Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych nr 102
Przedwiośnie 1; Wawer
04-748 Warszawa
Tel: 226130638
Email:
zs102@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.zssnr102.szkolnastrona.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 179     oraz Gimnazjum Specjalne Nr 107 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 8. Do placówek przyjmujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, także ze sprzężeniami i chorobami somatycznymi /wśród naszych uczniów są dzieci chore na cukrzycę/. Jesteśmy placówką oświatową działającą na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w DPS "Na Przedwiośniu", DPS "Na Bachusa" i DPS Sióstr Franciszkanek Zgromadzenia Rodziny Maryi  oraz dzieci zamieszkałych na terenie Warszawy.Celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do zycia w społeczności, w której przyjdzie im funkcjonować, poprzez wyposażenie ich w bagaż wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego egzystowania i podjęcia pracy dostosowanej do możliwości absolwenta. Wartoscią nadrzędną w naszej szkole jest wychowanie w duchu poczucia godności osobistej i respektowania indywidualnych potrzeb.

 Przy szkole podstawowej organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych obejmujący:

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, takie jak:

Jesteśmy pierwszą szkołą w Warszawie, która objęła zespołowymi i indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.Dysponujemy dużym doświadczeniem w tym zakresie. Specjaliści z odpowiednim przygotowaniem rozwijają możliwosci podopiecznych, wykorzystując:

Jesteśmy dumni z naszych sukcesów m.in. z :

 

Nasza szkoła mieści się w Warszawie - Międzylesiu, na terenie Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Przedwiośnie 1. Budynek bez barier architektonicznych jest usytuowany na terenie leśnym, na obrzeżach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w bezpiecznej odległości od ruchliwych ulic.

Kadra: Pracownicy zespołu to wysoko wyspecjalizowana kadra z przygotowaniem do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym: 16 dyplomowanych, 14 mianowanych, 5 kontraktowych. Wszyscy w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w kursach, warsztatach i konferencjach.
Nasi nauczyciele to ludzie wykonujący swój zawód z pasją , poszanowaniem praw dzieci i troską o ich bezpieczeństwo. Naszym uczniom i ich rodzinom zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga, rehabilitanta i logopedy i neurologopedy.
Godziny pracy: Szkoła jest czynna w godzinach 7.10-17.00.Po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. W szkole działa świetlica.
Zapisy:

Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice.Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną w rejonie zamieszkania dziecka. Na spotkanie z dyrektorem placówki w sprawie przyjęcia dziecka należy umówić się telefonicznie: 22 613 06 38.Podczas spotkania dyrektor, psycholog i pedagog szkolny udzielą wszelkich informacji o szkole.

 


Dojazd: Dojazd do pętli w Międzylesiu autobusami 119, 125, 305, 525 .


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny