Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie
Krakusa 2; Targówek
03-390 Warszawa
Tel: 228113682
Email:
sp298@tlen.pl
WWW: www.sp298.edupage.org

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Oferta placówki obejmuje kształcenie na wszystkich poziomach edukacji szkoły podstawowej (klasy 1 - 6) oraz oddziały przedszkolne - tzw. zerówki. Oprócz zajęć lekcyjnych szkoła prowadzi zajęcia dodatkowo rozwijające zdolności i umiejętności uczniów:
 
 
oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym:
 
 
Szkoła dysponuje:
 
  patrz: www.sp298.edupage.org
 

Kadra: Na terenie szkoły pracują: pedagodzy, reedukator, logopeda. Szkoła współpracuje z psychologiem z PPP nr 13.Wielu nauczycieli poza ukończonymi studiami wymaganymi do nauczania danego przedmiotu, ma dodatkowe wykształcenie uprawniające do nauki drugiego przedmiotu. Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i konferencjach tematycznych.
Godziny pracy: Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00 tel. (22) 811-36-82; fax: (22) 811-36-82; e-mail: sp298@tlen.pl
Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30.
Zapisy:

Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat placówki w godzinach 7.30 - 16.00 tel. 22 811 36 82. Wszystkie informacje na temat placówki znajdują sie na stronie internetowej szkoły:www.sp298.edupage.org

 

 


Dojazd:

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny