Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56; Mokotów
02-520 Warszawa
Tel: 228263916oraz506399683
Email:
sekretariat@optaporadnia.pl
WWW: http://www.optaporadnia.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnia „OPTA" oferuje nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną rodzinom, które przechodzą przez procesy rozwojowe związane z wychowywaniem dzieci, ich dorastaniem, a które borykają się z sytuacjami kryzysowymi i zaburzonym funkcjonowaniem systemu rodzinnego (np. nadużywanie alkoholu, rozwód rodziców, trudne zachowania dzieci i młodzieży). Nasze działania mają charakter terapeutyczny, profilaktyczny i edukacyjny, prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Poza bezpośrednią pracą z rodziną pracownicy poradni prowadzą również konsultacje i superwizje dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, terapeuci).

 

 

OFERTA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

   

 

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas VI - VII - Grupa dla dzieci mających trudność min. z nawiązywaniem relacji wyrażaniem swoich emocji, adekwatną samooceną. Zajęcia prowadzą Joanna Warakomska i Joanna Drążkiewicz.

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas II i III szkoły podstawowej - Grupa mająca na celu min. poprawę kontaktów z rówieśnikami, wyrażanie woich uczuc, poprawy współpracy w grupie. Zajcia prowadzą Joanna Warakomska i Joanna Drążkiewicz.

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas IV - V szkoły podstawowej - Grupa która ma pomóc dzieciom w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, radzeniu sobie ze stresem, docenieniem wlasnego siebie. Zajęcia prowadzą Łukasz Młodziejewski i Joanna Warakomska.

 

Grupa terapeutyczna dla dzieci przeżywających rozstanie rodziców - Grupa dla mająca na celu umożliwienie dzieciom odreagowanie i rozładowanie napięcia towarzyszącego im w czasie rozstaniu rodziców, wspieranie dzieci w adaptowaniu się do zachodzących zmian. Grupę prowadzą Żaneta Wyrwisz, Rafał Cybulski.

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

 

Grupa rozwojowo terapeutyczna dla nastolatek - Grupa mająca na celu min. rozpoznawanie uczuć i emocji, zwiększenie samoświadomości, nauka form komunikacji. Zaqjęcia prowadzą Anna Moskal i Filip Rola.

 

Warszat umiejętności społecznych - Zajęcia warsztatowe, podczas których młodzież nabędzie kompetencje ułatwiające funkcjonowanie w grupie, a także moze zwiększyć umiejętności  interpersonalne, dzięki czemu rozwiną swój potencjał.Spotkania prowadzi Małgorzata Oleńko oraz Małgorzata Libman - Sokołowska.

 

Grupa POZA ZASIĘGIEM - Grupa dla gimnazjalistów mających problem z nadużywaniem elektroniki/multimediów. Zajęcia prowadzą Łukasz Młodziejewski i Małgorzata Libman - Sokołowska.

 

Grupa rozwojowo – terapeutyczna dla młodzieży z rodzin z uzależnieniem - Grupa ma na celu naukę rozpoznawania, nazywania oraz mówienia o emocjach, poprawę samooceny oraz poczucia wartości, młodzież będzie mogła nauczyć się jak regulowac emocję w nienałogowy sposób. Zajęcia prowadzą Anna Moskal i Jakub Foksa.

 

Grupa rozwojowo - wolontarystyczna " ku zmianom" dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych - Zajęcia mające formę warsztatową (praca indywidualna, praca grupowa, dyskusja na forum) połączone z aktywnym uczestnictwem w wolontariacie (działania na rzecz innych osób poza poradnią). Dla osób chcących min. spojrzeć na siebie z szerszej perspektywy oraz rozwinąć kompetencje społeczne. Grupę prowadzić będą Katarzyna Juchnowska oraz Rafał Cybulski


 

Grupa rozwojowo - wolontarystyczna " ku zmianom" dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych - Zajęcia mające formę warsztatową (praca indywidualna, praca grupowa, dyskusja na forum) połączone z aktywnym uczestnictwem w wolontariacie (działania na rzecz innych osób poza poradnią). Dla osób chcących min. spojrzeć na siebie z szerszej perspektywy oraz rozwinąć kompetencje społeczne. Grupę prowadzić będą Katarzyna Juchnowska oraz Rafał Cybulski  

 

Coaching indywidualny dla młodziezy licealnej i gimnazjalnej - Zajęcia mające na celu rozwijaniu silnych stron, poznawaniu swoich zasobów i wykorzystywaniu ich. Spotkania prowadzi Małgorzata Oleńko. 

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA RODZICÓW

 

Grupa dla ojców - Grupa dla ojców chcących świadomie budować swoje ojcostwo. Zajęcia prowadzą Sławomir Wikieł i Łukasz Młodziejewski.

 

Grupa OJCOWIE O DZIECIACH  - Spotkania dla ojców każde odbywające się na konkretny temat raz w miesiącu. Zajęcia prowadzą Sławomir Wikieł i Rafał Cybulski.

 

Grupa dla rodziców " Pozytywne wychowanie" dla rodziców dzieci w wieku 7-12 lat - Podczas spotkań grupy rodzice będą szukać źródła powstania trudnych emocji u swoich dzieci, rozpoznawać z czego te emocje się składają – co jest po stronie rodzica, co jest po stronie dziecka, dzielić się bieżącymi problemami w relacji z dzieckiem oraz poznają sposoby rozładowania emocji u swojego dziecka. Zajęcia poprowadzą Joanna Warakomska i Żaneta Wyrwisz

 

Grupa dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej - Grupa o charakterze psychoedukacyjno - wsparciowym dla rodziców będących w trakcie lub po rozwodzie szukających wsparcia psychicznego dla siebie i swoich dzieci. Zajęcia poprowadzą Łukasz Godek i Robert Malinowski.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych pt. Szkoła dla Rodziców - Warsztaty mające na celu min.  podnoszenie kompetencji rodzicielskich, naukę stawiania granic, poprawę relacji z dzieckiem, nauke komunikacji ze swoim dzieckiem. Zajęcia poprowadzą Małgorzata Świć i Natalia Poręba oraz Joanna Drążkiewicz i Filip Rola.

 

 

ZAPRASZAMY PROFESJONALISTÓW

 

Trudne sytuacje w klasie - jak sobie radzić - Spotkania dla wychowawców klas, których celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w codziennej pracy oraz w sytuacjach trudnych. Zajęcia prowadzi Małgorzata Oleńko

 

Warsztaty dla pedagogów i psychologów ,"Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" - Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat różnych aspektów seksualności dzieci. Zajęcia prowadzą Joanna Drążkiewicz, Filip Rola.

 

Warsztaty dla pedagogów i psychologów "Seksualność młodzieży" - Podczas warsztatów celem będzie przekazanie niezbędnej wiedzy na temat różnych aspektów seksualności nastolatków. Warsztaty poprowadzą Joanna Drażkiewicz i Filip Rola 

 

Sieć współpracy dla wychowawców uczących w podstawowych szkołach specjalnych - Istotą spotkań jest dzielenie się doświadczeniami i współpraca. Zajęcia prowadzą Małgorzata Oleńko i Rafął Cybulski.

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół przyszpitalnych -  Spotkania mające na celu min. psychoedukacje dotyczącą sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pogłębianie umiejętności interpersonalnych. Zajęcia prowadzą Katarzyna Juchnowska, Joanna Warakomska.

 

Sieć współpracy dla wychowawców grup przedszkolnych - Grupa mająca na celu min. wymianę doświadczeń między uczestnikami sieci, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz kształcenie umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji. Grupę poprowadzą Małgorzata Oleńko oraz Żaneta Wyrwisz

 

Sieć aktywnego wychowawcy Ogrodu Jordanowskiego - Spotkania dla wychowawców klas,  mające służyć dzieleniu się doświadczeniem, pomysłami, spotrzeżeniami, wspolnemu rozwiązywaniu problemów. Zajęcia prowadzi Małgorzata Oleńko i Małgorzata Libman - Sokołowska

 

 

Pracownikami poradni „OPTA" są kompetentni psycholodzy i pedagodzy z kilkunastoletnim doświadczeniem, członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, osoby rekomendowane przez PTP i inne uznane organizacje zawodowe. Pracownicy poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje regularnie szkoląc się i superwizując swoją pracę.

Zespół poradni posiada dorobek wydawniczy. Wśród kilkunastu pozycji są zarówno publikacje autorskie, jak i opracowania oraz tłumaczenia. Członkowie zespołu prowadząc intensywną działalność szkoleniową przygotowali do pracy profesjonalistów pragnących skuteczniej pomagać rodzinom z dysfunkcją. Wykształciliśmy przeszło kilkadziesiąt osób, które zaangażowały się w prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, tworzyły i realizowały programy socjoterapeutyczne, a nawet zakładały kolejne placówki o podobnym profilu.

Kadra:


Bubicz Monika - dyrektor, psycholog


Godek Łukasz - wicedyrektor, psycholog


PRACOWNICY MERYTORYCZNI:
Borek Ewa - psycholog
Cybulski Rafał - psycholog
Drążkiewicz Joanna - pedagog
Foksa Jakub - pedagog
Juchnowska Katarzyna - psycholog
Libman - Sokołowska Małgorzata - psycholog
Młodziejewski Łukasz - psycholog
Moskal Anna - psycholog
Oleńko Małgorzata - psycholog
Małgorzata Płócińska - psycholog
Poręba Natalia - psycholog
Rola Filip - psycholog
Prusaczyk Łukasz - psycholog
Świć Małgorzata - psycholog, pedagog
Warakomska Joanna - psycholog
Wikieł Sławomir - pedagog
Wyrwisz Żaneta - psycholog


PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Dzikliński Radosław - sekretarz
Zoryna Parobiec - sekretarka
Monkiewicz Joanna - sekretarka


PRACOWNICY OBSŁUGI:
Irena Kurowska - st. woźna, st. dozorca
Zoryna Parobiec - st woźna


Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku 8:00-20:00 oraz w soboty 9:00-13:00.


Zapisy:

Zapisy na konsultacje telefonicznie pod numerem 022 826 39 16 oraz 506 399 683 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Potencjalnym klientom Poradni oferujemy możliwość skorzystania z dyżuru specjalisty. Ma on charakter informacyjny. Służy bardziej precyzyjnemu dobraniu ofertu i skierowaniu do odpowiedniej osoby lub miejsca. Może stanowić pierwszą pomoc w rozwianiu ewentualnych wątpliwości przed spotkaniem.


Dojazd:

ul. Wiśniowa 56 (budynek B na terenie ZSLiT im.Leopolda Staffa)

Dojazd: metrem do stacji Pole Mokotowskie

autobusami do przystanków "Rakowiecka": 138, 222; "Wiśniowa": 167, 168Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny