Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
J. Brożka 26; Wola
01-451 Warszawa
Tel: 228367873
Email:
sekretariat.mos6@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.mos6.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 jest placówką specjalizującą się w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Wychowankowie są przyjmowani na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jesteśmy placówką koedukacyjną dla dzieci od 13 do 21 roku życia. Nabór dokonywany jest na prośbę opiekunów prawnych (rodziców) dziecka.

W ramach MOS istnieje:

- Gimnazjum (Klasy I-III)

- Internat

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:
Gimnazjum:
kl. I: 2 klasy
kl. II: 3 klasy
kl. III: 3 klasy

Placówka przyjmuje osoby głównie z terenu Warszawy na prośbę rodziców, po odbyciu rozmowy wstępnej.

W ramach Gimnazjum nr 64 przy MOS nr 6 została otwarta klasa pierwsza z przysposobieniem do zawodu.

Warunkiem przyjęcia jest ukończony 15 rok życia.

Szkolimy w zawodach:

- mechanik / elektromechanik

- blacharz

- fryzjer

- kucharz małej gastronomii

- stolarz

- inne po uzgodnieniu.


ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH, UCZNIÓW, RODZICÓW, ORAZ PRZEDSTAWICIELI INNYCH INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC DLA UCZNIÓW DO SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO WARSZAWA-WOLA

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń. Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

SPK - Brożka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
ul. Brożka 26
Dzielnica: Wola
Koordynator punktu: Pan Kacper Pilczuk
tel: 22 836 78 73 wew.21; e-mail: brozka@spk.waw.pl

Obszar udzielanych konsultacji:

•    Zagrożenie młodzieży niedostosowaniem społecznym;
•    Trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej;
•    Używanie środków psychoaktywnych;
•    Zaburzenia zachowania;
•    Konsultacje z postępowania w sprawach nieletnich;

GODZINY PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW SPK WARSZAWA-WOLA:

IWONA ZALIWSKA:

ŚRODA 15-17

WTOREK 18-20 

 

KACPER PILCZUK:

PONIEDZIAŁEK 10-12

WTOREK 10-12    

CZWARTEK 18-20    UWAGA !!!: Wizyty w SPK Warszawa-Wola odbywają się po wcześniejszym zapisie telefonicznym u koordynatora (Kacper Pilczuk tel. 22 836 78 73 wew. 21)

Kadra: Kadra MOS nr 6 to pracownicy dydaktyczni posiadający przygotowanie specjalistyczne do pracy w zakresie resocjalizacji dzieci i młodzieży. W placówce pracują specjaliści tacy jak: pedagog szkolny, socjoterapeuta, terapeuta od spraw uzależnień i psycholog. Ośrodek współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Warszawie przy ul. Ks. Janusza 45/47, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Poradniami Zdrowia Psychicznego działającymi na terenie Warszawy, a także innymi instytucjami świadczącymi pomoc dla naszych wychowanków.
Godziny pracy: Placówka całodobowa.

Spotkania ze specjalistami odbywają się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu umówienia konkretnego terminu.

Spotkania terapeutyczne z rodzicami z zakresu umiejętności wychowawczych (p. Andrzej Majcher wew. 17):
- w zależności od deklaracji grupy

Spotkania z psychologiem (p. Kacper Pilczuk wew. 19) - przyjmowanie wychowanków, konsultacje:

- PIĄTEK 9-12


Spotkania z socjoterapeutą (p. Andrzej Majcher wew. 17):
- CZWARTEK 14-18

Spotkania z pedagogiem (p. Iwona Zaliwska wew. 16):
- WTOREK 16-18
Zapisy:


UWAGA:

Rozpoczęto rekrutację uczniów do placówki w roku szkolnym 2017/2018. 

Szanowni Rodzice,

Nasza placówka rozpoczyna nabór na rok szkolny 2017/2018 do:

- klasy VII ośmioletniej Szkoły Podstawowej,

- do klasy II i III Gimnazjum w tym klas Gimnazjum przysposabiającego do pracy

- do klasy I Szkoły Branżowej I stopnia.

 

Do klas przysposabiających do pracy warunkiem przyjęcia jest ukończenie 15 roku życia i posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz norma intelektualna.

 

Dodatkowo warunkiem przyjęcia do klasy I szkoły branżowej jest ukończenie gimnazjum.

Zapraszamy do kontaktu w celu przyjęcia dziecka do MOS. Pierwszym krokiem jest telefoniczne umówienie spotkania wstępnego z psychologiem p. Kacprem Pilczukiem. Podczas rozmowy otrzymacie Państwo informację o stanie miejsc wolnych w placówce i warunkach formalnych, które muszą zostać spełnione podczas procesu rekrutacji.

NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRZYJĘCIA JEST POSIADANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGODojazd:

Autobusy: 171, 501, 507, 523

Tramwaje: 23, 24, 28, 5

Znajdujemy się niedaleko centrum handlowego Wola Park.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny