Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych Nr 108
Św. Bonifacego 81; Mokotów
02-945 Warszawa
Tel: 0226515249
Email:
zs108@edu.um.warszawa.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 108 zostal powołany Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy w lipcu 2005 roku.

W skład zespołu wchodzi:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 167
  2. Gimnazjum Specjalne Nr 109

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i mlodziezy niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem oraz z zaburzeniami zachowania. Podstawa programowa realizowana w naszej szkole przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej.

Szkoła oferuje:

  1. specjalistyczną pomoc pedagoga, psychologa oraz reedukatora.
  2. koła przedmiotowe- muzyczne, polonistyczne, historyczne, informatyczne, językowe
  3. zajęcia sportowe-pływanie, rolki i łyżwy, taniec, piłka nożna
  4. zajęcia wyrównawcze
  5. konsultacje indywidualne prowadzone przez nauczycieli wszystkich przedmiotów
  6. socjoterapię
  7. koło regionalne i europejskie dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej

Placówka realizuje program profilaktyczny i wychowawczy dostosowany do potrzeb naszych uczniów oraz zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznych.  

Placówka uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Ze środków EFS pozyskalismy pracownię komputerową z dostępem do internetu oraz pracownię do stymulacji polisensorycznej.

 

 

Kadra: Szkoła zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę. Kazdy nauczyciel dodatkowo posiada wykształcenia z zakresu pedagogiki opiekunczo-wychowawczej lub resocjalizacji.Większośc nauczycieli posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą.
Godziny pracy: Szkoła przestrzega kalendarza roku szkolnego ustalanego przez MEN.
Pracujemy od poniedziałku do piątku.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywaja sięw godzinach 8.00-14.10
Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 7.30-16.00
Zapisy:

Uczniami naszej szkoły są wychowankowie  Pogotowia Opiekuńczego Nr 2.

Do szkoły zapisujemy także uczniów na wniosek rodziców i opiekunów prawnych.  


Dojazd:

Siedzibą naszego Zespołu jest budynek Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 w Warszawie, przy ulicy Św. Bonifacego 81.

Dojazd autobusem linii: 108, 172, 185, 189. E2, 116, 501, 519  Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny