Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych nr 88
Lindleya 4; Ochota
02-005 Warszawa
Tel: 0225021191
Email:
zs88@edu.um.warszawa.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Oferta edukacyjna ZSS nr 88 skierowana jest do uczniów szkół masowych – szkół podstawowych i gimnazjów, którzy ze względu na przewlekłe choroby znajdują  się w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4 i Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM przy ul. Banacha 1a. Placówka funkcjonuje w szpitalu ponad 50 lat. Naszymi uczniami są najczęściej dzieci ze schorzeniami: ortopedycznymi - leczonymi przy użyciu aparatów Ilizarowa, wydłużających kości; wymagającymi skomplikowanych zabiegów chirurgicznych - lub chorobami neurologicznymi np. z zanikami mięśni, które wymagają długotrwałej hospitalizacji i rehabilitacji. Dzięki temu, że w szpitalu istnieje szkoła uczniowie mogą kontynuować naukę pomimo przebywania w szpitalu. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają się w systemie zespołów klasowych lub grup wychowawczych. Nauczyciele realizując treści programowe starają się dostosować swoje wymagania do możliwości wysiłkowych uczniów. Obejmujemy opieką dydaktyczno- wychowawczą pacjentów w wieku  przedszkolnym , uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, a także opieką wychowawczą młodzież ponadgimnazjalną. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w zespołach szkolnych , zajęcia wychowawcze (pozalekcyjne) w grupach wychowawczych. Nauczyciele realizują materiał programowy zgodnie  z indywidualnymi potrzebami uczniów. Po okresie hospitalizacji i nauki w szkole przyszpitalnej uczeń otrzymuje zaświadczenie z uzyskanymi w tym czasie ocenami w celu przedstawienia ich w szkole macierzystej. W ramach zajęć wychowawczych- terapeutycznych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania poprzez organizowane w szkole różnorodne zajęcia pozalekcyjne (czytelnicze, teatralne, komputerowe, plastyczne…) Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu, co pozwala uczniom na kontakt ze środowiskiem pozaszpitalnym.

Myślą przewodnią szkoły jest wspomaganie procesu leczenia poprzez naukę i zabawę. 

Szkoła współpracuje  z sąsiednimi szkołami w zakresie organizowania wspólnych imprez rozrywkowych, Teatrem Ochota- bierze udział w konkursach plastycznych , sekcjami teatralnymi i muzycznymi, teatrem Proxima z Krakowa, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Etnograficznym – cykliczne lekcje muzealne, atrakcyjne  lekcje prowadzone przy współpracy działu dydaktycznego Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Placówka bierze udział w konkursach organizowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, stowarzyszenia i fundacje na rzecz osób niepełnosprawnych. W placówce organizowane są liczne imprezy i uroczystości związane z polskimi tradycjami, religią, ważnymi rocznicami, a także imprezy organizowane dla dzieci w celu uatrakcyjnienia, umilenia pobytu w szpitalu Jesteśmy po to, by uczeń przychodzący do szpitala łatwiej pokonywał stres z tym związany, zapominał o bólu, cierpieniu . 

 

Kadra: Kadra pedagogiczna – nauczyciele dydaktycy i wychowawcy przygotowani do pracy z dzieckiem przewlekle chorym, posiadający wykształcenie magisterskie pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej- terapeutycznej. Nauczyciele i wychowawcy są otwarci na potrzeby uczniów i rodziców, współpracują na bieżąco z personelem medycznym, rodzicami dziecka w celu dostosowania metod pracy do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny