Serwis Pomoc Dziecku


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Szymanowskiego 6 m 61; Praga Północ
03-477 Warszawa
Tel: 0228180000
Email:
ops_praga_pln@o2.pl
WWW: www.opspragapolnoc.x-cms.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
tel./fax: 022 619 34 37, 022 818 00 00, 022 619 76 62
e-mail: ops_praga_pln@o2.pl

Filia nr I,  ul. Groszkowskiego 5,  03-475 Warszawa
tel./fax: 022 619 33 95, 022 618 22 61
e-mail: ops_groszkowskiego@o2.pl

Filia nr II, ul. Brechta13/31, 03-473 Warszawa
tel./fax: 022 670 18 99, 022 618 77 59, 022 619 56 77
e-mail: ops.brechta@o2.pl

Do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Porad specjalistycznych udzielają w obu Filiach specjaliści Działu Pomocy Specjalistycznej:

¤ Ds. osób bezrobotnych ¤ Ds. uzależnień ¤ Ds. poradnictwa prawnego

Porad specjalistycznych udzielają także specjaliści z Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Szymanowskiego 6

¤ Ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym

¤ Ds. rodziny i dzieci 

¤ Ds. osób niepełnosprawnych

 Ośrodek prowadzi również

Dom Samotnej Matki i Dziecka, ul. Szymanowskiego 4a tel. +48 22 619-32-65 

 w którym przebywają matki z dziećmi, zmuszone nagle opuścić swój dom rodzinny.

Wszelkie, dokładne informacje na temat OPS Praga Północ są dostępne na stronie internetowej:

http://opspragapn.bip.um.warszawa.pl/default.htm

Kadra: Dyrekcja OPS, ul. Szymanowskiego 6/61,Dyrektor: Wojciech Gajewski,
Dział Pomocy Specjalistycznej: Kierownik: Grażyna Auguścik, Filia nr I, ul. Groszkowskiego 5, Kierownik: Mirosław Młynik,
Dział Pomocy Środowiskowej: Kierownik: Urszula Wodzińska ,Dział Świadczeń tel.: 022 670 00 249, Kierownik: Jolanta Matera, Filia nr II, ul. Brechta 15/31, Kierownik: Jolanta Piętka, Dział Pomocy Środowiskowej: Kierownik: Elżbieta Pałgan,
Dział Świadczeń tel.: 022 619 56 77, Kierownik: Beata Zaremba
Godziny pracy: Dyrekcja OPS: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00
Filia nr I i Filia nr II: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00, w czwartek nieczynne dla klientów
Dojazd:

Dyrekcja OPS, ul. Szymanowskiego 6/619 (przy placu Hallera):  pon.-pt. w godz. 8.00-16.00
Dojazd: 3,4, 23, 25, 101, 135, 144, 170, 174, 199

Filia nr I: ul. Groszkowskiego 5
Dojazd: 3,4, 23, 25, 101, 135, 144, 170,174, 199  

Filia nr II: ul. Brechta 15/31     Dojazd: 3, 4, 25, 23, 101, 135, 144,
170, 174, 199Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny