Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56; Mokotów
02-520 Warszawa
Tel: 228263916oraz506399683
Email:
sekretariat@optaporadnia.pl
WWW: http://www.optaporadnia.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnia „OPTA" oferuje nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną rodzinom, które przechodzą przez procesy rozwojowe związane z wychowywaniem dzieci, ich dorastaniem, a które borykają się z sytuacjami kryzysowymi i zaburzonym funkcjonowaniem systemu rodzinnego (np. nadużywanie alkoholu, rozwód rodziców, trudne zachowania dzieci i młodzieży). Nasze działania mają charakter terapeutyczny, profilaktyczny i edukacyjny, prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Poza bezpośrednią pracą z rodziną pracownicy poradni prowadzą również konsultacje i superwizje dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, terapeuci).

 

 

OFERTA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

   

 

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Grupa rozwojowo terapeutyczna dla dzieci z klas VI - VII - Grupa dla dzieci mających trudność min. z nawiązywaniem relacji wyrażaniem swoich emocji, adekwatną samooceną. Zajęcia poprowadzą Jakub Foksa i Karolina Zwolenkiewicz.

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas I i II szkoły podstawowej - Grupa mająca na celu min. poprawę kontaktów z rówieśnikami, wyrażanie woich uczuc, poprawy współpracy w grupie. Zajcia prowadzą Joanna Warakomska i Joanna Drążkiewicz.

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas IV - V szkoły podstawowej - Grupa która ma pomóc dzieciom w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, radzeniu sobie ze stresem, docenieniem wlasnego siebie. Zajęcia prowadzą Łukasz Młodziejewski i Joanna Warakomska.

 

Grupa rozwojowo – terapeutyczna „Jestem wyjątkowy” dla dzieci w wieku 7-9 lat - Grupa jest skierowana do dzieci mających trudności min. z określeniem swoich mocnych stron, wypowiadaniem się i podejmowaniem aktywności na forum, rozpoznawaniem i wyrażaniem własnych emocj. Grupę prowadzą Rafał Cybulski oraz Karolina Zwolenkiewicz.

 

Grupa terapeutyczna dla dzieci w sytuacji okołorozwodowej rodziców (10-12lat) - Grupa dla mająca na celu umożliwienie dzieciom odreagowanie i rozładowanie napięcia towarzyszącego im w czasie rozstaniu rodziców, wspieranie dzieci w adaptowaniu się do zachodzących zmian. Grupę prowadzą Żaneta Wyrwisz i Rafał Cybulski.

 

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

 

Grupa rozwojowo terapeutyczna dla nastolatków - Grupa mająca na celu min. rozpoznawanie uczuć i emocji, zwiększenie samoświadomości, nauka form komunikacji. Zajęcia prowadzą Anna Moskal i Joanna Kacprzak.

 

Warszat umiejętności społecznych dla młodzieży w wieku 13-15lat - Zajęcia warsztatowe, podczas których młodzież nabędzie kompetencje ułatwiające funkcjonowanie w grupie, a także moze zwiększyć umiejętności  interpersonalne, dzięki czemu rozwiną swój potencjał.Spotkania prowadzi Małgorzata Oleńko oraz Małgorzata Libman - Sokołowska.

 

Grupa rozwojowo – terapeutyczna dla młodzieży z rodzin z uzależnieniem (młodzież w wieku 15-17lat) - Grupa ma na celu naukę rozpoznawania, nazywania oraz mówienia o emocjach, poprawę samooceny oraz poczucia wartości, młodzież będzie mogła nauczyć się jak regulowac emocję w nienałogowy sposób. Zajęcia prowadzą Anna Moskal i Jakub Foksa.

 

Coaching indywidualny dla młodziezy licealnej i gimnazjalnej - Zajęcia mające na celu rozwijaniu silnych stron, poznawaniu swoich zasobów i wykorzystywaniu ich. Spotkania prowadzi Małgorzata Oleńko. 

 

Warsztaty technik uczenia się - Zajęcia mające na celu poprawę umiejętności uczenia się oraz min. kształtowania umiejętności koncentracji orazdobrej organizacji pracy. Spotkania prowadzą Małgorzata Oleńko i Małgorzata Libman - Sokołowska.

 

 

Grupa rozwojowo – terapeutyczna dla młodzieży ponadgimnazjalnej - Grupa dla młodzieży chcącej min. zrozumieć i poprawić dotychczas budowane relacje, nauczyć się konstruktywnie rozwiązywać bieżące problemy, dotrzeć do swoich emocji. Spotkania będą prowadzonę przez Łukasza Godka oraz Jakuba Foksę.

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA RODZICÓW

 

Grupa OJCOWIE O DZIECIACH  - Spotkania dla ojców każde odbywające się na konkretny temat raz w miesiącu. Zajęcia prowadzą Łukasz Młodziejewski i Rafał Cybulski.

 

Grupa rozwojowa dla rodziców - Bez Zasięgu -  Zapraszamy rodziców nastolatków ( 7kl – 3 gim), którzy mają poczucie, że ich dzieci nadmiernie korzystają z multimediów, tj. komputer, telefon, konsola. Podczas spotkań będziemy min. poznawać potrzeby nastolatków, rozpoznawać różne formy nadmiernego korzystania z elektroniki i wspólnie szukać sposobów radzenia sobie z tą sytuacją. Zajęcia poprowadzą Łukasz Młodziejwski i Małogrzata Libman - Sokołowska

 

Grupa dla rodziców " Pozytywne wychowanie" dla rodziców dzieci w wieku 7-12 lat - Podczas spotkań grupy rodzice będą szukać źródła powstania trudnych emocji u swoich dzieci, rozpoznawać z czego te emocje się składają – co jest po stronie rodzica, co jest po stronie dziecka, dzielić się bieżącymi problemami w relacji z dzieckiem oraz poznają sposoby rozładowania emocji u swojego dziecka. Zajęcia poprowadzą Joanna Warakomska i Żaneta Wyrwisz

 

Grupa dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej - Grupa o charakterze psychoedukacyjno - wsparciowym dla rodziców będących w trakcie lub po rozwodzie szukających wsparcia psychicznego dla siebie i swoich dzieci. Zajęcia poprowadzą Łukasz Godek i Jakub Foksa.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych pt. Szkoła dla Rodziców - Warsztaty mające na celu min.  podnoszenie kompetencji rodzicielskich, naukę stawiania granic, poprawę relacji z dzieckiem, nauke komunikacji ze swoim dzieckiem. Zajęcia poprowadzą Małgorzata Świć i Ewa Borek oraz Joanna Drążkiewicz.

 

Grupa wsparcia dla rodziców - Grupa dla rodziców chcących min. uzyskać wsparcie w procesie wychowania, towarzyszyć dzieciom w ich problemach, poprawić relacje z dzieckiem. Grupę poprowadzą Ewa Borek oraz Małgorzata Świć.

 

Warsztat wyjazdowy dla ojców - Warsztat kierowany do ojców którzy chcą świadome budować swoje ojcostwo oraz podzielić się doświadczeniami. Warsztat prowadzą Łukasz Godek i Rafał Cybulski.

 

Grupa wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci - Grupa mająca na celu min. wymianaę doświadczeń między kobietami na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacji z dziećmi, pozwalająca na wspólne szukanie rozwiązań problemów wychowawczych, rozwojowych i edukacyjnych oraz na uzyskaniu wsparcia emocjonalnego w samotnym rodzicielstwie. Grupę poprowadzą Żaneta Wyrwisz oraz Karolina Zwolenkiewicz.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” - Celem zajęć będzie min. Lepsze rozumienie nastolatka, Nauka radzenia sobie z problemami wychowawczymi okresu dojrzewania, Doskonalenie warsztatu wychowawczego. Zajęcia poprowadzą Małgorzata Świć i Ewa Borek.

 

 

 

ZAPRASZAMY PROFESJONALISTÓW

 

Warszawska sieć pomocy dzieciom - Dyżur telefoniczny - Poradnia OPTA działa w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Udzielamy pomocy terapeutcznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz ich rodzicom.  Współpracujemy z placówkami: Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Fundacją Mederi, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi działającymi  w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. W przypadku podejrzenia o wykorzystywanie seksualne prosimy dzwonić na dyżur telefoniczny specjalisty Małgorzaty Świć pod nr: 795-713-956 , w piątki w godz. 12 – 13.

 

Trudne sytuacje w klasie - jak sobie radzić - Spotkania dla wychowawców klas, których celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w codziennej pracy oraz w sytuacjach trudnych. Zajęcia prowadzi Małgorzata Oleńko

 

Sieć współpracy dla wychowawców uczących w podstawowych szkołach specjalnych - Istotą spotkań jest dzielenie się doświadczeniami i współpraca. Zajęcia prowadzą Małgorzata Oleńko i Rafął Cybulski.

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół przyszpitalnych -  Spotkania mające na celu min. psychoedukacje dotyczącą sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pogłębianie umiejętności interpersonalnych. Zajęcia prowadzą Rafał Cybulski, Joanna Warakomska.

 

Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów o charakterze superwizyjnym - Celem grupy jest wymiana doświadczeń oraz wspólna analiza i poszukiwanie optymalnych rozwiązań w bezpiecznym i rozumiejącym środowisku. Spotkania poprowadzą Małgorzata Świć i Łukasz Godek.

 

Sieć Aktywnego Wychowawcy Szkół Podstawowych w tym szkół specjalnych - Istotą spotkań jest dzielenie się doświadczeniami i współpraca oraz tworzenie nowych rozwiązań. Zajęcia poprowadzą Małgorzata Oleńko i Żaneta Wyrwisz.

 

Sieć współpracy w zakresie profilaktyki „Problemów okresu dorastania” -Spotkania mające na celu kompleksowe wspieranie szkół i placówek, nawiązanie kontaktów i współpracy Specjalistycznej Poradni OPTA  z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zespołowe oraz poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Osoby prowadzące spotkania to Małgorzata Świć oraz Anna Moskal.

 

 

OFERTA NA ZAMÓWIENIE - Warsztaty które odbywać się będą w wybranej przez Państwa placówce oświatowej, na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Warsztaty profilaktyczno - psychoedukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych (klasy 1-8) - Tematyka warsztatów to: Przemoc i inne formy krzywdzenia dzieci, „Jestem bezpieczny online” – bezpieczeństwo w internecie, Cyberprzemoc – ukryte formy przemocy w sieci. Warsztaty prowadzonę są przez Żanetę Wyrwisz oraz Rafała Cybulskiego.

 

Warsztaty psychoedukacyjne - seksualność - Warsztaty psychoedukacyjne ze szczególnym naciskiem na tematykę seksualności dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla profesjonalistów realizowane przez specjalistę z Poradni OPTA – Joannę Drążkiewicz.

 

Warsztaty dla klas 1-8 Szkoły Podstawowej - Celem warsztatów jest przekazanie oraz przećwiczenie, podstawowych umiejętności związanych z integracją grupy, współpracą w klasie czy też rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy rówieśnikami.  Chętnie odpowiemy na pytania i pomożemy rozwiać wątpliwości dotyczące różnych obszarów współdziałania w grupie i wzajemnej integracji. Warsztaty poprowadzi Anna Moskal.

 

Warsztaty dla młodzieży rozwijające umiejętności skutecznej komunikacji - Celem warsztatów jest nauka prawidłowej komunikacji, nabywanie lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Warsztaty poprowadzi Łukasz Młodziejewski.

 

Warsztaty „Razem” dotyczące wspierania postaw abstynenckich młodzieży - Warsztat mający na celu zdobycie wiedzy min. na tematy: współpracy w grupie, umiejętności komunikowania się, Uzależnienia i zagrożeń z niego wynikających. Warsztaty poprowadzi Joanna Kacprzak.

 

Warsztaty „ Ja i mój wewnętrzny krytyk – czyli jak polubić samego siebie” - Jeżeli chcesz poskromić swojego wewnętrznego krytyka i stać się swoim najlepszym przyjacielem, to są warsztaty właśnie dla Ciebie. Warsztaty poprowadzi Joanna Kacprzak.

 

100 pytań do psychologa – warsztaty psychoedukacyjne (dla młodzieży lub nauczycieli szkół ponadpodstawowych) - Celem warsztatów jest przekazanie, w przystępny i wyczerpujący sposób, podstawowych zagadnień związanych z rolą zawodową psychologa i ochroną zdrowia psychicznego. Warsztat poprowadzą Joanna Warakomska oraz Małgorzata Libman.

 

Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz z wypaleniem zawodowym - Zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych dostarczających skutecznych narzędzi oraz zwiększających osobiste zasoby w radzeniu sobie ze stresem oraz z wypaleniem zawodowym. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty poprowadzi Karolina Zwolenkiewicz.

 

Warsztaty dotyczące rodziców i dzieci w sytuacji okołorozwodowej - Zapraszamy serdecznie na warsztaty dotyczące rodziców i dzieci, którzy doświadczają sytuacji okołorozwodowej. Na warsztacie będzie można dowiedzieć się m.in. jak postępować aby ponieść jak najmniejsze koszty emocjonalne w zaistniałej sytuacji czy jak wspierać  dziecko które doświadcza trudności emocjonalnych. Warsztat poprowadzi Łukasz Godek i Jakub Foksa.

 

Konsultacje i poradnictwo dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym dotknietymi mutyzmem wybiórczym -  Zapraszamy serdecznie do korzystania z oferty konsultacji i poradnictwa dla nauczycieli grup przedszkolnych, w których są dzieci dotknięte mutyzmem wybiórczym i wspomagających ich specjalistów – logopedów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli wspomagających. Spotkania poprowadzą Ewa Borek oraz Małgorzata Świć.

 

 

Oferujemy również terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym prowadzoną przez Ewę Borek, oraz możliwość konsultacji w ramach profilaktyki oraz terapii uzależnień prowadzone przez Annę Moskal oraz Joannę Kacprzak.

 

 

Pracownikami poradni „OPTA" są kompetentni psycholodzy i pedagodzy z kilkunastoletnim doświadczeniem, członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, osoby rekomendowane przez PTP i inne uznane organizacje zawodowe. Pracownicy poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje regularnie szkoląc się i superwizując swoją pracę.

Zespół poradni posiada dorobek wydawniczy. Wśród kilkunastu pozycji są zarówno publikacje autorskie, jak i opracowania oraz tłumaczenia. Członkowie zespołu prowadząc intensywną działalność szkoleniową przygotowali do pracy profesjonalistów pragnących skuteczniej pomagać rodzinom z dysfunkcją. Wykształciliśmy przeszło kilkadziesiąt osób, które zaangażowały się w prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, tworzyły i realizowały programy socjoterapeutyczne, a nawet zakładały kolejne placówki o podobnym profilu.

Kadra:


Bubicz Monika - dyrektor, psycholog


Oleńko Małgorzata - wicedyrektor, psycholog


PRACOWNICY MERYTORYCZNI:
Borek Ewa - psycholog
Cybulski Rafał - psycholog
Drążkiewicz Joanna - pedagog
Foksa Jakub - pedagog
Godek Łukasz - psycholog
Kacprzak Joanna - pedagog
Libman - Sokołowska Małgorzata - psycholog
Młodziejewski Łukasz - psycholog
Moskal Anna - psycholog
Poręba Natalia - psycholog
Świć Małgorzata - psycholog, pedagog
Szmidla Anna - psycholog
Warakomska Joanna - psycholog
Wikieł Sławomir - pedagog
Wyrwisz Żaneta - psycholog
Zwolenkiewicz Karolina - psycholog


PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Dzikliński Radosław - sekretarz
Zoryna Parobiec - sekretarka
Monkiewicz Joanna - sekretarka


PRACOWNICY OBSŁUGI:
Irena Kurowska - st. woźna, st. dozorca
Agnieszka Siekiera - st woźna


Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku 8:00-20:00 oraz w soboty 9:00-13:00.


Zapisy:

Zapisy na konsultacje telefonicznie pod numerem 022 826 39 16 oraz 506 399 683 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Potencjalnym klientom Poradni oferujemy możliwość skorzystania z dyżuru specjalisty. Ma on charakter informacyjny. Służy bardziej precyzyjnemu dobraniu ofertu i skierowaniu do odpowiedniej osoby lub miejsca. Może stanowić pierwszą pomoc w rozwianiu ewentualnych wątpliwości przed spotkaniem.


Dojazd:

ul. Wiśniowa 56 (budynek B na terenie ZSLiT im.Leopolda Staffa)

Dojazd: metrem do stacji Pole Mokotowskie

autobusami do przystanków "Rakowiecka": 138, 222; "Wiśniowa": 167, 168Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny