Serwis Pomoc Dziecku


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4
Dolna 19; Mokotów
00-773 Warszawa
Tel: 228412534lub228402868
Email:
mow4@edu.um.warszawa.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Jesteśmy placówką resocjalizacyjną dla chłopców w wieku 13-18 lat. Zadaniem placówki jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie do samodzielnego życia. W placówce podopieczni mają zapewnioną całodobową opiekę, w tym możliwość edukacji na poziomie gimnazjum. Kadra pedagogiczna posiada specjalistyczne przygotowanie umożliwiające prowadzenie zajęć dla młodzieży  z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi. Współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami wspomagającymi proces socjalizacji . Młodzieży przebywającej w Ośrodku proponujemy zajęcia sportowe, plastyczne- współpracujemy  z Młodzieżowym Domem Kultury, kompensacyjno-wyrównawcze, sprawnościowo-obronne- współpracujemy z 56 SDH, socjoterapeutyczne. Radą i pomocą służą pedagodzy i psycholog. Istnieje możliwość doradztwa zawodowego i zdobycia kwalifikacji w ramach projektów realizowanych wspólnie z OHP.  

Kadra: Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe. wszyscy wychowawcy ukończyli studia o kierunku: pedagogika specjalna i resocjalizacja, część ma dodatkową specjalizację zawodową i ukończone studia podyplomowe. Nauczyciele są specjalistami z zakresu nauczanych przedmiotów.
Godziny pracy: Placówka całodobowa czynna przez cały rok.
Zapisy: Młodzież kierowana przez Sądy Rodzinne i Nieletnich z całej Polski.
Dojazd: Autobusami linii: 130, 172, 107.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny