Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Elektoralna 12/14; Śródmieście
00-139 Warszawa
Tel: 0226205772
Email:
zssnr85@wp.pl
WWW: www.zssnr85.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Zespół Szkół Specjalnych nr 85 to miejsce przyjazne uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (windy, podjazdy, łazienki ze specjalistycznym wyposażeniem), autyzmem, epilepsją i dziecięcym porażeniem mózgowym.

W skład Zespołu wchodzą:

Misja szkoły

Istniejemy od 1963 roku jako pierwsza w Polsce szkoła życia. działająca na rzecz dzieci i młodzieży o obnizonej sprawności intelektualnej i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzisiaj kształcimy dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, również dzieci i młodzież poruszającą się na wózkach.

Misją Szkoły jest przygotowanie uczniów do podstawowego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie i sukcesu.
Wieloletnie doświadczenie pozwala wysoko wykwalifikowanej kadrze dostosować metody i formy współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz sukcesywnie, krok po kroku wdrażać i realizować wyznaczone cele edukacyjne na całym etapie rozwoju dziecka podczas jego pobytu w placówce.

Edukacja uczniów

Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjny uwzględniający wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, aby każdy nasz uczeń zdobył maksymalną samodzielność życiową. Dzieci uczą się w komfortowych warunkach, w klasach od 6 do 8 osób, a w przypadku uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami klasy liczą od 2 do 4 osób.

Szkoła dysponuje nowoczesnymi specjalistycznymi salami i pracowniami:

Wprowadzamy na zajęciach elementy metod wspierających rozwój i róznorodne terapie pedagogiczne:

Opieka i wychowanie

W ciągu roku uczniowie wraz z nauczycielami wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, traktujac je jako zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połaczoną z elementami wypoczynku. Organizujemy akcje „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”.

Wszystkim uczniom zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej oraz codzienną opiekę pielęgniarską.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy:

Psycholodzy i pedagog szkolny udzielają wszelkiej pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom. Wszyscy nasi podopieczni mają zapewnioną pełna opiekę logopedyczną i rehabilitacyjną.

Aktywnie współpracujemy z Rodzicami, a w szkole działa Rada Rodziców, która ma wpływ na edukację dzieci i rozwój placówki.

Zapewniamy obiady złożone z dwóch dań (zupa i drugie danie). Przy szkole znajduje się boisko oraz ogródek jordanowski.

Każde dziecka otoczone jest sympatią i troską wszystkich pracowników szkoły. Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie tu prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a kolejne umiejętności i wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek!

Jeżeli Wasze dziecko potrzebuje specjalistycznej pomocy i współpracy pedagogicznej i psychologicznej w realizowaniu nauki szkolnej - nasza placówka zapewni fachową, stabilną i urozmaiconą edukację na każdym etapie rozwoju, zgodną z zasadami ortodydaktyki oraz bieżącymi potrzebami i zainteresowaniami ucznia.

Kadra: Wysoko wykwalifikowana kadra posiadaja przygotowanie do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii, neurologopedii, psychologii, socjoterapii, integracji sensorycznej, alternatywnych metod komunikacji, są specjalistami z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej. W szkole zatrudniony jest doradca zawodowy. W młodszych zespołach klasowych pracują asystenci jako pomoc nauczyciela.
Godziny pracy: Zajęcia w szkole odbywają się od godz. 7:00 do 17:00 (zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne). Uczniowie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum są objęci opieką świetlicową w godzinach pracy szkoły, a uczniom klas ponadgimnazjalnych proponujemy udział w różnych kołach zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Zapisy:


Do szkoły przyjmowane są dzieci na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Orzeczenia wydawane są przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

Zapisu dziecka do szkoły dokonują Rodzice, którzy w sekretariacie ustalają indywidualny termin spotkania z dyrektorem szkoły, psychologiem lub pedagogiem. Kandydaci na ucznia mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z grupą równieśników, nawiązania kontaktów interpersonalnych, poznania placówki.
Przyjęcia dzieci odbywają się w ciągu całego roku, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Pełną dokumentację należy składać w sekretariacie szkoły, najlepiej do końca sierpnia.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej w zależności od etapu edukacyjnego, na którym dziecko ma podjąć naukę:

http://www.zssnr85.waw.pl/pliki/karta_zglo_sps_243.pdf

http://www.zssnr85.waw.pl/pliki/karta_zglo_gim_146.pdf

http://www.zssnr85.waw.pl/pliki/karta_zglo_spdp_5.pdf

Rokrocznie organizujemy dla kandydatów do naszej szkoły Dni Otwarte. Pełne informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły (www.zssnr85.waw.pl).

 


Dojazd:Szkoła znajduje się przy ulicy Elektoralnej 12/14, między Halą Mirowską, a Placem Bankowym, wjazd i wejście główne od strony ulicy Orlej.
 
Metro: Ratusz Arsenał

Tramwaje: Plac Bankowy - 4, 13, 23, 26, 32, 46

Hala Mirowska - 16, 17, 19, 33

Dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 jest możliwość zorganizowania dowozu do placówki busami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny