Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
Weterynaryjna 3; Praga Południe
03-836 Warszawa
Tel: 228100782
Email:
spsnr240@gmail.com
WWW: sps240.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 240

jest placówką dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku 6 -20 lat.

Przy Szkole działa  Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy dla dzieci od  2 roku życia.

Nadrzędnym celem naszych działań edukacyjnych jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnego z jego możliwościami.

W naszej szkole zapewniamy:

 


 

Kadra: W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3 zatrudnionych jest 45 pedagogów. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, specjalność z zakresu oligorenopedagogiki i nauczanego przedmiotu. Szkoła zatrudnia psychologa, pedagoga, reedukatorów, logopedów,neurologopedę, rehabilitanta, specjalistów gimnastyki korekcyjnej i terapii metodą Tomatisa i Biofeedback'u.
Kompetencja, uśmiech, życzliwość i pomoc dla dzieci i ich opiekunów to zasady, które towarzyszą nam w codziennej pracy.
Godziny pracy: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3 prowadzi zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w godzinach 6.45 - 17.00
Zapisy:

 Zapis dziecka do szkoły podstawowej i klas gimnazjum trwa cały rok.

Do zapisu niezbędne jest orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.


Dojazd:

Dojazd do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3

autobus 135, 125, 102, 311

tramwaj 3,6,22, 26

Budynek szkoły znajduje się za parkiem im. I Obwodu AK, w bezpiecznej odległości od ulic Grochowskiej i Podskarbińskiej.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny