Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Przedszkole Specjalne nr 213
Teligi 1; Ursynów
02-777 Warszawa
Tel: 0226437559
Email:
ps213@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.ps213.szkolnastrona.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Oferta przedszkola

     Od października 2010 r. w przedszkolu realizowany jest projekt "Przedszkole Równych Szans"  wraz z Przedszkolem nr 50 i Przedszkolem Integracyjnym nr 394. Projekt zakłada dodatkowe zajęcia ze specjalistami w wieku 3 - 5 r.ż, usługę asystenta dziecka niepełnosprawnego oraz opiekę lekarza i pielęgniarki.

Każdego roku w przedszkolu realizowane są projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Obecnie są realizowane:

- projekt dla przedszkolaków - Ty i Ja - integracyjne zajęcia parateatralne,

- projekt dla młodzieży z grup rewalidacyjnych - Teatralia Ursynalia - przegląd warszawskich teatrów młodzieży ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością.

Ponadto nasze przedszkole:

- organizuje imprezy o charakterze integracyjnym: pikniki,spektakle teatralne, imprezy sportowe,

- realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych,

- organizuje wyjazdy rehabilitacyjno - wypoczynkowe dla wychowanków,

- prowadzi Teatr Przemian,

- współpracuje ze studantami, wolontariuszami polskimi i zagranicznymi (Centrum Wolontariatu, Fundacja im. R. Schumana) oraz kołem prointegracyjnym.

 

 

 

Kadra: Kadra przedszkola posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Pracę nauczycieli wspierają specjaliści: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, muzykoterapeuta.
Godziny pracy: 07:00-17:00
Zapisy: Telefonicznie lub osobiście. Wymagane orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Dojazd:

Przedszkole mieści się w pobliżu stacji metra Imielin (ok. 250m).

Mapa: Wyświetl mapę

Dojazd autobusami: 136, 148, 166, 179, 185, 192, 503.

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny