Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 291
Dembińskiego 1; Żoliborz
01-644 Warszawa
Tel: 223530109
Email:
sp291@edu.um.warszawa.pl
WWW: http://sp291.witrynaszkolna.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 291 przeznaczona jest dla dziewcząt z
zaburzeniami zachowania,  zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami.

W skład Szkoły wchodzą:

Doświadczona kadra pedagogiczna, nowoczesne działanie edukacyjne i metody wychowawcze to nasze atuty. Pracujemy nad tym, aby nasze uczennice zdobywały u nas wiedzę, aby nadrabiały zaległości oraz wpajały ogólnie przyjęte przez społeczeństwo normy i obyczaje.

Lekcje odbywają się w małych zespołach klasowych, programy dostosowane są do możliwości intelektualnych.

Szkoła realizuje odpowiednio dobrany i opracowany program wychowawczo-profilaktyczny / biorący przede wszystkim pod uwagę specyfikę placówki /. Szkoła funkcjonuje przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Warszawie /placówka typu interwencyjnego/.

Zaległości edukacyjne mogą być nadrabiane na zajęciach:

Nasze uczennice mogą rozwijać swoje zainteresowania w wielu kołach zainteresowań:

Wszystkie klasy w szkole uczestniczą w zajęciach z socjoterapii.

Oferta szkoły to także dosyć dobrze wyposażona biblioteka oraz nowoczesna pracownia komputerowa.

 

Kadra: Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna z bogatym doświadczeniem zawodowym. Wszyscy pedagodzy posiadają wykształcenie w zakresie nauczanego przedmiotu oraz dodatkowo pedagogikę resocjalizacyjną lub opiekuńczo-wychowawczą. Pełne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe stanowią podstawę w naszej pracy, która ukierunkowana jest na sukces, czyli powrót uczennicy do swojego rodzinnego środowiska. W szkole zatrudnieni są oprócz nauczycieli przedmiotowych: psycholog, pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, bibliotekarz.
Godziny pracy: Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.05-14.50. Zajęcia w kołach zainteresowań rozpoczynają się od godziny 15. Biblioteka czynna jest w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek.
Zapisy:

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 291 przyjmowane są uczennice będące jednocześnie wychowankami Pogotowia Opiekuńczego nr 1 /gdzie umieszczane są postanowieniem Sądu/.

Do Szkoły, jeśli są wolne miejsca, mogą być również przyjmowane dziewczęta "dochodzące" na wniosek rodzica/opiekuna prawnego - za zgodą Dyrektora, mające trudności adaptacyjne i edukacyjne, realizujące obowiązek szkolny w szkołach rejonowych na terenie m.st. Warszawy. Dokumentem niezbędnym do przyjecia do naszej szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Dojazd:

Położenie na mapie - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 291( przy Pogotowiu
Opiekuńczym nr 1 )

Z Centrum: Metro - stacja Marymont. Dojście do placówki ulicą Gdańską.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny