Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Dembińskiego 3; Żoliborz
01-644 Warszawa
Tel: 0225692800
Email:
zolops@ops-zoliborz.waw.pl
WWW: www.ops-zoliborz.waw.pl

Typ placówki: Pomoc Społeczna

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Ośrodek udziela wsparcia finansowego i rzeczowego rodzinom i osobom samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz realizuje pomoc specjalistyczną w zakresie:
- diagnozowania problemów rodziny i dzieci
- wsparcia rodziny w rozwiązywaniu problemów
- pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dorosłych i dzieci
- organizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych
- pomocy wolontarystycznej
- diagnozowania i organizowania leczenia osób uzależnnionych
- pomocy osobom niepełnosprawnym
- pracy z ofiarami i sprawcami przemocy
- pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy

Oferta:

- współorganizowanie wyjazdów kolonijnych
- realizacja własnych projektów edukacyjno profilaktycznych dla rodziców i dzieci
- prowadzenie grupy samopomocowej dla rodziców
- prowadzenie klubu rodzin zastępczych
- reintegracja rodziców naturalnych z dziećmi znajdującymi się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych

Ośrodek prowadzi:

- Środowiskowy Dom Sapomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych
- Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów
- Kluby Seniora
- Klub Pracy

 

Kadra: Specjaliści:

Specjaliści ds.pracy z rodziną tel: 5692 – 849, 5692-850, 5692-851
Specjalista ds. bezrobocia tel: 839-49-97
Specjalista ds. uzależnień i przemocy w rodzinie tel: 5692-857
Specjalista ds. osób niepełnosprawnych tel: 5692-856
Specjalista ds. osób z zaburzeniami psychicznymi tel: 5692-858
Specjalista ds. wolontariatu tel: tel: 5692-861, email: wolontariat@ops-zoliborz.waw.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Dojazd:

Metro Marymont
Tramwaj: 17, 27, 36
Autobus: 116, 195, 500, 510,Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny