Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Specjalnych Nr 97
Tarchomińska 4; Praga Północ
03-746 Warszawa
Tel: 226190505
Email:
zssnr97@op.pl
WWW: www.zss97.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:


Specyfika potrzeb oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z autyzmem, zwłaszcza na płaszczyźnie kontaktów interpersonalnych i komunikacji, wymagają stworzenia tym osobom optymalnych warunków rozwoju. W odpowiedzi na nie, we wrześniu 2004 roku powstała pierwsza w województwie mazowieckim szkoła, w której dzieci z autyzmem mogą poznawać otaczający je świat.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 im. Marii Grzegorzewskiej wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 6 i Gimnazjum Nr 68 – szkoły dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Autyzmem. Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy edukacyjne i terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia, a także programy autorskie. Nasi uczniowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Edukacja odbywa się w  mało licznych klasach - od 2 do 4 uczniów. W każdej klasie pracę nauczyciela wspomaga asystent. Dbamy też o to, by przestrzeń w salach lekcyjnych była zaaranżowana w taki sposób, by uczniowie czuli się w nich dobrze i bezpiecznie. Podczas zajęć dydaktycznych wykorzystujemy szereg pomocy, zarówno tych nowoczesnych – współfinansowanych z EFS, jak i własnoręcznie przygotowanych przez nauczycieli. Mając na uwadze indywidualność każdego z uczniów w codziennej pracy czerpiemy z różnych metod, pragnąc jak najlepiej wpływać na wszechstronny rozwój poznawczy uczniów. Wykorzystujemy elementy takich metod jak: Metoda Dobrego Startu, M. i Ch. Knillów, metoda behawioralna, pedagogika zabawy, metoda F. Affolter, metoda ruchu rozwijającego W. Sherbourne, metoda relaksacji, itp. Wdrażamy uczniów nieporozumiewających się w sposób werbalny do korzystania z alternatywnych metody komunikacji, odpowiadających ich indywidualnym potrzebom psychofizycznym (m.in. Metoda Ułatwionej Komunikacji, metoda Makaton, metoda PECS).

Oferujemy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne wspomagające indywidualny rozwój każdego ucznia. Są to zajęcia z zakresu logopedii, muzykoterapii, terapii integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej. W pracy terapeutycznej wykorzystujemy także metodę Treningu Słuchowego prof. A. Tomatisa, której celem jest wspieranie uwagi słuchowej oraz zmniejszanie wrażliwości na bodźce słuchowe płynące z otoczenia. Posiadamy również Salę Doświadczania Świata (współfinansowaną ze środków EFS), która jest miejscem sprzyjającym doświadczaniu samego siebie i stymulowaniu zmysłów za pomocą różnorodnych bodźców.

Dążymy do tego, aby szkoła była miejscem nie tylko edukacji i terapii, ale także miejscem, w którym każdy z uczniów będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania. W ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy zajęcia świetlicowe (plastyczne – techniczne, muzyczne), zajęcia biblioteczne, koła zainteresowań (matematyczne, informatyczne oraz przyrodnicze), a dla preferujących aktywny sposób spędzania czasu –  zajęcia ruchowe i zajęcia pływania na basenie.

Z życia Szkoły

W Zespole Szkół realizowanych jest wiele ciekawych projektów i wydarzeń.

Działa sekcja Olimpiad Specjalnych „Szmulki”, która organizuje cykliczne imprezy sportowe (Dzień Aktywności Motorycznej, zawody w Boccię, olimpiada lekkoatletyczna, zawody pływackie). Nasi uczniowie biorą także udział w międzyszkolnych zawodach sportowych.

Cyklicznie odbywają się koncerty muzyczne z udziałem artystów z Filharmonii Narodowej w ramach „Spotkań z Muzyką”.  Uczniowie mają możliwość nie tylko wysłuchania różnorodnych utworów, ale także poznania ciekawych instrumentów muzycznych. Uczestniczymy również w koncertach organizowanych przez Szkołę Muzyczną mieszczącą się przy ulicy Kawęczyńskiej.

Już drugi rok realizujemy projekt edukacyjny „Czytanie zbliża” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Tym samym dołączyliśmy do grona „czytających szkół” i codziennie czytamy fragmenty bajek, baśni, opowiadań. Zapraszamy także niezwykłych czytających gości – odwiedzili nas już m.in. Anna Maria Jopek, Łukasz Nowicki, Justyna Steczkowska, Marek Niedźwiecki, Jolanta Fajkowska, Dorota Deląg, Krzysztof Ibisz, Jerzy Owsiak, Paweł Deląg, Artur Barciś.

W ciągu roku szkolnego organizujemy wiele uroczystości szkolnych, takich jak pasowanie na ucznia, mikołajki, wigilia, bal karnawałowy, wielkanoc, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, piknik rodzinny, wycieczki szkolne i klasowe. Uczniowie biorą udział w wielu interesujących konkursach szkolnych oraz międzyszkolnych, m.in. plastyczno – technicznych, zdobywając zasłużone nagrody, wyróżnienia.

Nasze działania wspierają rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w organizowanych wydarzeniach i uroczystościach szkolnych. Psycholog szkolny zaprasza wszystkich rodziców na  comiesięczne spotkania „Klubu Rodziców Aktywnych i Poszukujących”, na których rodzice mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, podyskutować na ważne dla nich tematy, ale także uczyć się od siebie nawzajem. Zachęcamy rodziców do lektury „Szkolnego Magazynu Higieny Psychicznej” – broszury promującej wiedzę o zdrowiu, sile i szczęściu człowieka.

Dbając o poszerzanie własnych kompetencji podejmujemy współpracę z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz osób z autyzmem, m.in. z Fundacją Synapsis, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Mieliśmy okazję do podzielenia się naszymi doświadczeniami w pracy z dzieckiem z autyzmem podczas konferencji „Autyzm w szkole” zorganizowanej przez Koło Wspierania Osób z Autyzmem, którego opiekunem jest prof. dr hab. Ewa Pisula, oraz podczas konferencji "Edukacja dziecka z autyzmem w szkole specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej" organizowanej przez Biuro Edukacji we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnp-Społecznych i Szkoleń i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Kadra: Zatrudniona kadra to pełni zapału nauczyciele i terapeuci, przygotowani do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Oprócz pedagogów specjalnych w szkole zatrudnieni są terapeuci prowadzący specjalistyczne zajęcia wynikające z potrzeb uczniów i specyfiki ich funkcjonowania. Są to – muzykoterapeuta, logopeda, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuta prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Uczniowie są objęci opieką psychologiczną (w szkole zatrudnionych jest 2 psychologów) oraz pedagogiczną. W każdym zespole klasowym pracę wychowawcy wspomaga asystent. Nauczyciele doskonalą i poszerzają swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, a także uczestnicząc w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, różnorodnych konferencjach, wykładach i warsztatach.
Zarówno nauczyciele, jak i terapeuci wciąż poszukują nowych, niekonwencjonalnych metod i form pracy z uczniem z autyzmem. Są pełni zapału i zaangażowania, w codziennej pracy realizują wiele ciekawych pomysłów.
Godziny pracy: Zajęcia edukacyjne w szkole rozpoczynają się o godz. 8.00. W oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne (w godz. 7.15-8.00) oraz po ich zakończeniu do godziny 16.30 uczniowie mogą skorzystać z zajęć świetlicowych oraz zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań).
Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
Zapisy:

Do Zespołu Szkół Nr 97 mogą uczęszczać zarówno dzieci z Warszawy (są one przyjmowane w pierwszej kolejności), jak i z miejscowości podwarszawskich. Aby dziecko mogło rozpocząć naukę musi posiadać diagnozę autyzmu oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane  m.in.  przez publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną nr 7 mieszczącą się przy ul. Narbutta 65/71 specjalizującą się w wydawaniu orzeczeń dla dzieci z autyzmem lub inną uprawnioną placówkę. Dokumenty kandydatów można składać do końca marca . W momencie organizowania naboru do klas (w kwietniu) rodzice otrzymują informację o możliwości przyjęcia dziecka do szkoły.

Z zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem mogą korzystać dzieci do rozpoczęcia edukacji w szkole, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.


Dojazd:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 mieści się przy ul. Tarchomińskiej w okolicy Dworca Wschodniego. Ulica Tarchomińska jest prostopadłą do ulicy Ząbkowskiej.

Dojazd: autobusami –138, 140, 170, 307 (przystanek: Korsaka) oraz do Dworca Wschodniego – tramwajami: 47, 13 i autobusami: 115, 120, 123, 140, 144, 146, 147, 169, 315, 718, 805.

Do Dworca Wschodniego można również dojechać koleją PKP oraz Szybką Koleją Miejską.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły (www.zss97.waw.pl) – znajdą tam Państwo ważne informacje z życia szkoły, będą mogli zapoznać się ze statutem placówki oraz realizowanymi programami wychowawczym i profilaktycznym, a także obejrzeć zdjęcia z ważnych szkolnych uroczystości i prace naszych uczniów.  Na stronie internetowej znajduje się również  mapka dojazdu do szkoły.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny