Serwis Pomoc Dziecku


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
Księcia Janusza 45/47; Wola
01-452 Warszawa
Tel: 0228367088
Email:
ppp2@edu.um.warszawa.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, ich rodzicom, nauczycielom z rejonu dzielnicy Wola.

Oferujemy:

 1. Konsultacje.

 2. Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

 3. Wydawanie opinii.

 4. Po badaniach proponujemy zajęcia postdiagnostyczne:

  • indywidualną i grupową terapię

  • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny dla dzieci w wieku przedszkolnym

  • terapię logopedyczną

  • zajęcia grupowe dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

  • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych 

  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i reedukacyjne

  • zajęcia psychoedukacyjne, trening skutecznego uczenia się

  • warsztaty antystresowe

  • doradztwo zawodowe ( pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia, pomoc w wyborze zawodu oraz warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze dla rodziców

 1. Orzekanie o:

  • potrzebie nauczania indywidualnego

  • potrzebie kształcenia specjalnego

  • potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

  • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Kadra: psycholodzy, pedagodzy, logopeda, neurologopeda, terapeuci, doradca zawodowy.
Godziny pracy: Poradnia jest czynna przez przez sześć dni w tygodniu; od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00, w soboty 9.00 - 14.00
Zapisy: Na badania i konsultacje można zapisywać się osobiście lub telefonicznie, na terapię i zajęcia uczniowie zapisywani są po badaniach przez psychologa, pedagoga lub logopedę
Dojazd: Tramwajami - 28, 13, 23, 24, autobusami - 129, 159, 167


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny