Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Zespole Szkół nr 46
Thommeego 1; Bemowo
01-491 Warszawa
Tel: 226649404
Email:
zs46@edu.um.warszawa.pl
WWW: http://zs46bemowo.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W szkole prowadzone są zajęcia wspierające wszechstronny rozwój ucznia i wyrównujący deficyty: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe (SKS, ) i artystyczne (zespół muzyczno – wokalny, chór, koło plastyczne, koło techniczne). Uczniowie szczególnie uzdolnieni pracują z nauczycielem w oparciu o indywidualny program. W ramach wolontariatu uczniowie uczestniczą w spotkaniach w Domu Seniora.

Kadra: W placówce zatrudnieni są specjaliści:
1. psycholog
2. pedagodzy
3. logopeda
Godziny pracy: Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 17.20. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 18.30.
Zapisy:

Do naszej szkoły przyjmowani są uczniowie z rejonu szkoły. W miarę posiadanych miejsc także spoza.


Dojazd:

tramwaj: 20

autobus: 122, 154, 523, 320Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny