Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Marywilska 44C; Białołęka
03-042 Warszawa
Tel: 0226147000
Email:
sekretariat@opsbialoleka.waw.pl
WWW: www.opsbialoleka.waw.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Ośrodek udziela pomocy osobom/rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie.

Ośrodek świadczy pracę socjalną oraz bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania klienta jak i na terenie Ośrodka. Zakres tej pomocy obejmuje: - udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień; - udostępnienie informacji dot. domów pomocy społecznej, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych wraz z ich ofertą; - pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych; - pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych; - konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, prawne; - pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom (przekazanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego, udostępnienie informacji o placówkach leczniczych i terapeutycznych, praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami); - poradnictwo dotyczące sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie z problemami związanymi z bezrobociem; - współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych naszej dzielnicy.

Kadra: Dział Pomocy Środowiskowej: Pracownicy socjalni i kordynatorzy usług opiekuńczych i specjalistycznych; Dział Pomocy Specjalistycznej: Psycholodzy, Specjalista ds. rodziny, Koordynator Wolontariatu, Eurokoordynator, Specjalista ds. osób niepełnosprawnych Dział świadczeń; Dział Księgowości; Dział administracyjny; Prawnicy
Godziny pracy: Godziny pracy 8.00 - 16.00
Zapisy:

Informacje:

- w sprawach socjalnych: telefonicznie pod nr. tel.: 022 614 70 00 lub osobiście: ul. Antalla 4.

- w związku z pomocą psychologiczną, wychowawczą, wolontarystyczną oraz zapisy do grup: telefoniczne pod nr. tel.: 022 614-70-00; 022 614-69-45; 022 403 59 57 lub osobiście: ul. Antalla 4; van Gogha 7; Porajów 14


Dojazd:

Ośrodek posiada trzy lokalizacje:Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny