Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23
Władysława Raczkiewicza 8; Wesoła
05-075 Warszawa
Tel: 227600387
Email:
ppp23@edu.um.warszawa.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

DIAGNOZA:
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym
Diagnoza logopedyczna
Gotowość szkolna
Diagnoza integracji sensorycznej
Diagnoza neurorozwojowa wg INPP dla dzieci w wieku 6-12 r. ż
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Diagnoza psychologiczna trudności szkolnych dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej
Diagnoza trudności emocjonalnych/konsultacje dzieci w wieku szkolnym- szkoła podstawowa
Diagnoza dzieci zdolnych
Diagnoza pedagogiczna dzieci z klas I-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Diagnoza psychologiczna trudności szkolnych i wychowawczych młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
Indywidualne doradztwo zawodowe

TERAPIA:
Terapia w zakresie wsparcia emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym
Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji oraz mających trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania
Terapia logopedyczna
Terapia integracji sensorycznej
Terapia odruchów pierwotnych i posturalnych dzieci z trudnościami w uczeniu się
Indywidualna terapia psychologiczna dzieci z trudnościami emocjonalnymi z klas I-VIII
Terapia pedagogiczna z matematyki dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Psychoterapia indywidualna
Terapia rodzinna
Interwencja kryzysowa

ZAJĘCIA GRUPOWE:
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci objęte WWR
Zajęcia grupowe prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-3 lata
Zajęcia „Logorytmika” dla dzieci w wieku 3-4 lata
TUS-dla dzieci w wieku 8 i 9 lat z zespołem Aspergera lub z podejrzeniem, po konsultacjach u A. Jabłkowskiej
Wygaszanie odruchów metodą INPP dla dzieci z ryzyka dysleksji w wieku 7-8 lat
Poszukiwacze mocy dla uczniów klas 5-6, po konsultacji z prowadzącym
Zajęcia dla dzieci nadpobudliwych z klas 1-3 po konsultacji u P. Bargara
Zajęcia dla dzieci zdolnych     w wieku 7-9 lat  po diagnozie i konsultacji u K. Olszewskiej
Zaradny Kot w Akcji     dla dzieci w wieku 10 lat, po konsultacji u P. Bargara
Trening Myślenia Twórczego dla dzieci z klasy 2 i 3, po konsultacji u K. Olszewskiej
Antystres  dla uczniów klas 4 – 6, po zebraniu grupy i konsultacji u prowadzących
Trening pewności siebie dla dzieci w wieku 8- 10 lat, po konsultacji u psychologa poradnI
Grupowa terapia matematyczna dla dzieci z klas 3 i 4 po konsultacji u K. Olszewskiej
Terapia Ręki dla dzieci w wieku 6 – 8 la dzieci z listy
Poznaj siebie, poznaj zawód, młodzież w wieku13-14latkonsultacje u M. Postuły lub A. Nowocień
Trening relaksacyjny Jacobsona z elementami wizualizacji, dla młodzieży w wieku 13-16 lat, po konsultacji u A.Pietruczyk-Nowocień


ZAJĘCIA DLA RODZICÓW:
Konsultacje psychologiczne dla rodziców
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do 6 r.ż.: „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci szkolnych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I”
Konsultacje psychodietetyczne –dzieci i ich rodzice
Grupa wsparcia dla rodziców nastolatków będących w terapii

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI:
Psychoedukacja, warsztaty, pogadanki dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zgodnie z zapotrzebowaniem
Superwizje pracy terapeutycznej
Grupa wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych,
w czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 12-14
Sieć współpracy logopedów
Sieć współpracy w zakresie doradztwa zawodowego
Sieć współpracy dla nauczycieli przedszkoli

Sieć współpracy  dla psychologów i pedagogów ze szkółpodstawowych i ponadpodstawowych

Kadra: Pedagodzy, psychologowie, psychoterapeuci, logopedzi, diagności i terapeuci SI, terapeuta terapii INPP.
Godziny pracy: Godziny pracy poradni: Poniedziałek- Piątek w godz. 8.00-20.00
Godziny pracy sekretariatu: 8.00-18.00
Zapisy: Zapisy osobiście w sekretariacie Poradni w godz. 8.00-18.00 lub telefonicznie pod numerem (22)760-03-87
Dojazd:

Autobusy lini 173, 198 i 514  przystanek: Armii Krajowej

Pociągi w kierunku: Mińsk Mazowiecki, Siedlce lub skm linii S2 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny