Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Specjalnych nr 109
Białobrzeska 44; Ochota
02-325 Warszawa
Tel: 0228221261
Email:
sp327waw@ids.pl
WWW: www.zs109.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Oferta placówki:

Zespół Szkół Specjalnych nr 109, w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327, Gimnazjum Specjalne nr 161 i Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest placówką publiczną prowadzoną i finansowaną przez Urząd Miasta Warszawy. Nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną z terenu Warszawy oraz okolic, a w szczególności dzieci z:

  Oferta placówki bazuje na:

Pełna oferta placówki dostępna jest na stronie  www.zs109.edu.pl

Kadra: Kadra placówki to wysoko wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem specjalistycznym i z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i zaburzeniami komunikacji werbalnej oraz niemówiącymi. Zatrudnienie są pedagodzy specjalni:
- nauczyciele klas I-III,
- nauczyciele przedmiotowi,
- logopedzi,
- psycholodzy,
- nauczyciele - rehabilitanci,
- terapeuci indywidualni i komunikacji pozawerbalnej,
- specjalista od komputerowego wspomagania procesu edukacji,
- asystent – pomoc nauczyciela przy każdym zespole klasowym.
Godziny pracy: Placówka pracuje w godzina 7.30 - 16.00
Zapisy:

Dokumenty kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej i Gimnazjum można składać od 15 lutego do 30 marca w sekretariacie szkoły na I piętrze w budynku przy ul. Białobrzeskiej 44.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju przyjmuje dzieci do 6-go roku życia, które otrzymały „Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju" z rejonowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.


Dojazd:

 autobusami:

150, 187,517 - przystanek Hala Kopińska

167, 404, 521 - przystanek Kino Ochota

tramwajami:

1, 7, 9, 14, 25, 35 - przystanek WawelskaWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny