Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych nr 91
Weterynaryjna 3; Praga Południe
03-836 Warszawa
Tel: 0228100782
Email:
zssnr91@poczta.onet.pl
WWW: zssnr91.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
i Gimnazjum Spejalne nr 100. Pracujemy z dziećmi uposledzonymi umysłowo w stopniu lekkim
i umiarkowanym w wieku 7 -21 lat już od 30 lat.

Prowadzimy zajęcia lekcyjne w przestronnych, dobrze wyposażonych salach. Klasy liczą od 6 do 16 uczniów. Uczniowie korzystają z pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, siłowni. Przerwy śródlekcyjne spędzają na przestronnych, bezpiecznych korytarzach, w szkolnym ogrodzie i przyszkolnym tarasie.

Kazdy uczeń pracuje zgodnie z indywidualnym programem nauczania dostosowanym do jego potrzeb i możliwości psychoedukacyjnych.

Na terenie szkoły uczniowie otrzymują podręczniki i materiały dydaktyczne.

Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań: informatycznym, filmowym, plastycznym, technicznym, ekologicznym, wokalno - tanecznym, sportowym itp

Aktywność uczniów, rodziców i nauczycieli związana z edukacją ekologiczną przyczyniła się do uzyskania przez naszą placówkę Zielonego Certyfikatu I Stopnia i miana szkoły przyjaznej środowisku.

Zapewniamy opiekę pozalekcyjną w szkolnej świetlicy w godzinach 6.45 - 17.00

Zapewniamy kazdemu uczniowi naszej szkoły bezpłatną pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

Jest ona organizowana w formie:

zajęć rewalidacyjnych (terapia pedagogiczna, logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze),

zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców;

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

porad i konsulatcji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ponadto oferujemy dla uczniów specjalistyczne zajęcia metodą Biofeedback'u, Tomatisa
i symulacji polisensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanych i wyposażonych pracowniach.

Organizujemy spotkania i imprezy integracyjne dla uczniów naszej placówki, rodziców
i okolicznych mieszkańców.

Wiosną i wczesną jesienią organizujemy zajęcia edukacyjne w "Ekogródku" - naszym przyszkolnym ogrodzie.

W czasie ferii zimowych i letnich w szkole organizowana jest corocznie akcja lato i zima
w mieście dla uczniów naszej szkoły i dzieci niepełnosprawnych z dzielnicy Praga - Południe.

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie mogą skorzystać z posiłków przygotowanych
w szkolnej kuchni.

Współpracujemy z 10 Ośrodkami Pomocy Społecznej zapewniając bezpłatne (refundowane przez OPS) obiady dla dzieci z rodzin biednych.

Kadra: W Zespole Szkół Specjalnych nr 91 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3 zatrudnionych jest 42 pedagogów. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, specjalność z zakresu oligorenopedagogiki i nauczanego przedmiotu. Szkoła zatrudnia psychologa, pedagoga, reedukatorów, logopedów, specjalistów gimnastyki korekcyjnej i terapii metodą Tomatisa i Biofeedback'u.
Kompetencja, uśmiech, życzliwość i pomoc dla dzieci i ich opiekunów to zasady, które towarzyszą nam w codziennej pracy.
Godziny pracy: Zespół Szkół Specjalnych nr 91 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3 prowadzi zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w godzinach 6.45 - 17.00
Zapisy:

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3 zapis dziecka do szkoły podstawowej i gimnazjum trwa cały rok.

Do zapisu niezbędne jest orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.


Dojazd:

Dojazd do Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 w Warszawie ul. Weterynaryjna 3

autobus 135, 125, 102, 311

tramwaj 3,6,8, 26

Budynek szkoły znajduje się za parkiem im. I Obwodu AK, w bezpiecznej odległości od ulic Grochowskiej i Podskarbińskiej.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny