Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
J. Brożka 26; Wola
01-451 Warszawa
Tel: 228367873
Email:
sekretariat.mos6@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.mos6.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 jest placówką specjalizującą się w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Wychowankowie są przyjmowani na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jesteśmy placówką koedukacyjną dla dzieci od 13 do 21 roku życia. Nabór dokonywany jest na prośbę opiekunów prawnych (rodziców) dziecka.

 W ramach MOS istnieje:

 

 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 331 (klasa VII)

 - Branżowa Szkoła  I stopnia z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi nr 67 (Klasy II-III)

 - Internat

 

 Placówka przyjmuje osoby głównie z terenu Warszawy na prośbę rodziców, po odbyciu rozmowy wstępnej.

 

 

 ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH, UCZNIÓW, RODZICÓW, ORAZ PRZEDSTAWICIELI INNYCH INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC DLA UCZNIÓW DO SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO WARSZAWA-WOLA

 

 

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń. Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

SPK - Brożka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6

 

ul. Brożka 26

Dzielnica: Wola

Koordynator punktu: Pan Kacper Pilczuk

tel: 22 836 78 73 wew.21; e-mail: brozka@spk.waw.pl

 

Obszar udzielanych konsultacji:

 

•    Zagrożenie młodzieży niedostosowaniem społecznym;

•    Trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej;

•    Używanie środków psychoaktywnych;

•    Zaburzenia zachowania, zaburzenia seksualne

•    Konsultacje z postępowania w sprawach nieletnich;

 

GODZINY PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW SPK WARSZAWA-WOLA:

 

IWONA ZALIWSKA:

 

PONIEDZIAŁEK 17-19

WTOREK 13-15

CZWARTEK 14-16

 

KACPER PILCZUK:

 

PONIEDZIAŁEK 10-12

WTOREK 10-12   

CZWARTEK 19-20 

 

 

OLGA KOZYRA:

 

PONIEDZIAŁEK 12.30-13.30 17-18

CZWARTEK 17-18

PIĄTEK 14-15  

 

 

 

UWAGA !!!: Wizyty w SPK Warszawa-Wola odbywają się po wcześniejszym zapisie telefonicznym u koordynatora (Kacper Pilczuk tel. 22 836 78 73 wew. 21)

 

Kadra: Kadra MOS nr 6 to pracownicy dydaktyczni posiadający przygotowanie specjalistyczne do pracy w zakresie resocjalizacji dzieci i młodzieży. W placówce pracują specjaliści tacy jak: pedagog szkolny, socjoterapeuta, terapeuta od spraw uzależnień i psycholog. Ośrodek współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Warszawie przy ul. Ks. Janusza 45/47, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Poradniami Zdrowia Psychicznego działającymi na terenie Warszawy, a także innymi instytucjami świadczącymi pomoc dla naszych wychowanków.
Godziny pracy: Placówka całodobowa.

Spotkania ze specjalistami odbywają się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu umówienia konkretnego terminu.

Spotkania terapeutyczne z rodzicami z zakresu umiejętności wychowawczych (p. Andrzej Majcher wew. 17):
- w zależności od deklaracji grupy

Spotkania z psychologiem (p. Kacper Pilczuk, p. Olga Kozyra wew. 19) - przyjmowanie wychowanków, konsultacje:

- PIĄTEK 9-12


Spotkania z pedagogiem (p. Iwona Zaliwska wew. 16):
- WTOREK 16-18
Zapisy:


UWAGA:

Rozpoczęto rekrutację uczniów do placówki w roku szkolnym 2018/2019. 

Szanowni Rodzice,

Nasza placówka rozpoczyna nabór na rok szkolny 2018/2019 do:

- klasy VII, VIII ośmioletniej Szkoły Podstawowej,

- do klasy IIII Gimnazjum w tym klas Gimnazjum przysposabiającego do pracy

- do klasy I  Branżowej Szkoły I stopnia.

 

Do klas przysposabiających do pracy warunkiem przyjęcia jest ukończenie 15 roku życia i posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz norma intelektualna.

 

Dodatkowo warunkiem przyjęcia do klasy I  branżowej szkoły jest ukończenie gimnazjum.

Zapraszamy do kontaktu w celu przyjęcia dziecka do MOS. Pierwszym krokiem jest telefoniczne umówienie spotkania wstępnego z psychologiem p. Kacprem Pilczukiem. Podczas rozmowy otrzymacie Państwo informację o stanie miejsc wolnych w placówce i warunkach formalnych, które muszą zostać spełnione podczas procesu rekrutacji.

NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRZYJĘCIA JEST POSIADANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGODojazd:

Autobusy: 171, 501, 507, 523

Tramwaje: 23, 24, 28, 5

Znajdujemy się niedaleko centrum handlowego Wola Park.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny