Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
Łucka 17/23; Wola
00-842 Warszawa
Tel: 0226242891
Email:
oswg@oswg-wawa.edu.pl
WWW: www.oswg-wawa.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Tradycja naszego ośrodka sięga 1817 roku, kiedy to ks. Jakub Falkowski powołał do życia pierwszą w Polsce szkołę kształcącą dzieci z wadami słuchu.

Od 1970 roku jesteśmy samodzielną placówką przygotowującą młodzież niesłyszącą do zawodu. W 1976 roku zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce szkołę średnią kształcącą niesłyszących. Od 1980 roku jej absolwenci mogą przystępować do egzaminu maturalnego i podejmować studia wyższe. W 1992 roku jako pierwsza szkoła dla niesłyszących wprowadziliśmy nauczanie języka angielskiego. W 2002 roku otworzyliśmy Liceum Profilowane, które kończy się maturą. Od 2006 roku kształcimy absolwentów ZSZ w Technikum Uzupełniającym. Szkoła Policealna, działająca w Ośrodku jest przeznaczona dla absolwentów liceum profilowanego, liceum ogólnokształcącego i technikum. Uczymy już 38 lat.

 

W Ośrodku funkcjonują:

 

Celem naszych szkół jest:
- przekazanie uczniowi wiedzy ogólnej i zawodowej, którą będzie umiał twórczo wykorzystać;
- ukształtowanie człowieka samodzielnego, dojrzałego, wyposażonego w wartości etyczno-moralne.

Z czego jesteśmy dumni:


Proponujemy szkołę kameralną i przyjazną.

W naszej szkole:

 

Do Ośrodka przyjmowana jest młodzież z wadą słuchu od 40dB, zakwalifikowana do kształcenia specjalnego. Nauka może być kontynuacją edukacji w szkolnictwie specjalnycm, ale także kontynuacją nauki w szkołach ogólnodostępnych. Kadra pedagogiczna pracująca w ośrodku to: surdopedagodzy - specjaliści z poszczególnych przedmiotów, logopedzi i psycholodzy.

 

 

OFERTA PLACÓWKILICEUM PROFILOWANE (trzyletnie)
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (trzyletnie)
na podbudowie programowej ZSZ


SZKOŁA POLICEALNA
Naukę w szkole mogą kontynuować absolwenci liceów profilowanych i ogólnokształcących oraz techników.


Szkoła oferuje także bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
 • Pływanie
 • Gry zespołowe
 • Język polski dla maturzystów
 • Biologia dla maturzystów
 • Historia dla maturzystów
 • Koło dla zainteresowanych językiem polskim
 • Koło historyczne
 • Koło strzeleckie
 • Koło matematyczne
 • Koło chemiczno-fizyczne
 • Przygotowanie do egzaminu zawodowego
 • Zajęcia sportowe - siłownia
 • Zajęcia teatralne i muzyczne
 • Język polski - zajęcia wyrównawcze
 • Matematyka - zajęcia wyrównawcze

W czasie wolnym szkoła oferuje także:
 • Obozy żeglarskie na Mazurach
 • Obozy narciarskie w polskich górach
 • Wycieczki krajowe i zagraniczne
 • Wycieczki rowerowe
 • Zajęcia w pracowniach internetowych
 • Wyjscia do teatru, kina, muzeum

 

Kadra: Kadrę placówki tworzą nauczyciele oraz wychowawcy posiadający doświadczenie w pracy pedagogicznej z uczniami z różnorodnymi uszkodzeniami słuchu. Szkoła zatrudnia pedagogów specjalnych, surdopedagogów, logopedów i surdologopedów, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W szkole pracuje dwóch pedagogów, dwóch psychologów oraz dwóch bibliotekarzy. W szkole i w internacie pracują także nauczyciele i wychowawcy niesłyszący.
Godziny pracy: Zajęcia w szkole prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16. Internat otwarty jest całodobowo od poniedziałku do piątku. Kontakt z dyrekcją Ośrodka - codziennie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Zapisy:

Szkoła prowadzi zapisy przez:

Akutualne informacje o rekrutacji dostępne są na stronie internetowej ośrodka, a także w informatorach szkolnych.

 


Dojazd:

 

Dojazd z Dworca Centralnego:

 

Dojazd z Dworca Zachodniego:

do Placu Zawiszy

od Placu Zawiszy


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny