Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56; Mokotów
02-520 Warszawa
Tel: 228263916oraz506399683
Email:
sekretariat@optaporadnia.pl
WWW: http://www.optaporadnia.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnia „OPTA" oferuje nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną rodzinom, które przechodzą przez procesy rozwojowe związane z wychowywaniem dzieci, ich dorastaniem, a które borykają się z sytuacjami kryzysowymi i zaburzonym funkcjonowaniem systemu rodzinnego (np. nadużywanie alkoholu, rozwód rodziców, trudne zachowania dzieci i młodzieży). Nasze działania mają charakter terapeutyczny, profilaktyczny i edukacyjny, prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Poza bezpośrednią pracą z rodziną pracownicy poradni prowadzą również konsultacje i superwizje dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, terapeuci).

 

 

OFERTA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

   

 

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Grupa rozwojowo terapeutyczna dla dzieci z klas VI - VII - Grupa dla dzieci mających trudność min. z nawiązywaniem relacji wyrażaniem swoich emocji, adekwatną samooceną. Zajęcia poprowadzą Jakub Foksa i Karolina Zwolenkiewicz.

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas I i II szkoły podstawowej - Grupa mająca na celu min. poprawę kontaktów z rówieśnikami, wyrażanie woich uczuc, poprawy współpracy w grupie. Zajcia prowadzą Joanna Warakomska i Joanna Drążkiewicz.

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas IV - V szkoły podstawowej - Grupa która ma pomóc dzieciom w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, radzeniu sobie ze stresem, docenieniem wlasnego siebie. Zajęcia prowadzą Łukasz Młodziejewski i Joanna Warakomska.

 

Grupa rozwojowo – terapeutyczna „Jestem wyjątkowy” dla dzieci w wieku 7-9 lat - Grupa jest skierowana do dzieci mających trudności min. z określeniem swoich mocnych stron, wypowiadaniem się i podejmowaniem aktywności na forum, rozpoznawaniem i wyrażaniem własnych emocj. Grupę prowadzą Rafał Cybulski oraz Karolina Zwolenkiewicz.

 

Grupa terapeutyczna dla dzieci w sytuacji okołorozwodowej rodziców (8-10lat) - Grupa dla mająca na celu umożliwienie dzieciom odreagowanie i rozładowanie napięcia towarzyszącego im w czasie rozstaniu rodziców, wspieranie dzieci w adaptowaniu się do zachodzących zmian. Grupę prowadzą Żaneta Wyrwisz i Rafał Cybulski.

 

Grupa terapeutyczna dla dzieci w sytuacji okołorozwodowej rodziców (10-12lat) - Grupa dla mająca na celu umożliwienie dzieciom odreagowanie i rozładowanie napięcia towarzyszącego im w czasie rozstaniu rodziców, wspieranie dzieci w adaptowaniu się do zachodzących zmian. Grupę prowadzą Żaneta Wyrwisz i Rafał Cybulski. 

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

 

Grupa rozwojowo terapeutyczna dla nastolatków - Grupa mająca na celu min. rozpoznawanie uczuć i emocji, zwiększenie samoświadomości, nauka form komunikacji. Zajęcia prowadzą Anna Moskal i Filip Rola.

 

Warszat umiejętności społecznych dla młodzieży w wieku 13-15lat - Zajęcia warsztatowe, podczas których młodzież nabędzie kompetencje ułatwiające funkcjonowanie w grupie, a także moze zwiększyć umiejętności  interpersonalne, dzięki czemu rozwiną swój potencjał.Spotkania prowadzi Małgorzata Oleńko oraz Małgorzata Libman - Sokołowska.

 

Grupa dla młodzieży nadużywającej multimediów BEZ ZASIĘGU - Grupa dla gimnazjalistów mających problem z nadużywaniem elektroniki/multimediów. Zajęcia prowadzą Łukasz Młodziejewski i Małgorzata Libman - Sokołowska.

 

Grupa rozwojowo – terapeutyczna dla młodzieży z rodzin z uzależnieniem (młodzież w wieku 15-17lat) - Grupa ma na celu naukę rozpoznawania, nazywania oraz mówienia o emocjach, poprawę samooceny oraz poczucia wartości, młodzież będzie mogła nauczyć się jak regulowac emocję w nienałogowy sposób. Zajęcia prowadzą Anna Moskal i Jakub Foksa.

 

Grupa rozwojowo - wolontarystyczna " ku zmianom" dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych - Zajęcia mające formę warsztatową (praca indywidualna, praca grupowa, dyskusja na forum) połączone z aktywnym uczestnictwem w wolontariacie (działania na rzecz innych osób poza poradnią). Dla osób chcących min. spojrzeć na siebie z szerszej perspektywy oraz rozwinąć kompetencje społeczne. Grupę prowadzić będą Karolina Zwolenkiewicz oraz Rafał Cybulski  

 

Coaching indywidualny dla młodziezy licealnej i gimnazjalnej - Zajęcia mające na celu rozwijaniu silnych stron, poznawaniu swoich zasobów i wykorzystywaniu ich. Spotkania prowadzi Małgorzata Oleńko. 

 

Warsztaty technik uczenia się - Zajęcia mające na celu poprawę umiejętności uczenia się oraz min. kształtowania umiejętności koncentracji orazdobrej organizacji pracy. Spotkania prowadzą Małgorzata Oleńko i Małgorzata Libman - Sokołowska.

 

Grupa rozwojowo - psychoedukacyjna dla młodzieży - Grupa mająca na celu przekazanie młodzieży niezbędnej wiedzy na temat różnych aspektów seksualności. Wpłynie to pozytywnie na świadomość młodzieży oraz podejmowanie bezpiecznych zachowań. Zajęcia poprowadzą Joanna Drążkiewicz oraz Filip Rola.

 

Grupa rozwojowo – terapeutyczna dla młodzieży ponadgimnazjalnej - Grupa dla młodzieży chcącej min. zrozumieć i poprawić dotychczas budowane relacje, nauczyć się konstruktywnie rozwiązywać bieżące problemy, dotrzeć do swoich emocji. Spotkania będą prowadzonę przez Łukasza Godka oraz Jakuba Foksę.

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA RODZICÓW

 

Grupa OJCOWIE O DZIECIACH  - Spotkania dla ojców każde odbywające się na konkretny temat raz w miesiącu. Zajęcia prowadzą Sławomir Wikieł i Rafał Cybulski.

 

Grupa dla rodziców " Pozytywne wychowanie" dla rodziców dzieci w wieku 7-12 lat - Podczas spotkań grupy rodzice będą szukać źródła powstania trudnych emocji u swoich dzieci, rozpoznawać z czego te emocje się składają – co jest po stronie rodzica, co jest po stronie dziecka, dzielić się bieżącymi problemami w relacji z dzieckiem oraz poznają sposoby rozładowania emocji u swojego dziecka. Zajęcia poprowadzą Joanna Warakomska i Żaneta Wyrwisz

 

Grupa dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej - Grupa o charakterze psychoedukacyjno - wsparciowym dla rodziców będących w trakcie lub po rozwodzie szukających wsparcia psychicznego dla siebie i swoich dzieci. Zajęcia poprowadzą Łukasz Godek i Jakub Foksa.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych pt. Szkoła dla Rodziców - Warsztaty mające na celu min.  podnoszenie kompetencji rodzicielskich, naukę stawiania granic, poprawę relacji z dzieckiem, nauke komunikacji ze swoim dzieckiem. Zajęcia poprowadzą Małgorzata Świć i Ewa Borek oraz Joanna Drążkiewicz i Filip Rola.

 

Grupa wsparcia dla rodziców - Grupa dla rodziców chcących min. uzyskać wsparcie w procesie wychowania, towarzyszyć dzieciom w ich problemach, poprawić relacje z dzieckiem. Grupę poprowadzą Ewa Borek oraz Małgorzata Świć.

 

Nie bój się wiedzieć więcej- o narkotykach - Spotkania dla rodziców którzy mają wątpliwości co do zachowania swojego dziecka lub widzą objawy uzależnienia i mieliby potrzebę o tym z kimś porozmawiać w ramach profilaktyki oraz terapii uzależnie. Spotkania poprowadzi Anna Moskal.

 

Warsztat wyjazdowy dla ojców - Warsztat kierowany do ojców którzy chcą świadome budować swoje ojcostwo oraz podzielić się doświadczeniami. Warsztat prowadzą Łukasz Godek i Rafał Cybulski.

 

Warsztat dla rodziców "dziecko sytuacji okołorozwodowej" - Warsztat dla rodziców będących w trakcie lub po rozwodzie którzy min. chcą lepiej rozumieć swoje dzieci w nowej rzeczywistości, potrzebują pomocy w zakresie postępowania z dziećmi. Warsztaty poprowadzą Łukasz Godek i Jakub Foksa.

 

Grupa wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci - Grupa majća na celu min. wymianaę doświadczeń między kobietami na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacji z dziećmi, pozwalająca na wspólne szukanie rozwiązań problemów wychowawczych, rozwojowych i edukacyjnych oraz na uzyskaniu wsparcia emocjonalnego w samotnym rodzicielstwie. Grupę poprowadzą Żaneta Wyrwisz oraz Karolina Zwolenkiewicz.

 

 

ZAPRASZAMY PROFESJONALISTÓW

 

Warszawska sieć pomocy dzieciom - Dyżur telefoniczny - Poradnia OPTA działa w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Udzielamy pomocy terapeutcznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz ich rodzicom.  Współpracujemy z placówkami: Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Fundacją Mederi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi działającymi  w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. W przypadku podejrzenia o wykorzystywanie seksualne prosimy dzwonić na dyżur telefoniczny specjalisty Małgorzaty Świć pod nr: 795-713-956 , w piątki w godz. 12 – 13.

 

Trudne sytuacje w klasie - jak sobie radzić - Spotkania dla wychowawców klas, których celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w codziennej pracy oraz w sytuacjach trudnych. Zajęcia prowadzi Małgorzata Oleńko

 

Warsztaty dla pedagogów i psychologów ,"Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" - Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat różnych aspektów seksualności dzieci. Zajęcia prowadzą Joanna Drążkiewicz, Filip Rola.

 

Warsztaty dla pedagogów i psychologów "Seksualność młodzieży" - Podczas warsztatów celem będzie przekazanie niezbędnej wiedzy na temat różnych aspektów seksualności nastolatków. Warsztaty poprowadzą Joanna Drażkiewicz i Filip Rola 

 

Sieć współpracy dla wychowawców uczących w podstawowych szkołach specjalnych - Istotą spotkań jest dzielenie się doświadczeniami i współpraca. Zajęcia prowadzą Małgorzata Oleńko i Rafął Cybulski.

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół przyszpitalnych -  Spotkania mające na celu min. psychoedukacje dotyczącą sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pogłębianie umiejętności interpersonalnych. Zajęcia prowadzą Rafał Cybulski, Joanna Warakomska.

 

Sieć współpracy dla wychowawców grup przedszkolnych - Grupa mająca na celu min. wymianę doświadczeń między uczestnikami sieci, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz kształcenie umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji. Grupę poprowadzą Małgorzata Oleńko oraz Żaneta Wyrwisz

 

Sieć aktywnego wychowawcy Ogrodu Jordanowskiego - Spotkania dla wychowawców klas,  mające służyć dzieleniu się doświadczeniem, pomysłami, spotrzeżeniami, wspolnemu rozwiązywaniu problemów. Zajęcia prowadzi Małgorzata Oleńko i Żaneta Wyrwisz.

 

Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów o charakterze superwizyjnym - Celem grupy jest wymiana doświadczeń oraz wspólna analiza i poszukiwanie optymalnych rozwiązań w bezpiecznym i rozumiejącym środowisku. Spotkania poprowadzą Małgorzata Świć i Łukasz Godek.

 

Sieć Aktywnego Wychowawcy SP - Istotą spotkań jest dzielenie się doświadczeniami i współpraca oraz tworzenie nowych rozwiązań. Zajęcia poprowadzą Małgorzata Oleńko Żaneta Wyrwisz.

 

Sieć współpracy w zakresie profilaktyki „Problemów okresu dorastania” -Spotkania mające na celu kompleksowe wspieranie szkół i placówek, nawiązanie kontaktów i współpracy Specjalistycznej Poradni OPTA  z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zespołowe oraz poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Osoby prowadzące spotkania to Małgorzata Świć oraz Anna Moskal.

 

 

OFERTA NA ZAMÓWIENIE - Warsztaty które odbywać się będą w wybranej przez Państwa placówce oświatowej, na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Warsztaty profilaktyczno - psychoedukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych (klasy 1-8) - Tematyka warsztatów to: Przemoc i inne formy krzywdzenia dzieci, „Jestem bezpieczny online” – bezpieczeństwo w internecie, Cyberprzemoc – ukryte formy przemocy w sieci. Warsztaty prowadzonę są przez Żanetę Wyrwisz oraz Rafała Cybulskiego.

 

Warsztaty psychoedukacyjne - seksualność - Warsztaty psychoedukacyjne ze szczególnym naciskiem na tematykę seksualności dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla profesjonalistów realizowane przez specjalistów z Poradni OPTA – Joannę Drążkiewicz i Filipa Rolę.

 

Warsztaty dla klas 1-8 Szkoły Podstawowej - Celem warsztatów jest przekazanie oraz przećwiczenie, podstawowych umiejętności związanych z integracją grupy, współpracą w klasie czy też rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy rówieśnikami.  Chętnie odpowiemy na pytania i pomożemy rozwiać wątpliwości dotyczące różnych obszarów współdziałania w grupie i wzajemnej integracji. Warsztaty poprowadzą Anna Moskal oraz Filip Rola.

 

Warsztaty dla młodzieży rozwijające umiejętności skutecznej komunikacji - Celem warsztatów jest nauka prawidłowej komunikacji, nabywanie lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Warsztaty poprowadzą Sławomir Wikieł oraz Łukasz Młodziejewski.

 

Warsztaty „Razem” dotyczące wspierania postaw abstynenckich młodzieży - Warsztat mający na celu zdobycie wiedzy min. na tematy: współpracy w grupie, umiejętności komunikowania się, Uzależnienia i zagrożeń z niego wynikających. Warsztaty poprowadzi Joanna Kacprzak.

 

Warsztaty „ Ja i mój wewnętrzny krytyk – czyli jak polubić samego siebie” - Jeżeli chcesz poskromić swojego wewnętrznego krytyka i stać się swoim najlepszym przyjacielem, to są warsztaty właśnie dla Ciebie. Warsztaty poprowadzi Joanna Kacprzak.

 

100 pytań do psychologa – warsztaty psychoedukacyjne (dla młodzieży lub nauczycieli szkół ponadpodstawowych) - Celem warsztatów jest przekazanie, w przystępny i wyczerpujący sposób, podstawowych zagadnień związanych z rolą zawodową psychologa i ochroną zdrowia psychicznego. Warsztat poprowadzą Joanna Warakomska oraz Małgorzata Libman.

 

Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz z wypaleniem zawodowym - Zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych dostarczających skutecznych narzędzi oraz zwiększających osobiste zasoby w radzeniu sobie ze stresem oraz z wypaleniem zawodowym. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty poprowadzi Karolina Zwolenkiewicz.

 

Warsztaty dotyczące rodziców i dzieci w sytuacji okołorozwodowej - Zapraszamy serdecznie na warsztaty dotyczące rodziców i dzieci, którzy doświadczają sytuacji okołorozwodowej. Na warsztacie będzie można dowiedzieć się m.in. jak postępować aby ponieść jak najmniejsze koszty emocjonalne w zaistniałej sytuacji czy jak wspierać  dziecko które doświadcza trudności emocjonalnych. Warsztat poprowadzi Łukasz Godek i Jakub Foksa.

 

Konsultacje i poradnictwo dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym dotknietymi mutyzmem wybiórczym -  Zapraszamy serdecznie do korzystania z oferty konsultacji i poradnictwa dla nauczycieli grup przedszkolnych, w których są dzieci dotknięte mutyzmem wybiórczym i wspomagających ich specjalistów – logopedów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli wspomagających. Spotkania poprowadzą Ewa Borek oraz Małgorzata Świć.

 

 

Oferujemy również terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym prowadzoną przez Ewę Borek, oraz możliwość konsultacji w ramach profilaktyki oraz terapii uzależnień prowadzone przez Annę Moskal oraz Joannę Kacprzak.

 

 

Pracownikami poradni „OPTA" są kompetentni psycholodzy i pedagodzy z kilkunastoletnim doświadczeniem, członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, osoby rekomendowane przez PTP i inne uznane organizacje zawodowe. Pracownicy poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje regularnie szkoląc się i superwizując swoją pracę.

Zespół poradni posiada dorobek wydawniczy. Wśród kilkunastu pozycji są zarówno publikacje autorskie, jak i opracowania oraz tłumaczenia. Członkowie zespołu prowadząc intensywną działalność szkoleniową przygotowali do pracy profesjonalistów pragnących skuteczniej pomagać rodzinom z dysfunkcją. Wykształciliśmy przeszło kilkadziesiąt osób, które zaangażowały się w prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, tworzyły i realizowały programy socjoterapeutyczne, a nawet zakładały kolejne placówki o podobnym profilu.

Kadra:


Bubicz Monika - dyrektor, psycholog


PRACOWNICY MERYTORYCZNI:
Borek Ewa - psycholog
Cybulski Rafał - psycholog
Drążkiewicz Joanna - pedagog
Foksa Jakub - pedagog
Godek Łukasz - psycholog
Kacprzak Joanna - pedagog
Libman - Sokołowska Małgorzata - psycholog
Młodziejewski Łukasz - psycholog
Moskal Anna - psycholog
Oleńko Małgorzata - psycholog
Poręba Natalia - psycholog
Rola Filip - psycholog
Świć Małgorzata - psycholog, pedagog
Warakomska Joanna - psycholog
Wikieł Sławomir - pedagog
Wyrwisz Żaneta - psycholog
Zwolenkiewicz Karolina - psycholog


PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Dzikliński Radosław - sekretarz
Zoryna Parobiec - sekretarka
Monkiewicz Joanna - sekretarka


PRACOWNICY OBSŁUGI:
Irena Kurowska - st. woźna, st. dozorca
Zoryna Parobiec - st woźna


Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku 8:00-20:00 oraz w soboty 9:00-13:00.


Zapisy:

Zapisy na konsultacje telefonicznie pod numerem 022 826 39 16 oraz 506 399 683 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Potencjalnym klientom Poradni oferujemy możliwość skorzystania z dyżuru specjalisty. Ma on charakter informacyjny. Służy bardziej precyzyjnemu dobraniu ofertu i skierowaniu do odpowiedniej osoby lub miejsca. Może stanowić pierwszą pomoc w rozwianiu ewentualnych wątpliwości przed spotkaniem.


Dojazd:

ul. Wiśniowa 56 (budynek B na terenie ZSLiT im.Leopolda Staffa)

Dojazd: metrem do stacji Pole Mokotowskie

autobusami do przystanków "Rakowiecka": 138, 222; "Wiśniowa": 167, 168Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny