Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego
Zakroczymska 6; Śródmieście
00-225 Warszawa
Tel: 0228313209
Email:
osw15@warszawa.wp.pl
WWW: http://osw15warszawa.edupage.org

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Zajmujemy się wszechstronnym kształceniem i wychowaniem dzieci z wadą słuchu i mowy.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej wykorzystujemy metodę werbalną oraz wspomagajace metody porozumiewania się. Systematycznie pracujemy nad rozumieniem i rozwojem mowy naszych wychowanków, bogaceniem słownictwa, poznawaniem i stosowaniem właściwych form gramatycznych, poprawną artykulacją. Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia w świecie ludzi słyszących i dalszego kształcenia. 

Prowadzimy rehabilitację dzieci z wadą słuchu i mowy  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zapewniamy naszym uczniom:

Nauka w szkołach odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego w małych liczebnie klasch 4-8 uczniów.

Przyjmujemy dzieci z Warszawy, woj. mazowieckiego, podlaskiego i młodzież z całej Polski.


Siedzibą Ośrodka jest pałac Sapiehów przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie.
W Ośrodku znajdują się:

Zapewniamy uczniom:

Proponujemy różne formy terapii:Kadra: W Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele, wychowawcy i specjaliści z przygotowaniem surdopedagogicznym oraz studiami kierunkowymi.
Zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne prowadzą: logopedzi, reedukatorzy, psycholog.
Większość z nich uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Godziny pracy: Zajęcia w szkole odbywają się w godzinach 8:30- 15:45.
Świetlica dla dzieci dowożonych jest czynny od 07:00 do 16:00.
Wychowankowie przebywają w internacie od poniedziałku do piątku.
Zapisy:

Rekrutacja do Ośrodka odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Do Ośrodka można się zgłaszać w ciągu całego roku.

Przyjmujemy dzieci z Warszawy, woj. mazowieckiego, podlaskiego i młodzież z całej Polski. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Dojazd:

Znajdujemy się w centrum Warszawy na Nowym Mieście.

Dojazd autobusem nr 116,122,127,195 ul. Bonifraterska
118, 185 Wybrzeże Gdańskie (Wisłostrada)
lub tramwajem nr 18,35,36 ul. Andersa

  Tu jesteśmy:

 http://www.zumi.pl/specjalne+o%C5%9Brodki+wychowawcze,Warszawa_.+Zakroczymska+6,namapie.htmlWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny