Serwis Pomoc Dziecku


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7
Narbutta 65/71; Mokotów
02-524 Warszawa
Tel: 0228499998
Email:
ppp7@vp.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Oferta:

Funkcjonuje od 1 września 1967 roku. Prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą dla dzieci, młodzieży, ich rodziców/opiekunów i nauczycieli na terenie górnego Mokotowa.Stale rozszerzamy zakres działania i doskonalimy metody. Udzielamy pomocy zarówno dzieciom i młodzieży pełnosprawnej jak i niepełnosprawnej. Od   2001 decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest poradnią właściwą do wydawania orzeczeń dla dzieci z autyzmem. Prowadzimy terapię dla dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera oraz wczesne wspomaganie dla dzieci zgodnie z rejonem określonym przez Kuratora Oświaty. Od sierpnia 2001 roku Swoim rejonem działania obejmujemy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki Górnego Mokotowa.  

dla dzieci:

·         diagnoza i pomoc w zgłaszanych problemach

*    zespół wczesnej interwencjii dla dzieci ( 0 - 3 )

*    diagnoza i terapia integracji sensorycznej dla dzieci przedszkolnych i uczniów SP do III kl

*     diagnoza platformą badań zmysłów ( ocena percepcji słuchowej dziecka )

*     BIOFEEDBACK -  neuroterapia  (mózgu ) metodą EEG 

·         terapia specyficznych trudności w uczeniu się

·         terapia logopedyczna w tym z zaburzeniami płynności mówienia

·         zajęcia dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

·         zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci z autyzmem

·         zajęcia metodą Weroniki Sherborne dla dzieci i ich rodziców w tym dla dzieci z autyzmem

·         warsztaty ortograficzne

dla młodzieży:

·         diagnoza i pomoc w zgłaszanych problemach

·         trening antystresowy

·         trening skutecznego uczenia się i zapamiętywania

·         zajęcia integracyjne

·         planowanie kariery zawodowej - warsztaty

·         zajęcia doskonalące umiejętności społeczne  ( dla młodzieży z ZA )

·         zajęcia uczące strategii i metod negocjacyjnych

·         spotkania mediacyjne dla młodzieży i ich rodziców

dla rodziców i opiekunów:

·         warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze

·         indywidualne doradztwo psychoedukacyjne

·         grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych emocjonalnie ( ADHD)

·         poradnictwo

·         terapia rodzin

dla nauczycieli :

·         konsultacje problemów uczniów

·         grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów

·         warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze dla nauczycieli przedszkoli

·         wykłady psychoedukacyjne dla nauczycieli przedszkoli

·         dla rad pedagogicznych spotkania na tematy:  

             o    dziecko nadpobudliwe i z zespołem ADHD

             o    rodzice w szkole , doskonalenie współpracy szkoły z rodzicami

             o    konflikt w szkole , czyli jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w relacji nauczyciel - uczeń".

Pracownicy stale współpracują z prasą i mediami publikując różne artykuły w prasie i internecie, udzielają wywiadów w radiu i telewizji.  

 

Kadra: DZIAŁ PRZEDSZKOLNY PSYCHOLODZY


Mgr EHRLICH Grażyna Pok. nr 2
Mgr ĆWIKLIŃSKA-ZABOROWICZ Anna Pok. nr 18
Mgr DARLIŃSKA Barbara Pok. nr 12
Mgr DOBEK Małgorzata Pok. nr 11
Mgr HALICKA Aleksandra Pok. nr 11
Mgr KIEŁTYKA – CZECH Monika Pok. nr 8
Mgr KROSZCZYŃSKA-BRĄGIEL Paulina Pok. nr 19
Mgr LIZINIEWICZ Aleksandra Pok. nr 6
Mgr MOLENDA-DRACHAL Katarzyna Pok. nr 4
Mgr ROBAK Agnieszka Pok. nr 11
Mgr RYBAK Elżbieta Pok. nr 12
Mgr SADŁO Ilona Pok. nr 6
Mgr SKARBEK Karolina Pok. nr 4
Mgr SKRAJNA Dorota Pok nr 16
Mgr SULEJ Dorota Pok. nr 8


DZIAŁ ORZECZNICTWA SPECJALNEGO


Mgr KROSZCZYŃSKA-BRĄGIEL Paulina psycholog ds. autyzmu Pok. nr 19
Mgr ŚMIETANKA Aleksandra pedagog specjalny ds. autyzmu Pok. nr 9
Mgr PERSZEWSKA Barbara psycholog ds. autyzmu Pok. nr 8
Mgr STEFANIAK Joanna pedagog specjalny d/s. autyzmu Pok. nr 9

Mgr STĘPKOWSKA Krystyna psycholog- inne niepełnosprawności Pok. nr 10
Mgr PADEREWSKA Aleksandra pedagog specjalny Pok 9

Mgr MAJEWSKA Nina pedagog - Z.Aspergera Pok 15
Mgr SIWIŃSKA Agnieszka pedagog specjalny Z. Aspergera Pok. nr 10
Mgr SZKUP Edyta pedagog specjalny - Z.Aspergera Pok 19
Mgr SULEJ Dorota psycholog -Zespół Aspergera Pok. nr 9
Mgr ZUCHMAŃSKA Anna psycholog - Zespół Aspergera Pok. nr 19
DZIAŁ WYCHOWAWCZY - SZKOŁY PODSTAWOWE - PSYCHOLODZY

Mgr GŁODEK Maria Pok. nr 3
Mgr EHRLICH Grażyna Pok. nr 2
Mgr BIAŁA Monika Pok. nr 10
Mgr BOMBALSKA Monika Pok. nr 16
Mgr ĆWIKLIŃSKA-ZABOROWICZ Anna Pok. nr 18
Mgr GAJEWSKA Anna Pok. nr 14
Mgr LIZINIEWICZ Aleksandra Pok nr 6
Mgr MOLENDA-DRACHAL Katarzyna Pok. nr 4
Mgr NIZIURSKA Anna Pok. nr 14
Mgr SADŁO Ilona Pok 6
Mgr SKRAJNA Dorota Pok 18
Mgr STĘPKOWSKA Krystyna Pok. nr 10
Mgr ZUCHMAŃSKA Anna Pok. nr 19


DZIAŁ ZAWODOWY PSYCHOLODZY


Mgr GŁODEK Maria Pok. nr 3
Mgr BANASZEK Ewa Pok. nr 7
Mgr BOMBALSKA Monika Pok. nr 16
Mgr FILIPCZAK Maria Pok. nr 4
Mgr JAŚLIKOWSKA NOWAK Agnieszka Pok. nr 16
Mgr KORLIŃSKA Krystyna Pok. nr 6
Mgr LIZIENIEWICZ Aleksandra Pok. nr 4
Mgr ROBAK Michalina Pok. nr 5
Mgr ROGOZIŃSKA Hanna Pok. nr 7
Mgr RYBACZYK Dorota Pok. nr 7
Mgr SADŁO Ilona Pok. nr 6
Mgr TOMASZEWSKA Maria Pok. nr 16
Mgr ŻYCHLIŃSKA Maria Pok. nr

TERAPEUCI

Terapia integracji sensorycznej
Mgr DARLIŃSKA Barbara Pok. nr 12
Mgr RYBAK Elżbieta Pok. nr 12
Mgr ORKISZ Magda Pok nr 12

Terapia pedagogiczna
Mgr BŁAŻEJCZYK Jolanta Pok. nr 15
Mgr HAŃCZEWSKA Katarzyna Pok. nr 15
Mgr MAJEWSKA Nina Pok. nr 15
Mgr MAZUREK Jolanta Pok. nr 15
Mgr SZKUP Edyta


Terapia psychologiczna
Mgr POPŁAWSKA Joanna Pok nr 18
Mgr BIAŁA Monika Pok. nr 10
Mgr KIEŁTYKA CZECH Monika Pok. nr 8

Terapia logopedyczna
Mgr Ehrlich Grażyna Pok nr 2
Mgr GAJEWSKA Anna Pok. nr 14
Mgr KISIELNICKA Krystyna Pok. nr 18
Mgr PAWLAK Agata Pok 18
Mgr ŚLESZYŃSKA Lidia Pok. nr 18
Mgr Siwińska Agnieszka Pok nr 18
Godziny pracy: Poniedziałek - Piatek 8:00 - 19:00
Sobota 8:00 - 13:00
Zapisy:

Zgłoszenia przyjmowane są  u pedagogów w szkole i psychologów Poradni  pod numerami: (022) 849-99-98,(022) 849-98-03, oraz pod adresem e-mail: ppp-7@edu.um.warszawa.pl , ppp7@vp.pl


Dojazd:

 

od stacji metra „Pole Mokotowskie” ul. Asfaltową lub Al. Niepodległości (budynek Gimnazjum Nr 2 – prawe skrzydło).Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny