Serwis Pomoc Dziecku


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Korkowa 119/123; Wawer
04-519 Warszawa
Tel: 0226133842
Email:
opswawer@wp.pl
WWW: www.opswawer.waw.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

   Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy posiada trzy lokalizacje:

   Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych, wielodzietnych i zastępczych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej.

   Pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną dla osób samotnie gospodarujących oraz rodzin zarówno na terenie placówki jak i w miejscu zamieszkania.
Ponadto  Ośrodek organizuje pomoc dla rodzin w formie:

   Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z innymi placówkami na terenie Dzielnicy Wawer  świadczącymi pomoc na rzecz środowiska lokalnego.

Godziny pracy:

Ośrodek czynny codziennie w godzinach 8.00 - 16.00
Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14.00 -16.00.
Zapisy do Dyrektora w sekretariacie OPS, tel. (022) 613-38-42 w.10

Dojazd:Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny