Serwis Pomoc Dziecku

Logo
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 249 DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
Kobielska 5; Praga Południe
04-359 Warszawa
Tel: 226139165
Email:
p249@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.przedszkole249.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Zajęcia prowadzone są w grupach 6-10 osobowych. Dla każdego dziecka tworzone są indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. Programy przygotowywane są na podstawie diagnozy funkcjonalnej dziecka i dostosowane są do jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

Metody pracy opierają się na wykorzystaniu różnych technik i programów. Prowadzimy zajęcia w oparciu o takie metody jak: stymulację polisensoryczną, Poranny Krąg, metodę Dobrego Startu, całościowe czytanie metodą Domana, program aktywności Knillów, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, alternatywne metody komunikowania się i programy własne (m.in. Program wychowania w przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Program integracji ze środowiskiem, Program usamodzielniania, Program dogoterapii i in.)

Nasza placówka wyposażona jest w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają sie w przestronnych, kolorowych salach (różowej, zielonej, niebieskiej i zółtej). Dysponujemy salą gimnastyczną wyposażoną w sprzęt do zajęć integracji sensorycznej, zajęć muzykoterapii, pokojem do zajęć logopedycznych, terapii psychologicznej oraz salą doświadczania świata.

W przedszkolu realizowane są różne formy współpracy z rodzicami, m.in.: zebrania, zajęcia otwarte, zajęcia warsztatowe, konsultacje, porady, rozmowy indywidualne, imprezy i uroczystości okolicznościowe.

Przedszkole zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie (3 posiłki). W ziązku z różnymi potrzebami dzieci uwzględniami diety zalecane przez lekarzy.

Przedszkole współpracuje z okolicznymi placówkami oświatowymi organizując zabawy, przedstawienia teatralne, festyny.

Dzieci rozpoczynające edukację w przedszkolu zapraszamy razem z rodzicami na zajęcia adaptacyjne, które odbywają sie w maju i czerwcu każdego roku.

 

 

Kadra: W przedszkolu zatrudnieni są: pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy), logopeda, psycholog, rehabilitant, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel rytmiki i muzykoterapii.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych, zespołowych i grupowych.
Godziny pracy: Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 - 17.00
Zapisy:

Zapisy dzieci odbywają sie wg harmonogramu ustalanego corocznie przez organ prowadzący przedszkole. W miarę wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są również w czasie trwania roku szkolnego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola niezbędne jest orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce dla dzieci z niepełnosprawnościa intelektualną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie.


Dojazd: Dojazd autobusem lub tramwajem do przystanku "Wiatraczna"


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny