Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
Tarchomińska 4; Praga Północ
03-746 Warszawa
Tel: 226190505
Email:
zsp@zspnr10.waw.pl
WWW: www.zspnr10.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Opis: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 jest placówką dla dzieci i młodzieży z autyzmem.  Dzieci uczęszczające do zespołu szkolno-przedszkolnego zmagają się z wieloma wyzwaniami rozwoju, a wyzwaniem dla pracowników stało się stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, odpowiadającego ich potrzebom, akceptującego każdą indywidualność. Pracownicy nieprzerwanie dokładają starań, aby było to miejsce, w którym radośnie, bezpiecznie i skutecznie można poznawać świat.


W placówce nie słychać głośnych dźwięków dzwonka. Oznaczenia umieszczone na drzwiach sal, klas i gabinetów podpowiadają dzieciom, gdzie są i co będą robić. Pastelowa, stonowana kolorystyka pomaga w skupianiu uwagi na wykonywanych zadaniach.

W każdym oddziale przedszkolnym czy też oddziale szkolnym uczy się maksymalnie 4 dzieci. Nad ich edukacją czuwa pedagog specjalny, którego działania wspiera pomoc nauczyciela.

 

Zapisy:

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 mogą uczęszczać dzieci z Warszawy, które są przyjmowane w pierwszej kolejności, jak i z miejscowości podwarszawskich. Dokumenty uprawniające do edukacji dziecka z autyzmem wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne uprawnione do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem; min. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska1/5 w Warszawie. W skład ZSP nr 10 wchodzą trzy odrębne jednostki organizacyjne, do których obowiązuje oddzielna rekrutacja.

·         Przedszkole Specjalne nr 438; wymagane jest orzeczenie dla dziecka z autyzmem o potrzebie kształcenia specjalnego na etap przedszkolny.

·         Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6; wymagane jest orzeczenie dla dziecka z autyzmem o potrzebie kształcenia specjalnego na określony etap edukacji.

·         Wczesne wspomaganie rozwoju; wymagana jest opinia dla dziecka z autyzmem o potrzebie wspomagania rozwoju.

Dokumenty kandydatów do nowych oddziałów można składać do końca marca. W przypadku wolnych miejsc prowadzona jest rekrutacja w trakcie roku szkolnego.

Obowiązek szkolny realizowany jest w oparciu o wskazania wynikające z orzeczenia; stąd nauka odbywa się w klasach realizujących albo podstawę programową szkolnictwa ogólnodostępnego, albo specjalnego.

Kadra: Zatrudniona kadra to pełni zapału profesjonaliści, przygotowani do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele legitymują się wykształceniem wyższym, mają pełne przygotowanie do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Oprócz pedagogów specjalnych w szkole zatrudnieni są rewalidanci : muzykoterapeuta, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, instruktor gimnastyki korekcyjnej.
Uczniowie objęci są opieką psychologiczną oraz pedagogiczną. W ramach pracy zespołu psychologiczno-pedagogicznego uczniowie mają możliwość uczestniczenia w Treningu Słuchowym Tomatisa oraz zajęciach z Neuroformą. W każdym zespole klasowym pracę wychowawcy wspomaga pomoc nauczyciela. Nauczyciele doskonalą i poszerzają swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i doskonalących, a także na konferencjach, wykładach i warsztatach.
Godziny pracy: Zajęcia w ZSP nr 10 rozpoczynają się o godz. 8.00. W oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne oraz po ich zakończeniu uczniowie mogą skorzystać z zajęć świetlicowych (7:00-16:30).
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
Zapisy:

Zapisy: Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 mogą uczęszczać dzieci z Warszawy, które są przyjmowane w pierwszej kolejności, jak i z miejscowości podwarszawskich. Dokumenty uprawniające do edukacji dziecka z autyzmem wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne uprawnione do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem; min. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska1/5 w Warszawie. W skład ZSP nr 10 wchodzą trzy odrębne jednostki organizacyjne, do których obowiązuje oddzielna rekrutacja.

·         Przedszkole Specjalne nr 438; wymagane jest orzeczenie dla dziecka z autyzmem o potrzebie kształcenia specjalnego na etap przedszkolny.

·         Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6; wymagane jest orzeczenie dla dziecka z autyzmem o potrzebie kształcenia specjalnego na określony etap edukacji.

·         Wczesne wspomaganie rozwoju; wymagana jest opinia dla dziecka z autyzmem o potrzebie wspomagania rozwoju.

Dokumenty kandydatów do nowych oddziałów można składać do końca marca. W przypadku wolnych miejsc prowadzona jest rekrutacja w trakcie roku szkolnego.

Obowiązek szkolny realizowany jest w oparciu o wskazania wynikające z orzeczenia; stąd nauka odbywa się w klasach realizujących albo podstawę programową szkolnictwa ogólnodostępnego, albo specjalnego.


Dojazd: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 mieści się przy ul. Tarchomińskiej w okolicy Dworca Dojazd autobusami –138, 338, 170 do przystanku Korsaka oraz do Dworca Wschodniego  tramwajami: 7, 13, 28 i autobusami: 120, 123, 140, 156, 169, 738.
Do Dworca Wschodniego można również dojechać koleją PKP, KM oraz SKM.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny