Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Przedszkole Specjalne nr 208
Dzielna 1a; Śródmieście
00-162 Warszawa
Tel: 228313923
Email:
sekretariat@przedszkole208.edu.pl
WWW: www.przedszkole208.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:


 

"Każde dziecko jest dla nas szansą zobaczenia świata inaczej" 

Przedszkole Specjalne Nr 208 jest pierwszym w Polsce przedszkolem dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Przedszkole działa od dnia 01.09.1966 roku. W okresie swojego istnienia przedszkole wielokrotnie zmieniało swoje siedziby. Dzięki zrozumieniu naszych potrzeb przez władze oświatowe Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w 2000 roku otrzymaliśmy wolnostojący budynek z ogrodem przy ul. Dzielnej 1 A na warszawskim Muranowie. Budynek został wyposażony w windę osobową oraz podjazd dla wózków. Dzięki temu możemy przyjmować dzieci niepełnosprawne intelektualnie i nie poruszające się samodzielnie. Nasze dzieci mają do dyspozycji przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt sale zabaw oraz sale do zajęć specjalistycznych: salę rehabilitacyjną, salę do stymulacji polisensorycznej, salę do terapii integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet do terapii pedagogicznej oraz salę doświadczeń kulinarnych "Kuchcikowo". Część specjalistycznego sprzętu została zakupiona z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, także dzieci nie poruszające się samodzielnie, dzieci z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, wadami wrodzonymi o podłożu genetycznym lub funkcjonalnym w wieku od 3 do 8 lat. W przedszkolu funkcjonuje 10 grup, z których każda liczy 4 dzieci; w tym: trzy grupy dla dzieci z autyzmem, siedem - dla dzieci ze sprzężeniami, w tym dwie prowadzone metodą Peto. Łącznie przedszkole dysponuje 40 miejscami. 

Praca wychowawcza prowadzona jest w oparciu o podstawię programową kształcenia ogólnego przedszkola oraz przy wykorzystaniu programów wychowania przedszkolnego: "Dobry start przedszkolaka", "Nasze przedszkole", "Odkryjmy Montessori raz jeszcze", "Zanim będziesz uczniem".  Ponadto w przedszkolu realizowane są programy autorskie "Zosia - Samosia. Program podnoszenia kompetencji dzieci niepełnosprawnych w zakresie samodzielności i samoobsługi", "Wspomaganie komunikacji dzieci niepełnosprawnych".

Pracujemy w oparciu o najnowsze metody i techniki terapeutyczne:

Dzieci mają możliwość skorzystania z 4 posiłków:
śniadania o godz. 8:30
II śniadania o godz. ok. 10:30
II dania o godz. 12:30
Zupy o godz. 14:30.

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w różnych festiwalach i konkursach, zdobywając dyplomy i wyróżnienia. Od wielu lat bierzemy udział w Festiwalach Teatralnych Przedszkolaków "Lalka i Ja". Byliśmy pięciokrotnie organizatorem ogólnowarszawskich Wystaw Gazetek Przedszkolnych, które spopularyzowały tę formę kontaktów z rodzicami i środowiskiem wśród warszawskich przedszkoli, a także zaowocowały organizacją warsztatów dziennikarskich dla nauczycieli.  Przeprowadziliśmy również trzy ogólnowarszawskie konkursy plastyczne "Moja ulubiona postać z bajki", które cieszyły się olbrzymią popularnością wsród nauczycieli i dzieci.

W latach 2012-2014 trzykrotnie zorganizowaliśmy seminarium dla ponad 200 nauczycieli warszawskich przedszkoli pt. "Dziecko z autyzmem w wchowaniu przedszkolnym".

Ponadto uczestniczymy:

Staramy się wspierać naszych rodziców swoją wiedzą, doświadczeniem i fachową pomocą.

Z myślą o nich od 11 lat wydajemy miesięcznik informacyjno - edukacyjny "Dzielniaczek", który cieszy się niesłabnącą poczytnością. Prowadzimy stronę internetową.

Organizujemy we własnym zakresie dla rodziców warszataty edukacyjne poświęcone najważniejszym zagadnieniom terapeutycznym, takim jak: komunikacja AAC, karmienie terapeutyczne, SI.

We wszystkich grupach odbywają się zajęcia otwarte i spotkania z rodzicami.

Prezentujemy dorobek dzieci oraz organizujemy imprezy rodzinne: wycieczki, festyny, uroczystości.

Przedszkole od grudnia 2016 r. posiada nowy ogródek z placem zabaw dostosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Sprzęty i urządzenia zamontowane w ogródku: duża piaskownica, huśtawka, trampolina, karuzela, panele dźwiękowe oraz dotykowe, ścieżki sensoryczne, zjeżdżalnia i bujawki umożliwiają dzieciom aktywne spędzanie w nim czasu.

 

 

Kadra: Przedszkole zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę.
Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne w zakresie oligofrenopedagogiki.

W przedszkolu na stałe zatrudnieni są także :

- neurologopedzi,
- fizjoterapeuci,
- terapeuta integracji sensorycznej,
- terapeuta widzenia,
- terapeuta komunikacji,
- terapeuta słuchu,
- specjalista terapii pedagogicznej,
- muzykoterapeuta,
- psycholodzy.

Ponadto prowadzone są zajęcia z religii.
Godziny pracy: Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.00 - 17.00
Zapisy:

 Zapisy do przedszkola prowadzimy na bieżąco w miarę wolnych miejsc. Co roku w miesiącu marcu odbywa się rekrutacja na nastepny rok szkolny. Szczegóły podawane są na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.

Karty zgłoszenia pobiera się i składa u dyrektora placówki. Nie bierzemy udziału w elektronicznym systemie rekrutacji!

Wymagana jest kopia, poświadczona przez rodzica za zgodność z oryginałem, Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym 

Orzeczenie wydawane jest przez poradnię psychologiczno - pedagogiczne, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 
Dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka.

Dojazd:

Przedszkole mieści się w pobliżu stacji metra: Ratusz Arsenał.

Dojazd autobusami: 107, 111, 160, 190, 227, 512, 527

           tramwajami: 4, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 35

 


 

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny