
W czasie pobytu w szkole nasi uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, która wydaje domowe obiady. W naszej szkole prężnie działa świetlica obejmująca opieką dzieci z  klas 0-IV.
Nasi uczniowie mają zapewnioną  fachową pomoc pedagoga i psychologa szkolnego, nauczyciela wspomagającego, logopedy oraz reedukatora. W przypadku trudności uczniów w nauce, zapewniamy dzieciom odpowiednią pomoc. Po lekcjach  uczniowie mają możliwość rozwijać swoje uzdolnienia w kołach zainteresowań, do których należą między innymi koła: polonistyczne,  matematyczne, przyrodnicze, teatralne, plastyczne, językowe, biblijne, sportowe.
Zawsze poszukujemy mocnych stron ucznia i wzmacniamy je. Pomagamy każdemu uczniowi w odkrywaniu jego pasji,  talentów i zapewniamy warunki do ich rozwijania. Przekazujemy wiedzę i umiejętności dzięki, którym nasi uczniowie sprostają wyzwaniom kolejnego etapu kształcenia na poziomie gimnazjum. W proces pedagogiczny wdrażamy nowe rozwiązania organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne, m.in. realizujemy Projekt Ekonomiczny „Planujemy, oszczędzamy, pomnażamy”   współfinansowany przez Narodowy Bank . Aktywnie współpracujemy z rodzicami, władzami dzielnicy oraz społecznością lokalną.

Zajęcia specjalistyczne:

Socjoterapia dotyczy uczniów z orzeczeniami (zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zespół aspergera).           

         
Terapia pedagogiczna dotyczy uczniów z opiniami (rudości emocjonalne, trudności w  czytaniu i pisaniu, dysleksja dysgrafia i inne, kształcenie integracyjne). Stosowane metody polegają głównie na usprawnianiu zaburzonych w/w funkcji.

Logopedia dotyczy uczniów z zaburzeniami mowy, którzy są zakwalifikowani po wstępnym teście diagnozującym w szkole. Terapia jest prowadzona już od 6 lat (zerówki). 

Rewalidacja dotyczy uczniów z orzeczeniami

Po lekcjach:

Poza nauką szkolną oferujemy:

- kilkanaście kół zainteresowań, dostosowanych do potrzeb i wieku uczniów; 

- działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu;

- działalność w Samorządzie Uczniowskim;

- zajęcia wyrównawcze;

- zajęcia wspomagające ze specjalistami;

- udział w wycieczkach, zielonych szkołach; 

- udział w konkursach przedmiotowych i innych; 

Na co kładziemy nacisk

• Rozpoznawanie i dbałość o potrzeby naszych uczniów
• Rzetelne przygotowanie do dalszego etapu kształcenia
• Rozwój zainteresowań uczniów
• Przeciwdziałanie agresji i przemocy
• Szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów

Czym się wyróżniamy

- Wyjątkowa, rodzinna atmosfera
- Placówka w cichym i spokojnym miejscu, z dobrym dojazdem
- Stała opieka psychologiczna i pedagogiczna
- Realizacja projektów edukacyjnych
- Realizacja projektu - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

  uczniów kl. I – III szkół podstawowych”
- Różnorodność zajęć pozalekcyjnych
- Certyfikat programu dla szkół wspierających uczniów uzdolnionych - "Wars i Sawa"
- Certyfikat - "Szkoła z klasą"

- Honorowe wyróżnienie  „Szkoła z pomysłem na ekonomię”
- Biofeedbak - terapia dla uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi
- Realizacja projektów – „Szklanka mleka”, „5 porcji owoców, soki, warzywa”, „Lekki tornister”

Kadra: Dyrektor
mgr Marzena Pilińska
Zastępca dyrektora
mgr Agnieszka Wąsala

Kadra:
Na terenie szkoły pracują specjaliści:
pedagog, psycholog, nauczyciel wspomagający, pedagog terapii pedagogicznej (reedukator), logopeda.

Nasi nauczyciele są doskonale wykształceni, poza studiami magisterskimi dotyczącymi przedmiotu mają także ukończone różne kursy oraz studia podyplomowe ukierunkowane na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci. Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, biorą udział w konferencjach tematycznych.
Godziny pracy: Sekretariat - czynny od 8-16.00,
Świetlica - czynne od 7.00 – 17.30
Zapisy:

Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat w godzinach 8.00-16.00.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny