Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56; Mokotów
02-520 Warszawa
Tel: 228263916oraz506399683
Email:
sekretariat@optaporadnia.pl
WWW: http://www.optaporadnia.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnia „OPTA" oferuje nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną rodzinom, które przechodzą przez procesy rozwojowe związane z wychowywaniem dzieci, ich dorastaniem, a które borykają się z sytuacjami kryzysowymi i zaburzonym funkcjonowaniem systemu rodzinnego (np. nadużywanie alkoholu, rozwód rodziców, trudne zachowania dzieci i młodzieży). Nasze działania mają charakter terapeutyczny, profilaktyczny i edukacyjny, prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Poza bezpośrednią pracą z rodziną pracownicy poradni prowadzą również konsultacje i superwizje dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, terapeuci).

 

 

OFERTA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

   

 

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Uczę się bo chcę i lubię - Warsztaty poświęcone zwiększeniu efektywności nauki dla dzieci w wieku 13-16 lat. Na warsztatach będziemy: rozpoznawać style uczenia się; uczyć się organizować czas i przestrzeń; poznawać techniki skutecznego zapamiętywania; odnajdować motywację do nauki; szukać sposobów zwiększających koncentrację; uczyć się relaksacji. Prowadzący: Elżbieta Kowalska(psycholog) i Katarzyna Głuszek (psycholog)

Grupa socjoterapeutyczna dla  dzieci z klas VII – VIII. Na grupie będziemy rozmawiać o: radzeniu sobie ze stresem; sposobach nawiązywania relacji z rówieśnikami; poznaniu i kształtowaniu samego siebie; sposobach wyrażania potrzeb i uczuć; trudnościach zgłoszonych przez Uczestników. Prowadzący: Joanna Drążkiewicz (pedagog) i Anna Sowińska (pedagog)

Dogoterapia - Zajęcia socjoterapeutyczne z labradorem Migdałem dla uczniów klas I – IV. Na zajęciach będziemy: poznawać tajniki konstruktywnej współpracy; rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych; uczyć się panować nad swoją złością; Poznawać sztukę wyciszenia; rozpoznawać swoją sprawczość; uczyć się zasad współpracy. Wszystkie zajęcia oparte są na zabawie i nauce współpracy z Migdałem. Prowadzący: Agnieszka Omięcka (pedagog) Migdał (pies terapeutyczny)

Dogoterapia - Zajęcia socjoterapeutyczne z labradorem Migdałem dla uczniów VI – VIII i L.O. Na zajęciach będziemy: poznawać tajniki konstruktywnej współpracy; rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych; uczyć się panować nad swoją złością; Poznawać sztukę wyciszenia; rozpoznawać swoją sprawczość; uczyć się zasad współpracy. Wszystkie zajęcia oparte są na zabawie i nauce współpracy z Migdałem. Prowadzący: Agnieszka Omięcka (pedagog) Migdał (pies terapeutyczny

Warsztat umiejętności społecznych „Jestem Ok.” Masz 12-14 lat? Zastanawiasz się nad tym czy akceptacja samego siebie jest możliwa? Chcesz poznać swoje mocne strony? Szukasz sposobów aby pokonać nieśmiałość? Chciałbyś lepiej rozumieć i wyrażać swoje emocje? Lubisz kreatywnie spędzać czas? Prowadzący: Mirella Krzyżanowska – psychoterapeuta; Kamila Kłapińska – psycholog

Warsztat umiejętności społecznych „Jestem sobą” Czy masz 15 – 18 lat? Chcesz nauczyć się nawiązywać trwałe relacje ze swoimi rówieśnikami? Nie wiesz jak bez obaw wyrażać siebie? Masz poczucie że nie do końca rozumiesz siebie i innych? Nie wiesz jakie są twoje mocne strony i jak je wykorzystać? Chcesz nauczyć się współpracy w zespole i poznać swoją rolę w grupie? Prowadzący: Mirella Krzyżanowska – psychoterapeuta, Katarzyna Głuszek – psycholog

Jak nie wpaść w pułapkę niejedzenia lub przejedzenia- Spotkania dotyczące kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat. Na warsztatach będziemy: poznawać zasady zdrowego odżywiania; rozmawiać o zaburzeniach odżywiania; uczyć się komponować codzienne posiłki; przyglądać się własnym upodobaniom smakowym; rozpoznawać błędy żywieniowe i zamieniać je na właściwe. Prowadzący: Katarzyna Głuszek (psycholog) i Agnieszka Omięcka (pedagog)

Bezpieczni w sieci - Warsztaty dla młodzieży szkolnej na temat konstruktywnego korzystania z mediów i elektroniki. Korzyści z udziału w grupie: Poznasz podstawy skutecznej komunikacji; nauczysz się efektywnie planować swój czas; poznasz nowe sposoby spędzania wolnego czasu; nauczysz się bezpiecznego korzystania z elektroniki i mediów.  Prowadzący: Karolina Suszek – pedagog, specjalista ds. uzależnień (w takcie certyfikacji); Grażyna Skoczylas – Ładysz – pedagog, specjalista ds. terapii uzależnień

 

Dzielny lew - Warsztaty dla dzieci nieśmiałych i lękowych w wieku 6 – 8 lat. Cele zajęć:      zbudowanie pozytywnego obrazu siebie; ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi;       zwiększanie aktywności w grupie rówieśniczej; kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb oraz uczuć. Prowadząca: Sylwia Korga (psycholog)

 

FORMY POMOCY GRUPOWEJ DLA RODZICÓW

Być ojcem - Warsztaty rozwoju umiejętności wychowawczych dla ojców. Na spotkaniach będziemy rozmawiać o tym jak: radzić sobie z emocjami w trudnych sytuacjach z dzieckiem; skutecznie się komunikować; znaleźć wspólną z dzieckiem przestrzeń do działania;  wzmocnić więź z dzieckiem;      odnaleźć siebie w roli ojca. Prowadzący: Adam Wojciechowski(psycholog) i Szymon Bibułek (pedagog)

Komunikacja z dzieckiem - Warsztaty skutecznej komunikacji dla rodziców. Na spotkaniach poruszymy zagadnienia dotyczące: barier komunikacyjnych; zasad konstruktywnej komunikacji; rozumienia siebie w roli rodzica; potencjału więzi rodzinnych w sytuacjach związanych z dorastaniem dziecka;  sposobów efektywnego rozwiązywanie konfliktów;  wyrażania uczuć. Prowadzący: Małgorzata Oleńko (psycholog) i Szymon Bibułek (pedagog)

Bezpieczni w sieci - Spotkania dla rodziców dzieci i młodzieży do 16 r.ż. Bezpiecznego korzystania z mediów i elektroniki. Tematy spotkań: dlaczego media uzależniają? O uzależnieniach behawioralnych, czy da się żyć bez mediów, Jak organizować czas korzystania z mediów, czy istnieje alternatywa, O sposobach zapobiegania pogłębieniu się związku dziecka i mediów, dzieci w sieci – bezpieczne używanie internetu i mediów społecznościowych,  rodzicu nie jesteś sam! Jak technologie mogą wspierać rodziców w trosce o bezpieczeństwo w sieci. Prowadzący: Karolina suszek (pedagog, specjalista ds. Uzależnień (w takcie certyfikacji), Anna jawoszek (psycholog)

Zaburzenia odżywiania- Grupa wsparcia  dla rodziców nastolatków z zaburzeniami odżywiania. Na grupie poruszymy następujące kwestie: przyczyny, objawy i kategorie diagnostyczne zaburzeń odżywiania; sposoby wsparcia;  świat myśli, uczuć i przeżyć osób z zaburzeniami odżywiania;   najczęściej popełniane błędy;  grupa będzie przestrzenią do podzielenia się własną historią i omawiania bieżących spraw. Prowadzący: Katarzyna Głuszek (psycholog) i Agnieszka Omięcka (psycholog)

 

Odnajdywanie zasobów w byciu matką i byciu kobietą - Warsztaty dla matek dzieci w wieku  6-12 lat. Na spotkaniach będziemy:  odnajdywać zasoby pomocne w poszukiwaniu własnej siły; nabywać nowe kompetencje pomocne w kontakcie z dzieckiem;  umacniać poczucie adekwatności w pełnionych rolach;   zdobywać umiejętności inicjowania zmiany we własnym życiu, związanej z przekraczaniem etapów rozwojowych rodziny Lub kryzysów wychowawczych. Prowadząca: Wioletta Zawistowska (psycholog, terapeuta)

INNE FORMY POMOCY RODZICOM I RODZINOM

Systemowa Terapia Rodzin jest metodą pracy psychoterapeutycznej rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Głównym założeniem systemowej terapii rodzin jest traktowanie rodziny jako całości, tzn. uznanie, że problemy jednego członka rodziny mają wpływ na pozostałych jej członków. Terapia rodzinna jest metodą leczenia w sytuacji, w której ktoś z rodziny, najczęściej dziecko przejawia zaburzenia emocjonalne. Jest również rodzajem dialogu terapeuty ze wszystkimi członkami rodziny o tym, jak wyjść z kryzysu, w którym się znaleźli. W toku terapii psychoterapeuta pomaga rodzinie zrozumieć rożnego rodzaju przekazy pokoleniowe, które często są przyczyną zaburzeń emocjonalnych. Terapeuta nie ocenia i nie osądza, a jedynie stara się pomóc rodzinie w zrozumieniu przyczyn problemu oraz znaleźć jak najlepsze rozwiązanie w sytuacji kryzysowej.

Terapia rodzinna jest skuteczną metodą terapii, ponieważ wprowadza zmiany nie tylko w funkcjonowaniu dziecka, ale także rodziców, co ma podstawowe znaczenie dla rodziny i może mieć wpływ na funkcjonowanie jej członków w innych relacjach społecznych.

Terapia rodzinna polega na spotkaniach całej rodziny z terapeutą. Spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na trzy tygodnie. Może być prowadzona  przez dwóch terapeutów.

Systemowa Terapia Rodzin w Specjalistycznej Poradni OPTA prowadzona jest przez:

 

psycholog mgr Wiolettę Zawistowską pod superwizją 

 

Mediacje rodzicielskie - Zapraszamy rodziców którzy:

– są aktualnie w trakcie lub po rozwodzie, po rozstaniu, w separacji,

– mają trudności w porozumiewaniu się w sprawach dziecka z drugim rodzicem,

– poszukują neutralnej przestrzeni, gdzie obie strony będą mogły nawzajem się usłyszeć,

– chcą sprawdzić, w jakich obszarach mogą współpracować na rzecz dobra dziecka,

– chcą wypracować najlepszy dla dziecka plan opieki i wzajemnych kontaktów,

– chcą omawiać sposoby wzajemnej komunikacji, metody wychowawcze, inne sprawy

– chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko w nowej rzeczywistości,

– chcą dowiedzieć się, co służy a co nie służy ich dziecku, jakie są jego potrzeby.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się na konsultacje ze specjalistami prowadzącymi mediacje rodzicielskie: Agnieszką Omięcką, Elżbietą Kowalską, Moniką Bubicz, lub Małgorzatą Oleńko.

 

ZAPRASZAMY PROFESJONALISTÓW

 

Sieć współpracy i samodoskonalenia -Warsztaty dla wychowawców uczących w szkołach podstawowych i podstawowych szkołach specjalnych. Na warsztatach będziemy rozmawiać m.in. o:  sposobach radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, własnym poczuciu wartości, potrzebach emocjonalnych uczniów, technikach rozwiązywania konfliktów, aktywnym słuchaniu, sposobach wyciszania grupy. Prowadzące: Anna Jawoszek (psycholog) i Małgorzata Oleńko (psycholog).

 

Akademia młodego psychologa i pedagoga - Spotkania dla specjalistów rozpoczynających pracę z uczniami.  Podczas spotkań: wymienisz się dobrymi praktykami; poznasz innych specjalistów; będzie przestrzeń na omówienie wybranych przypadków; pomożemy Ci poczuć się pewniej w nowej roli; poznasz charakterystykę pracy z uczniami. Osoby prowadzące: Aleksandra Solińska (pedagog) i Anna Sowińska (pedagog)

Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów o charakterze superwizyjnym - Celem grupy jest wymiana doświadczeń oraz wspólna analiza i poszukiwanie optymalnych rozwiązań w bezpiecznym i rozumiejącym środowisku. Spotkania poprowadzi Wioletta Zawistowska.

 

OFERTA NA ZAMÓWIENIE - Warsztaty które odbywać się będą w wybranej przez Państwa placówce oświatowej, na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Profilaktyka depresji – Prowadzące: Katarzyna Głuszek; Kamila Kłapińska

Zaburzenia odżywiania wśród nastolatków – vademecum zdrowego i zaburzonego odżywiania. – Prowadzące: Katarzyna Głuszek, Agnieszka Omięcka

Myślę pozytywnie System Wsparcia Zdrowia Psychicznego – Prowadzące: Sylwia Korga, Aleksandra Solińska

Uczę się z wyobraźnią- Zajęcia wprowadzają do polisensorycznych technik uczenia się, szybszego czytania i zapamiętywania. (Po ukończonym warsztacie, możliwość konsultacji z rodzicami dzieci, które brały udział w zajęciach.) Prowadzące: Elżbieta Kowalska, Katarzyna Głuszek

FASD-spektrum płodowych zaburzeń rozwojowych u dzieci, możliwości terapeutyczne. Prowadzące: Anna Jawoszek, Elżbieta Kowalska

Profilaktyka uzależnień - Prowadzące: Joanna Drążkiewicz, Karolina Suszek

Budowanie zespołu - Uczniowie będą mieli szansę poznać się wzajemnie i nawiązać bliższe relacje. Prowadząca: Małgorzata Oleńko

Zajęcia z zakresu wiedzy o uzależnieniach, używkach i specyfice terapii uzależnień – Prowadząca: Grażyna Ładysz

Praca z uczniem po hospitalizacji psychiatrycznej – Prowadzący: Adam Wojciechowski, Szymon Bubiłek

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Prowadzące: Karolina Suszek, Anna Sowińska

 

KROK W PRZYSZŁOŚĆ w trakcie zajęć uczniowie poznają trendy rynku pracy, poznają kompetencje przyszłości oraz w jaki sposób wizerunek wpływa na powodzenie na rynku pracy

REALIZACJA GENIALNYCH POMYSŁÓW -  Podczas zajęć uczniowie określą co jest dla nich istotne w życiu, jakie mają kompetencje i w jaki sposób  mogą je wykorzystać. Poznają także jak stawiać cele oraz poćwiczą umiejętności planowania i realizowania własnych pomysłów

JAK PODEJMOWAĆ DECYZJE I RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM - Zajęcia dla młodzieży, podczas których uczniowie zmierzą się z procesem decyzyjnym, określą co jest dla nich ważne oraz jak stres wpływa na nasze działanie

CO MNIE NAKRĘCA – SŁÓ W KILKA O MOTYWACJI - Uczniowie poznają mechanizmy motywacji oraz to jak mogą ją generować

 

STUDIA? CZY TO DLA MNIE – prelekcja z uczniami nt. wyborów edukacyjnych i zawodowych, kreowania własnej ścieżki życia

 

Oferujemy również konsultacje w ramach profilaktyki oraz terapii uzależnień prowadzone przez Karolinę Suszek.

 

 

Pracownikami poradni „OPTA" są kompetentni psycholodzy i pedagodzy z kilkunastoletnim doświadczeniem, członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, osoby rekomendowane przez PTP i inne uznane organizacje zawodowe. Pracownicy poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje regularnie szkoląc się i superwizując swoją pracę.

Zespół poradni posiada dorobek wydawniczy. Wśród kilkunastu pozycji są zarówno publikacje autorskie, jak i opracowania oraz tłumaczenia. Członkowie zespołu prowadząc intensywną działalność szkoleniową przygotowali do pracy profesjonalistów pragnących skuteczniej pomagać rodzinom z dysfunkcją. Wykształciliśmy przeszło kilkadziesiąt osób, które zaangażowały się w prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, tworzyły i realizowały programy socjoterapeutyczne, a nawet zakładały kolejne placówki o podobnym profilu.

Kadra:


Bubicz Monika - dyrektor, psycholog


PRACOWNICY MERYTORYCZNI:
Borek Ewa - psycholog
Bubiłek Szymon - pedagog
Drążkiewicz Joanna - pedagog
Głuszek Katarzyna - psycholog
Jawoszek Anna - psycholog
Kłapińska Kamila - psycholog
Korga Sylwia - psycholog
Krzyżanowska Mirella - pedagog
Oleńko Małgorzata - psycholog
Omięcka Agnieszka - pedagog
Skoczylas-Ładysz Grażyna - pedagog
Solińska Aleksandra - pedagog
Sowińska Anna - pedagog
Suszek Karolina - pedagog
Wikieł Sławomir - pedagog
Wojciechowski Adam - psycholog/pedagog
Zawistowska Wioletta - psycholog


PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Wojnowska-Dernbach Beata - sekretarz
Zoryna Parobiec - sekretarka
Monkiewicz Joanna - sekretarka


PRACOWNICY OBSŁUGI:
Irena Kurowska - st. woźna, st. dozorca
Irena Wardak - st woźna


Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku 8:00-20:00 oraz w soboty 9:00-13:00.


Zapisy:

Zapisy na konsultacje telefonicznie pod numerem 022 826 39 16 oraz 506 399 683 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

 


Dojazd:

ul. Wiśniowa 56 (budynek B na terenie ZSLiT im.Leopolda Staffa)

Dojazd: metrem do stacji Pole Mokotowskie

autobusami do przystanków "Rakowiecka": 138, 222; "Wiśniowa": 167, 168Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny