Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1
Zawiszy 13; Wola
01-167 Warszawa
Tel: 226310823226315773
Email:
zppp1@edu.um.warszawa.pl
WWW: http://www.zppp1.waw.pl/

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom.

Obejmujemy swoim działaniem teren miasta stołecznego Warszawy w części Dzielnicy Wola.

 

PLACÓWKI objęte opieką - Zobacz:  http://www.poradnia6.waw.pl/rejon    

  

Kadra: DYREKTOR: mgr Katarzyna Sieradzan
Wicedyrektor: mgr Alicja Melon

W Poradni pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, psychoterapeuci, terapeuci pedagogiczni, terapeuci SI, doradcy zawodowi, socjoterapeuta, lekarz.

_____________________
Godziny pracy: -

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
W soboty od godz. 9:00 - 13:00.
Opinie i orzeczenia można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 18:30.

Na zajęcia specjalistyczne przyjmowane są dzieci skierowane przez specjalistów diagnozujących.

Uwaga w okresie wakacji szkolnych zmiana godzin pracy:
Od 18lipca do19sierpnia poradnia będzie czynna w poniedziałek w godzinach od 13:00 do 19:00
Od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00
W okrasie od 22 sierpnia do 31 sierpnia poradnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00
W okresie wakacji szkolnych w soboty poradnia jest nieczynna.
W lipcu przewidujemy dwa posiedzenia zespołu orzekającego tj. 4 lipiec i 29 sierpień.
Opinie i orzeczenia można odbierać w godzinach pracy poradni.


Zespoły Orzekające:

3, 17, 24 XI 2014r.

1,8,15,22 XII 2014r.

12,19,26 I 2015r.

2, 9, 16, 23 II 2015r.

3,9,16,23,30 III 2015r.

13,20, 27 2015r.

4,11,18,25 2015r.

1,8,15,22,29 VI 2015r.

6 VII 2015r.

24, 31 VIII 2015r
Zapisy:

Przyjmowane są telefonicznie lub osobiście bezpośrednio u danego specjalisty -

pod numerami tel.: 22 631 57 73;    22 631 08 23.

Do Poradni można zgłaszać się bezpośrednio, bez skierowania od osób czy instytucji pośredniczących.

Na warsztaty, terapię i inne formy postdiagnostyczne wymagane jest skierowanie od psychologa opiekującego się daną placówką oświatową.

Dzieci i młodzież (niepełnoletnia) zgłaszani są do Poradni przez rodziców / prawnych opiekunów.

Pierwszą wizytę w poradni rozpoczynamy zazwyczaj od psychologa opiekującego się daną placówką.

Uwaga! Na pierwszą wizytę należy przygotować numer PESEL dziecka.

  _____________________


Dojazd:

Tramwajami:  20, 23, 24  - ul. Obozowa  (przystanek Wawrzyszewska lub Młynów)

Autobusami:  102, 103, 136  - ul. Płocka  (przystanek Młynów) 

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny