Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca
Bartnicza 2; Targówek
03-358 Warszawa
Tel: 0228110306
Email:
sekretariat@sps99.waw.pl
WWW: www.sps99.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Szkoła z tradycjami. Doświadczenie zdobywane od ponad 70 lat!

W skład Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca wchodzą:

uczniowie: dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, sprzężeniami w tym z autyzmem

Zapewniamy uczniom:

wiek: 7-20 lat

klasy: w oddziałach naszej szkoły liczba uczniów może być zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

W oddziałach dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym szkoły podstawowej pracę nauczyciela wspomaga osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela.

program: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują programy nauczania przedmiotów ogólnokształcących opracowane w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego". Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z autyzmem tworzone są indywidualne programy edukacyjne dostosowane do możliwości każdego dziecka.

koła zainteresowań:

zagospodarowanie czasu wolnego:

terapia:

pracownie:

pomoc medyczna: codzienna opieka pielęgniarki szkolnej

wyżywienie: obiady na miejscu za niewielką opłatą, często finansowane przez OPS

współpraca:

Jako placówka dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosujemy zasadę pedagogiki specjalnej "doświadczyć znaczy zrozumieć" . Wiele zajęć odbywa się poza szkołą, w placówkach kulturalnych, takich jak: Stoleczne Centrum Edukacji Kultralnej, Dom Literatury na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, muzea, teatry. Edukacja przyrodniczo - geograficzna oraz ekologiczna odbywa się często w czasie wycieczek organizowanych do miejsc atrakcyjnych turytycznie, takich jak parki narodowe, ogrody botaniczne, ogród zoologiczny a także inne ciekawe obiekty również poza Warszawą. Uczniowie biorą aktywny udział w życiu miasta i regionu.

Kadra: Kadra szkoły to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami w zakresie oligofrenopedagogiki. Oprócz przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej nauczyciele mają również kwalifikacje do nauczania różnych przedmiotów na poszczególnych etapach edukacyjnych.
W placówce zatrudnieni są specjaliści wspomagający rozwój uczniów: psycholog, pedagog szkolny, logopeda, neurologopeda, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, terapeuta neurorozwoju, terapeuta stymulacji audio-psycho-lingwistycznej, terapeuci integracji sensorycznej.
Godziny pracy: Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.00-16.15, w świetlicy prowadzone są zajęcia w godzinach 7.00-17.00.
Sekretariat czynny jest w godzinach 8.00-16.00
Zapisy:

Zapisy do szkoły przez cały rok, należy złożyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Przy przyjęciu do szkoły nie obowiązuje rejonizacja - do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z całej Warszawy i okolic.


Dojazd:

Dojazd do placówki:

autobusem do przystanku Bartnicza: 118, 114, 126, 176 202, 204, 414,

tramwajem do przystanku Odrowąża lub Rembielińska: 1, 2, 3, 4 25, 41

Istnieje możliwość dowozu uczniów busem (po wcześniejszym złożeniu wniosku w urzędzie gminy/dzielnicy w miejscu zamieszkania) lub zwrot kosztów dowozu rodzicom.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny