Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Specjalnych nr 107
Dembińskiego 1; Żoliborz
01-644 Warszawa
Tel: 223530109
Email:
zs107@edu.um.warszawa.pl
WWW: http://zss107.witrynaszkolna.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Jesteśmy Zespołem Szkół Specjalnych dla dziewcząt z
zaburzeniami zachowania,  zagrożonych demoralizacją i uzależnieniami.

W skład Zespołu wchodzą:

Doświadczona kadra pedagogiczna, nowoczesne działanie edukacyjne i metody wychowawcze to nasze atuty. Pracujemy nad tym, aby nasze uczennice zdobywały u nas wiedzę, aby nadrabiały zaległości oraz wpajały ogólnie przyjęte przez społeczeństwo normy i obyczaje.

Lekcje odbywają się w małych zespołach klasowych, programy dostosowane są do możliwości intelektualnych.

Szkoła realizuje odpowiednio dobrany i opracowany program profilaktyki i wychowawczy / biorący przede wszystkim pod uwagę specyfikę placówki /. Szkoła funkcjonuje przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Warszawie / placówka typu interwencyjnego /.

Zaległości edukacyjne mogą być nadrabiane na zajęciach:

Nasze uczennice mogą rozwijać swoje zainteresowania w wielu kołach zainteresowań:

Wszystkie klasy w szkole uczestniczą w zajęciach z socjoterapii.

Oferta szkoły to także dosyć dobrze wyposażona biblioteka oraz nowoczesna pracownia komputerowa.

 

Kadra: Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna z bogatym doświadczeniem zawodowym. Wszyscy pedagodzy posiadają wykształcenie w zakresie nauczanego przedmiotu oraz dodatkowo pedagogikę resocjalizacyjną lub opiekuńczo-wychowawczą. Pełne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe stanowią podstawę w naszej pracy, która ukierunkowana jest na sukces, czyli powrót uczennicy do swojego rodzinnego środowiska. W szkole zatrudnieni są oprócz nauczycieli przedmiotowych: psycholog, pedagog, socjoterapeuta, reedukator, bibliotekarz.
Godziny pracy: Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.15-14.20. Zajęcia w kołach zainteresowań rozpoczynają się od godziny 15. Biblioteka czynna jest w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek.
Zapisy:

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 107 przyjmowane są uczennice będące jednocześnie wychowankami Pogotowia Opiekuńczego nr 1 /gdzie umieszczane są postanowieniem Sądu Rodzinnego i Nieletnich /.

Do Szkoły mogą być również przyjowane dziewczęta jako "dochodzące" na wniosek rodzica / opiekuna prawnego - za zgodą Dyrektora.


Dojazd:

Położenie na mapie - Zespół Szkół Specjalnych nr 107 ( przy Pogotowiu
Opiekuńczym nr 1 )

Z Centrum: Metro - stacja Marymont. Dojście do placówki ulicą Gdańską.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny