Serwis Pomoc Dziecku


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Dwóch Mieczy 22a; Rembertów
04-491 Warszawa
Tel: 226119994
Email:
sekretariat@opsrembertow.waw.pl
WWW: www.opsrembertow.waw.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Pomoc dziecku i rodzinie świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy obejmuje m. in.: pomoc socjalną (materialną i pozamaterialną), pomoc psychologiczną w zakresie różnych dysfunkcji występujących u dziecka oraz trudności rodzinnych, a także pomoc psychologa w zakresie problemów wynikających z występowania przemocy w rodzinie.

Ponadto można skorzystać z oferty konsultanta - doradcy zawodowego przy wyborze ścieżki zawodowej dziecka, określeniu jego predyspozycji i umiejętności oraz z porady prawnej z zakresu m.in. prawa rodzinnego.

W ramach pracy Klubu Wolontariusza istnieje możliwość skorzystania z pomocy wolontariusza (m. in. pomoc dziecku w odrabianiu lekcji, zajęcia ogólnorozwojowe z dzieckiem).

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość konsultacji w domu klienta.

Współpracujemy z lokalnymi instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie (policja, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze,  zespoły kuratorskiej służby sądowej, Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, etc.)

W Ośrodku Pomocy Społecznej uzyskać można informacje na temat warszawskich placówek świadczących pomoc dziecku i rodzinie.

Kadra: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Jarosław Gnioska
e -mail: j.gnioska@opsrembertow.waw.pl


Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Monika Dubanowska
e -mail: m.dubanowska@opsrembertow.waw.pl

Główny Księgowy
Edyta Cendrowska
e -mail: ksiegowosc@opsrembertow.waw.pl

Kierownik Działu Administracyjnego
Andrzej Czech
e -mail: administracja@opsrembertow.waw.pl

Kierownik Działu Pomocy i Integracji Społecznej
Radosław Kowalczyk
e -mail: pracowniksocjalny@opsrembertow.waw.pl

Pracownicy Socjalni:

telefon: (22) 740 30 13 i (22) 740 30 19

Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej
Kinga Brendler
e -mail: pomocspecjalistyczna@opsrembertow.waw.pl
telefon do Działu: (22) 673 54 12, wew. 10 i 23

Konsultant ds. doradztwa zawodowego - Monika Bąbol
Konsultant - psycholog ds. uzależnień i przemocy w rodzinie - Eliza Książczak
Specjalista pracy z rodziną - Edyta Biaduń
Konsultant - prawnik - Małgorzata Pawlonka
Specjalista pracy socjalnej (ds. wolontariatu) - Piotr Wnuk

Kierownik Domu Dziennego Pobytu
Jolanta Słupska
e -mail: ddp@opsrembertow.waw.pl
Godziny pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów

ul. Dwóch Mieczy 22a
04 - 491 Warszawa
pon. - pt. 8.00 - 16.00

Dział Pomocy Specjalistycznej
ul. Plutonowych 10
04-404 Warszawa
I piętro
godz. 08.00 - 16.00 oraz indywidualne godziny pracy konsultantów:

Specjalista pracy z rodziną:
pon., wt., śr., pt. 8.00 - 16.00, czw. 11.00 - 19.00 (w środy dyżur w Domu Dziennego Pobytu)
Uwaga! Obecnie przyjęcia specjalisty pracy z rodziną zostały zawieszone

Konsultant - psycholog:
pon. 11.30 - 15.30, wt. 10.30 - 14.30, śr. 14.00 - 18.00, czw. 15.00 - 19.00 i pt. 12.00 - 16.00

Konsultant ds. doradztwa zawodowego:
pon., wt., śr., czw., pt. 8.00 - 16.00

Konsultant - prawnik:
wt. 09.00 - 14.00, śr. 08.00 - 15.00
Specjalista pracy socjalnej (ds. wolontariatu):
pon. i śr. 10.00 - 18.00

Dom Dziennego Pobytu
04-404 Warszawa, ul. Plutonowych 10
pon.-pt.: 8.00-16.00
Zapisy:

Prośby o pomoc do pracownikow socjalnych mogą być zgłaszane od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 673 5 12 lub w siedzibie Działu Pomocy Środowiskowej przy ul. Plutonowych 10

Informacje i zapisy na konsultacje psychologów, doradcy zawodowego i prawnika pod numerem telefonu:   (22) 673 54 12 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00 w Dziale Pomocy Specjalistycznej, ul. Plutonowych 10.

Osoby niepełnoletnie, które chcą skorzystać z pomocy, muszą zgłosić się razem z rodzicem (lub opiekunem).

Zgłoszenia o pomoc wolontariusza osobiście w Dziale Pomocy Specjalistycznej, ul. Plutonowych 10, w godzinach pracy specjalisty pracy socjalnej ds. wolontariatu.


Dojazd:

Do Działu Pomocy Specjalistycznej oraz Działu Pomocy i Integracji Społecznej przy ul. Plutonowych 10 - autobusem 153 - przystanek "Buławy", przejście ul. Ułańską do ulicy Konwisarskiej. Wejście do budynku od ul. Konwisarskiej. 

Do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Mieczy 22a - autobusami 183, 196 i 514 (przystanek: Niedziałkowskiego)Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny