Serwis Pomoc Dziecku


Ośrodek Pomocy Społecznej Wesoła
I-go Pułku Praskiego 21a; Wesoła
05-075 Warszawa
Tel: 0227734412
Email:
sekretariat@opswesola.waw.pl
WWW: www.opswesola.waw.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

U  Ubóstwa

<  Sieroctwa

    Bezdomności

    Bezrobocia

    Niepełnosprawności

    Długotrwałej lub ciężkiej choroby

    Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

    Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

    Alkoholizmu lub narkomanii

     Formy pomocy:

 - pomoc pieniężna w formie zasiłków: stały, celowy, specjalny celowy oraz okresowy

 - pomoc niepieniężna w formie: składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, kompletowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Jednym z podstawowych zadań Ośrodka pomocy społecznej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń.

Rodziny w których występuje potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność objęte są kompleksową pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania pracowników socjalnych opierają się na szeroko pojętej pracy socjalnej, mającej na celu podniesienie wydolności opiekuńczo wychowawczej rodziców. Działania takie mają na celu usamodzielnienie rodzin zgłaszających się do Ośrodka. W sytuacjach wyjątkowo trudnych rodzice mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad pedagoga i psychologa, jak również mogą ubiegać się o pomoc finansową.


Kadra: Dyrektor Marzenna Todorska

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 10.00-16.00


Potrzebujesz pomocy ?
Zgłoś się do pracownika socjalnego, obsługującego Twój teren.
Telefon: 773-44-12 w 107,112

GROSZÓWKA, GRZYBOWA, PLAC WOJSKA POLSKIEGO
Pracownik socjalny – Tatiana Kentla
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 12.00-16.00
środa 8.00-12.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 8.00-12.00

WESOŁA CENTRUM,
Pracownik socjalny – Anna Zaborna- Gałka
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-12.00
środa 12.00-16.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-12.00

STARA MIŁOSNA
Pracownik socjalny – Beata Mościcka - Niemira
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-12.00
środa 12.00-16.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 12.00-16.00

ZIELONA od ul. Brata Alberta do ul. Jagielońskiej
Pracownik socjalny – Monika Aleksandrowicz
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-12.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 8.00-12.00

ZIELONA od Narutowicza do Brata Alberta,WOLA GRZYBOWSKA,
Pracownik socjalny – Małgorzata Murawska-Pruszkowska
poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 12.00-15.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 12.00-15.00
Godziny pracy: Ośrodek czynny:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
PRAWNIK
wtorek w godzinach 14.00-18.00
PSYCHOLOG
środa w godzinach 16.00-20.00
TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ
piątek w godzinach 9.00-12.00
PEDAGOG
wtorek w godzinach 9.00-12.00
Zapisy: Zapisy do prawnika i terapeuty prowadzi sekretariat Ośrodka pod nr tel. (0-22)773-44-12
Dojazd:

 

514

173

198

SKMWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny