Serwis Pomoc Dziecku

Logo
SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY "DOM PRZY RYNKU"
Rynek Nowego Miasta 4; Śródmieście
00-229 Warszawa
Tel: 0228315033
Email:
osw@osw.hg.pl
WWW: www.osw.hg.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Zasady pracy wychowawczej obowiązujące
w Specjalnym Ośrdku Wychowawczym "DOM PRZY RYNKU"

W Specjalnym Ośrdku wychowawczym "DOM PRZY RYNKU" pracujemy z dziećmi i młodzieżą z zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Wychodząc z założenia, że środowisko rodzinne jest bardzo ważnym czynnikiem kształtowania osobowości, nasza placówka od wielu lat nastawiona jest  na ścisłą współpracę z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka. Wynika to z przekonania, że każde stworzenie, a szczególnie dziecko oderwane od własnych korzeni i środowiska, czuje się zawieszone w próżni, traci poczucie bezpieczeństwa i doświadcza wielu stresujących przeżyć związanych z koniecznością adaptacji w nowym otoczeniu. Staje się wtedy bardziej skłonne do ulegania negatywnym wpływom i w konsekwencji do łamania norm społecznych.

Demoralizacja nie jest zjawiskiem natychmiastowym. Jest to proces postępujący, często zaczynający się w bardzo młodym wieku. Uważamy, że wadą naszego systemu opieki jest podejmowanie działań dopiero w momencie, gdy dziecko jest już dość głęboko zdemoralizowane lub wręcz wtedy, kiedy dopuści się złamania norm prawnych.

Objęcie dziecka opieką, gdy pojawią się pierwsze symptomy demoralizacji, przynosi korzyści zarówno dziecku, jak i rodzinie oraz całemu społeczeństwu. Niesie ze sobą szanse, że zostanie ono uratowane, a jego dalszy rozwój będzie przebiegał zgodnie z ogólnie uznanymi normami. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi właśnie nasz ośrodek.
Pracujemy z dziećmi, które z różnych powodów weszły na niebezpieczną ścieżkę demoralizacji, ale które nie są zdeprawowane w tak znacznym stopniu, aby nie mogły funkcjonować w normalnym środowisku.

 System naszej pracy:

Zalety systemu pracy opartego na współpracy z rodziną i środowiskiem:

Zgodnie z założeniami naszej pracy do Ośrodka przyjmowane są: 

Nasza wieloletnia praktyka wskazuje, że system pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym  oparty na współpracy z rodziną i środowiskiem daje dobre wyniki. Dowodem na to są nasze osiągnięcia i pozytywna opinia, jaką placówka cieszy się w szkołach, do których uczęszczają nasze dzieci, poradniach psychologicznych, sądach, w oczach rodziców, a nawet samych dzieci. Długa lista oczekujących na miejsce świadczy o dużym, społecznym zapotrzebowaniu na taką właśnie palcówkę.

Kadra: dyrektor - Zbigniew Gibki; wychowawcy - Mariola Sułkowska - Bunikiewicz, Bogumiła Krawczyk,Aneta Sikora, Elżbieta Podgórska, Elżbieta Wiśniewska, Marek Pastuszka; świetlica socjoterapeutyczna - Katarzyna Oleniak; psycholog - Maria Bonaszewska; pedagog - Mariola Pollakowska - Pokrzywa; zajęcia wyrównawcze - Jolanta Kalińska, Monika Jasińska; socjoterapia - Krystyna Lirska; zajęcia pozalekcyjne - instruktor "Mikrosceny" - Małgorzata Graczyk
Godziny pracy: Ośrodek pracuje w systemie pracy ciągłej - od ponedziełku do piątku, a w razie potrzeby również w sobotę i  niedzielę.
Zapisy:

Przyjmujemy dzieci:

O przyjęciu dziecka do SOW decyduje komisja kwalifikacyjna. W skład komisji wchodzą: dyrektor placówki, pedagog i psycholog. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacja dziecka, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z rodzicami , dzieckiem.
Wymagana dokumentacja:


Dojazd:

W okolicy Ośrodka kursują autobusy nr 116, 222, 174, 178, 503 oraz linie nocne 606 i 604.

Położenie ośrodka na mapieWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny