Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23
Władysława Raczkiewicza 8; Wesoła
05-075 Warszawa
Tel: 227600387
Email:
ppp23@edu.um.warszawa.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
 DIAGNOZA:
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym
Diagnoza logopedyczna (zaburzeń mowy i wady wymowy)
Gotowość szkolna
Diagnoza integracji sensorycznej
Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku do 3 r.ż.
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Diagnoza psychologiczna trudności szkolnych dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej
Diagnoza trudności emocjonalnych/konsultacje dzieci w wieku szkolnym- szkoła podstawowa
Diagnoza dzieci zdolnych
Diagnoza pedagogiczna dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Diagnoza psychologiczna trudności szkolnych i wychowawczych młodzieży w wieku 12-18 lat
Indywidualne doradztwo zawodowe 

TERAPIA:
Terapia w zakresie wsparcia emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym
Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji oraz mających trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania
Terapia logopedyczna
Terapia integracji sensorycznej
 Indywidualna terapia psychologiczna dzieci z trudnościami emocjonalnymi z klas I-VIII
Terapia pedagogiczna z matematyki dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Psychoterapia indywidualna długoterminowa dla młodzieży
Wsparcie psychologiczne- spotkania z nastolatkiem co 2-3 tygodnie
Terapia rodzinna
Interwencja kryzysowa

ZAJĘCIA GRUPOWE:
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci objęte WWR
Zajęcia grupowe prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-3 lata z elemantami pedagogiki Montessori
Zajęcia „Logorytmika” dla dzieci w wieku 3-4 lata
TUS-dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z zespołem Aspergera lub z podejrzeniem, po konsultacjach u A. Jabłkowskiej
Poszukiwacze mocy dla uczniów klas 5-6, po konsultacji z prowadzącym
Zajęcia dla dzieci nadpobudliwych z klas 1-3 po konsultacji u P. Bargara
Zajęcia dla dzieci zdolnych     w wieku 7-9 lat  po diagnozie i konsultacji u K. Olszewskiej
Zaradny Kot w Akcji     dla dzieci w wieku 10 lat, po konsultacji u P. Bargara
Trening Myślenia Twórczego dla dzieci z klasy 2 i 3, po konsultacji u K. Olszewskiej
Antystres  dla uczniów klas 7– 8, po zebraniu grupy i konsultacji u prowadzących
Trening pewności siebie dla dzieci urodzonych w latach 2009-2011, po konsultacji u prowadzących  Zaradny kot w akcji dla dzieci w wieku 7-9 lat, mających trudności ze złością Grupowa terapia matematyczna dla dzieci z klas 3 i 4 po konsultacji u K. Olszewskiej
Terapia Ręki dla dzieci w wieku 6 – 8 la dzieci z listy


ZAJĘCIA DLA RODZICÓW:
Konsultacje psychologiczne dla rodziców
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do 6 r.ż.: „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci szkolnych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I”
Wsparcie indywidualne rodzica
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera


ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI:
Psychoedukacja, warsztaty, pogadanki dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zgodnie z zapotrzebowaniem
Sieć współpracy logopedów
Sieć współpracy w zakresie doradztwa zawodowego
Sieć współpracy dla psychologów i pedagogów
Wykłady dla nauczycieli przedszkoli

 

Kadra: Pedagodzy, psychologowie, psychoterapeuci, logopedzi, diagności i terapeuci SI.
Godziny pracy: Godziny pracy poradni:
Poniedziałek- Piątek w godz. 8.00-20.00
Sobota w godz. 8-12
Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek-Piątek 8.00-18.00
Sobota-8-12
Zapisy: Zapisy osobiście w sekretariacie Poradni w godz. 8.00-18.00 lub telefonicznie pod numerem (22)760-03-87
Dojazd:

Autobusy lini 173, 198 i 514  przystanek: Armii Krajowej

Pociągi w kierunku: Mińsk Mazowiecki, Siedlce lub skm linii S2 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny