Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56; Mokotów
02-520 Warszawa
Tel: 228263916oraz506399683
Email:
sekretariat@optaporadnia.pl
WWW: http://www.optaporadnia.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnia „OPTA" oferuje nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną rodzinom, które przechodzą przez procesy rozwojowe związane z wychowywaniem dzieci, ich dorastaniem, a które borykają się z sytuacjami kryzysowymi i zaburzonym funkcjonowaniem systemu rodzinnego (np. nadużywanie alkoholu, rozwód rodziców, trudne zachowania dzieci i młodzieży). Nasze działania mają charakter terapeutyczny, profilaktyczny i edukacyjny, prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Poza bezpośrednią pracą z rodziną pracownicy poradni prowadzą również konsultacje i superwizje dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, terapeuci).

 

 

 

 

OFERTA WAKACYJNA PORADNI OPTA

 

 

 

 

Warsztaty psychoedykacyjne "Świat Emocji" - oferta dedykowana dzieciom w wieku 10-12 lat mająca na celu kształcowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz poznanie sposobów na odreagowanie napięć emocjonalnych.  Warsztaty odbywac się będą w terminie od 24.07.2017 do 28.07.2017r i będą trwały 1,5 godziny. Zajęcia prowadzą Rafał Cybulski i Żaneta Wyrwisz

 

 

Warsztaty "Dowiedz się więcej o współczesnych uzależnieniach: multimedia, narkotyki/dopalacze, alkohol" - warsztat dedykowany dla rodziców, opiekunów, wychowawców i profesjonalistów. Mają one na celu min. poszerzenie i uaktualnienie wiedzy na w/w tematy, uzyskanie umiejętności wczesnego rozpoznawania symptomów sięgania po substancje psychoaltywne oraz niebezpiecznego korzystania z internetu oraz gier komputerowych.  Warsztaty prowadzą Natalia Poręba i Anna Moskal

Daty warsztatów:

04.07.2017r. godz 17:00-20:00 - Multimedia

11.07.2017r. godz 17:00-20:00 - Narkotyki/Dopalacze 

18.07.2017r. godz. 17:00-20:00 - Alkohol

 

 

Warsztaty "Jestem niepowtarzalny" - Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat mające na celu min. budowanie pozytywnego obrazu siebie, wzmocnienie wiary we własne mozliwości oraz nauke otwartości na innych. Będzie to cykl 5 spotkań codziennych w terminie od lipca 03.07.201r. do 07.07.2017r. i będą trwały 1,5 godziny. Warsztaty prowadzą Rafał Cybulski oraz Żaneta Wyrwisz

 

 

Warsztat budowania poczucia własnej wartości - warsztat kierowany do młodziezy gimnazjalnej mający na celu min. rozwijanie samoświadomości, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz ułatwienie dostrzezenia swoich mocnych stron. Będzie co cykl 5 spotkań odbywających się codziennie w terminie od 10.07.2017r do 14.07.2017r. w godzinach 14:00-16:00. Warsztat poprowadzi Małgorzata Oleńko. 

 

 

Szkoła bez uprzedzeń - szkolenie dla nauczycieli oraz psychologów i pedagogów szkolnych. Na zajęciach będzie można dowiedzieć się min: jak rozpoznawać stereotypy, uprzedzenia i przejawy dyskryminacji ze względu na orientacje seksualną oraz jak za pomocą prostych metod przeciwdziałać zjawisku homofobii szkolnej. Szkolenie będzie odbywac się w lipcu w dniach 3,5,7 lipca w godzinach 8-12. Szkolenie poprowadzą Joanna Drążkiewicz oraz Filip Rola.

 


Warsztaty dla młodzieży planującej podjęcie studiów psychologicznych -  
Warsztaty skierowane dla młodzieży która zastanawia się nad podjęciem studiów na kierunku psychologia, chciałaby poznać specyfikację naukii jaką jest psychologia oraz zmierzyć się z mitami z kręgu psychologii popularnej. Planowany termin spotkań 10.07-14.07.2017r w godzinach 12-16. Warsztaty poprowadzi Rafał Cybulski.

 

 

Warsztaty "Jestem asertywny" - warsztaty kierowane dla młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia mają na celu min. wypracowanie postawy asertywnej wobec innych osób, poszerzenie kompetencji interpersonalnych o umiejętność wyznaczania granic. Warsztaty odbywac isę będą w terminie 20.07.2017r. oraz 27.07.2017r. w godzinach 12-16. Warsztaty poprowadzą Katarzyna Juchnowska oraz Łukasz Prusaczyk.

 

 

Warsztat dla rodziców "Moje dziecko idzie do szkoły" - Warsztat mający na celu min. obniżenie napięcia związanego z rozpoczęciem edukacji dzeicka, rozwijanie wiedzy dotyczącej praktycznego i emocjonalnego przygotowania dziecka do szkoly oraz wymianę doświadczeń między rodzicami. Warsztat odbędzie się 24.08.2017r. w godzinach 16-19:30 i będzie prowadzony przez Joannę Drążkiewicz oraz Joannę Warakomską.

 

 

Kajakowy warsztat wyjazdowy Ojcowie - Dzieci - Warsztat wyjazdowy skierowany dla ojców którzy biorą lub brali udział w jakiejś formie oddziaływań(np. terapii, warsztatach) a którzy dodatkowo chcą min. poprawić relację z dzieckiem, przeżyć wspólną przygodę, pobyć w otoczeniu przyrody, zbudować lub odbudować więź z dzieckiem lub mają własny powód by spotkać się w tym wyjątkowym gronie. Zapraszamy ojców i dzieci w wieku 10-17lat. Warsztat odbędzie się od 5.08.2017r. do 12.08.2017r. Koszt to około 400zł od osoby, cena zawiera: wyżywienie, przewozy, kajaki, ubezpieczenie. Warsztat prowadzić będą Sławomir Wikieł i Łukasz Młodziejewski.

 

 

Bajkoterapia dla dzieci - Grupa kierowana dla dzieci w wieku 6-7 lat mająca na celu min. obniżenie napięcia emocjonalnego i doświadczenego prezz dziecko lęku związanego z trudnymi przeżyciami, uspokojenie, wyciszenie, odprężenie dziecka oraz nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych. Warsztaty będą odbywac się w terminie 10-14.07.2017r i będą trwały 1,5 godziny. Grupę poprowadzą Żaneta Wyrwisz i Joanna Drążkiewicz

 

 

Warsztaty "Jestem poza zasięgiem" - Skierowane dla młodzieży gimnazjalnej która może mieć kłopot z nadużywaniem komputera. Mają na celu min. pokazanie różnych stanów emocjonalnych które powoduje nadmierne używanie komputera oraz to co możemy stracić zamykająć się w ekranie. Spotkania odbywac się bedą w terminie 03.08.2017r oraz 10.08.2017r w godzinach 12-16. Warsztaty poprowadzi Łukasz Prusaczyk.

 

 

Warsztat "Problemy okresu dorastania" - Warsztat kierowany dla rodziców i opiekunów nastolatków mający na celu min. dostarczenie wiedzy na temat trudności okresu dorastania, wczesnego rozpoznawania symptomów zaburzeń emocjolanych oraz wypracowanie sposobów porozumiewania się w diadzie rodzic - nastolatek. Warsztat poprowadzą Anna Moskal i Małgorzata Świć.

Daty warsztatów:

06.07.2017r. godz. 17:00-20:00 - zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

13.07.2017r. godz. 17:00-20:00 - zaburzenia depresyjno - lękowe

20.07.2017r. godz. 17:00-20:00 - samookaleczenia

 

 

Trening relaksacyjny "Zrelaksuj się" - Trening dla dzieci w wieku 10-12 lat mający na celu min. odreagowanie napięcia emocjonalnego, poznanie siebie samego poprezz wyciszenie, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Spotkania odbędą się 05-07.2017r oraz 07.07.2017r. w godzinach 14:00-16:00. Warsztaty poprowadzą Katarzyna Juchnowska oraz Joanna Warakomska.

 

 

Warsztaty rozwijające zdolności interpersonalne - Warsztaty dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym mające na celu min. zwiekszenie u młodzieży samoświadomości w zakresie własnych emocji, spojrzenie na siebie z szerszej perspektywy oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Warsztaty będą odbywać się w terminie 21-25.08.2017r. w godzinach 12-16. Warsztat poprowadzą Rafał Cybulski oraz Jakub Foksa.

   

 

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas V - VI - Grupa dla dzieci mających trudność min. z nawiązywaniem relacji wyrażaniem swoich emocji, adekwatną samooceną. Zajęcia prowadzą Joanna Warakomska i Joanna Drążkiewicz.

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas II i III szkoły podstawowej - Grupa mająca na celu min. poprawę kontaktów z rówieśnikami, wyrażanie woich uczuc, poprawy współpracy w grupie. Zajcia prowadzą Katarzyna Juchnowska i Filip Rola.

 

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas IV - V szkoły podstawowej - Grupa która ma pomóc dzieciom w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, radzeniu sobie ze stresem, docenieniem wlasnego siebie. Zajęcia prowadzą Łuksz Młodziejewski i Joanna Warakomska.

 

Grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku 8 - 12 lat przeżywających rozstanie rodziców - Grupa dla mająca na celu umożliwienie dzieciom odreagowanie i rozładowanie napięcia towarzyszącego im w czasie rozstaniu rodziców, wspieranie dzieci w adaptowaniu się do zachodzących zmian. Grupę prowadzą Żaneta Wyrwisz, Rafał Cybulsk.

 

Grupa profilaktyczno - terapeutyczna dla dzieci z klas I-III - Grupa podczas której dzieci będą mieli okazję min. poprawić umiejętność nazywania i wyrażania uczuć, rozwiojać poczucie własnej wartości, nauczy się radzić sobie w trudnych dla niego sytuacjach. Grupę prowadzi Żaneta Wyrwisz

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA GIMNAZJALISTÓW

 

Grupa terapeutyczno - profilaktyczna dla nastolatek - Grupa mająca na celu min. rozpoznawanie uczuć i emocji, zwiększenie samoświadomości, nauka form komunikacji. Zaqjęcia prowadzą Anna Moskal i Natalia Poręba.

 

Coaching indywidualny dla młodziezy licealnej i gimnazjalnej - Zajęcia mające na celu rozwijaniu silnych stron, poznawaniu swoich zasobów i wykorzystywaniu ich. Spotkania prowadzi Małgorzata Oleńko.

 

Grupa POZA ZASIĘGIEM - Grupa dla gimnazjalistów mających problem z nadużywaniem elektroniki/multimediów. Zajęcia prowadzą Łukasz Młodziejewski i Łukasz Prusaczyk.

 

Grupa rozwojowo - terapeutyczna dla chłopców z klas I i II gimnazjum - Grupa dla dzieci które chcą min lepiej rozpoznawać swoje emocje i mówić o nich, chcących zwiększyć poczucie wartości, poprawić relację z rodzicami nauczycielami oraz rówieśnikami. Zajęcia prowadzą Łukasz Godek i Robert Malinowski.

 

Grupa rozwojowo - profilaktyczna dla gimnazjalistów "Razem w przyszłość" - Grupa dla młodzieży chcącej lepiej funkcjonować w grupie rowieśniczej oraz rodzinie. Dla osób które chciałyby lepiej zrozumieć siebie, skutecznie porozumiewać się z innymi, zwiększyć pewność siebie. Zajęcia prowadzą Jakub Foksa, Łukasz Prusaczyk, Rafał Cybulski.

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ

 

 

Grupa rozwojowo - terapeutyczna dla młodzieży ponadgimnazjalnej - Grupa skierowana do młodzieży która chce min. poprawić budowanie relacji, nauczyć się konstryktywnie rozwiązywać problemy, odnaleźć swoje mijsce w grupie. Zajęcia prowadzą Jakub Foksa i Rafał Cybulski.

 

Coaching indywidualny dla młodziezy licealnej i gimnazjalnej - Zajęcia mające na celu rozwijaniu silnych stron, poznawaniu swoich zasobów i wykorzystywaniu ich. Spotkania prowadzi Małgorzata Oleńko. 

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA RODZICÓW

 

Grupa dla ojców - Grupa dla ojców chcących świadomie budować swoje ojcostwo. Zajęcia prowadzą Sławomir Wikieł i Łukasz Młodziejewski.

 

Grupa dla rodziców z dziećmi 1,5 - 3 lata - Grupa która ma na celu min.  polisensoryczne stymulowanie rozwoju dziecka, budowanie więzi z rodzicem, psychoedukację i wsparcie rodzica emocjonalnie i merytorycznie w procesie wychowywanie dziecka. Zajęcia poprowadzą Joanna Drążkiewicz i Joanna Warakomska.

 

Grupa dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej - Grupa o charakterze psychoedukacyjno - wsparciowym dla rodziców będących w trakcie lub po rozwodzie szukających wsparcia psychicznego dla siebie i swoich dzieci. Zajęcia poprowadzą Łukasz Godek i Robert Malinowski.

 

Grupa dla rodziców z dziećmi 6 - 12 miesięcy - Grupa mająca charakter psychoedukacyjny, mający na celu budowanie relaci i więzi rodzic - dziecko, rozwijanie u rodziców właściwej stymulacji rozwoju dziecka. Zajęcia poprowadzą Joanna Warakomska i Joanna Drążkiewicz.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych pt. Szkoła dla Rodziców - Warsztaty mające na celu min.  podnoszenie kompetencji rodzicielskich, naukę stawiania granic, poprawę relacji z dzieckiem, nauke komunikacji ze swoim dzieckiem. Zajęcia poprowadzą Małgorzata Świć i Natalia Poręba oraz Katarzyna Juchnowska i Filip Rola.

 

Warsztaty dla rodziców nastolatków pt. Dowiedz się więcej o współczesnych uzależnieniach - Warsztaty podczas którcyh rodzice nauczą się min. skutecznej komunikacji z dzieckiem, wzmocnią więź z dzieckiem, uzyskają wsparcie w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji. Zajęcia poprowadzą Natalia Poręba i Anna Moskal. 

 

ZAPRASZAMY PROFESJONALISTÓW

 

Trudne sytuacje w klasie - jak sobie radzić - Spotkania dla wychowawców klas, których celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w codziennej pracy oraz w sytuacjach trudnych. Zajęcia prowadzi Małgorzata Oleńko

 

Warsztaty dla pedagogów i psychologów ,"Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" - Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat różnych aspektów seksualności dzieci. Zajęcia prowadzą Joanna Drążkiewicz, Filip Rola.

 

Sieć współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień - Spotkania dla psychologów, pedagogów i wychowawców Domów Dziecka. Zajęcia prowadzą Natalia Poręba, Anna Moskal.

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół przyszpitalnych -  Spotkania mające na celu min. psychoedukacje dotyczącą sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pogłębianie umiejętności interpersonalnych. Zajęcia prowadzą Katarzyna Juchnowska, Joanna Warakomska.

 

Sieć aktywnego wychowawcy Ogrodu Jordanowskiego - Spotkania dla wychowawców klas,  mające służyć dzieleniu się doświadczeniem, pomysłami, spotrzeżeniami, wspolnemu rozwiązywaniu problemów. Zajęcia prowadzi Małgorzata Oleńko.

 

 

Pracownikami poradni „OPTA" są kompetentni psycholodzy i pedagodzy z kilkunastoletnim doświadczeniem, członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, osoby rekomendowane przez PTP i inne uznane organizacje zawodowe. Pracownicy poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje regularnie szkoląc się i superwizując swoją pracę.

Zespół poradni posiada dorobek wydawniczy. Wśród kilkunastu pozycji są zarówno publikacje autorskie, jak i opracowania oraz tłumaczenia. Członkowie zespołu prowadząc intensywną działalność szkoleniową przygotowali do pracy profesjonalistów pragnących skuteczniej pomagać rodzinom z dysfunkcją. Wykształciliśmy przeszło kilkadziesiąt osób, które zaangażowały się w prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, tworzyły i realizowały programy socjoterapeutyczne, a nawet zakładały kolejne placówki o podobnym profilu.

Kadra:


Bubicz Monika - dyrektor, psycholog


Godek Łukasz - wicedyrektor, psycholog


PRACOWNICY MERYTORYCZNI:
Borek Ewa - psycholog
Cybulski Rafał - psycholog
Drążkiewicz Joanna - pedagog
Foksa Jakub - pedagog
Juchnowska Katarzyna - psycholog
Malinowski Robert - pedagog
Młodziejewski Łukasz - psycholog
Moskal Anna - psycholog
Oleńko Małgorzata - psycholog
Małgorzata Płócińska - psycholog
Poręba Natalia - psycholog
Rola Filip - psycholog
Prusaczyk Łukasz - psycholog
Świć Małgorzata - psycholog, pedagog
Warakomska Joanna - psycholog
Wikieł Sławomir - pedagog
Wyrwisz Żaneta - psycholog


PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Dzikliński Radosław - sekretarz
Zoryna Parobiec - sekretarka
Monkiewicz Joanna - sekretarka


PRACOWNICY OBSŁUGI:
Irena Kurowska - st. woźna, st. dozorca
Zoryna Parobiec - st woźna


Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku 8:00-20:00 oraz w soboty 9:00-13:00.


Zapisy:

Zapisy na konsultacje telefonicznie pod numerem 022 826 39 16 oraz 506 399 683 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Potencjalnym klientom Poradni oferujemy możliwość skorzystania z dyżuru specjalisty. Ma on charakter informacyjny. Służy bardziej precyzyjnemu dobraniu ofertu i skierowaniu do odpowiedniej osoby lub miejsca. Może stanowić pierwszą pomoc w rozwianiu ewentualnych wątpliwości przed spotkaniem.


Dojazd:

ul. Wiśniowa 56 (budynek B na terenie ZSLiT im.Leopolda Staffa)

Dojazd: metrem do stacji Pole Mokotowskie

autobusami do przystanków "Rakowiecka": 138, 222; "Wiśniowa": 167, 168Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny