Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych nr 89
Skaryszewska 8; Praga Południe
03-802 Warszawa
Tel: 0226190080
Email:
zssnr89@op.pl
WWW: www.zsznr89.internetdsl.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 89 wchodzą:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 53 im. Anny Gotinowej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 53 przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim po ukończeniu gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kształcimy w zawodach :

cykl 3-letni nauczania : fryzjer, piekarz, cukiernik,  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

cykl 2-letni : kucharz małej gastronomii, sprzedawca.

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne w zakładach pracy działających na otwartym runku pracy.

Młodzież zdobywa umiejęrności i doświadczenie potrzebne do podjęcia pracy zawodowej.

Edukacja w szkole kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 3 przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Cykl nauczania trwa 3 lata, z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok, nie dłużej niż do 24 lat.

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności systemem modułowym. W tym celu zorganizowano pracownie : gospodarstwa domowego, krawiectwa i hafciarstwa, bukieciarstwa i elementów ogrodnictwa, galanterii papierniczej, mas plastycznych i decupage.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych. Uczymy młodzież samodzielności, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych.

 

Kadra: W Zespole Szkół Specjalnych Nr 89 zatrudniony jest psycholog, pedagog i logopeda
Opiekę medyczną sprawuje lekarz i pielęgniarka 1x w tygodniu.
Zajęcia edukacyjne w szkole prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Godziny pracy: Czas pracy szkoły 8.00 - 16.00
Zapisy:

Nabór młodzieży do naszej placówki rozpoczyna się od marca każdego roku i trwa do końca sierpnia.

Wymagane dokumenty :

3 zdjęcia opisane na odwrocie

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

świadectwo ukończenia gimnazjum ( po zakończeniu roku szkolnego)

opinia psychologa i pedagoga lub wychowawcy z gimnazjum

podanie o przyjęcie do szkoły ( z określeniem kierunku kształcenia w przypadku ubiegania się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej)

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, po uprzednim odbiorze skierowania z sekretariatu szkoły ( nie dotyczy uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły przysposabiającej)

 


Dojazd:

Dogodne położenie w centrum Pragi w pobliżu Dworca Wschodniego.

Dojazd autobusami : 103,120, 125, 138, 169,517,718, 805.

Dojazd tramwajami : 3,6,7,21,26Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny