Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147
ul. Karolkowa 56; Wola
01-193 Warszawa
Tel: 226322386
Email:
sps147@wp.pl
WWW: www.zss101.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 147

      Przyjmujemy dzieci:

Zapewniamy wysoki poziom nauczania oraz praktyczne przygotowanie do życia poprzez zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych. Uczymy zaradności życiowej - wykonywania prac remontowo naprawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.        

Uczymy od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są w małych zespołach klasowych, w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Pracę naszą charakteryzuje indywidualne podejście do ucznia.    

Od najmłodszych lat dzieci objęte są nauką pływania, obsługi komputerów, języka angielskiego. Do nauki stosujemy najnowocześniejsze środki dydaktyczne.

W czasie wolnym od nauki uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział  w kółkach działających na terenie szkoły: modelarskim,  wokalnym, sportowym, ceramicznym, redakcji gazetki szkolnej, fotograficznym. W soboty i niedziele uczestnicy koła turystycznego zwiedzją bliższe i dalsze okolice Warszawy.

Dla uczniów w przedziale 12-17 lat prowadzimy Trening Samodzielności w życiu codziemmym.

Zajęcia te mają na celu przygotowanie naszych wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym poprzez trenowanie takich umijętności jak:

Przed i po lekcjach działają dwie świetlice (w godzinach dostosowanych do potrzeb rodzicow), gdzie uczniowie objęci sa zajęciami: tanecznymi, plastycznymi, teatralnymi oraz mogą korzystać z pełnoefektowego kina familijnego.

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie mogą korzystać ze smacznych obiadów przygotowywanych w szkole.

W czasie ferii zimowych oraz wakacji w szkole organizowana jest akcja zima i lato w mieście dla uczniów naszej szkoły oraz niepełnosprawnych uczniów z dzielnicy Wola.

Organizujemy imprezy integracyjne dla uczniów naszej szkoły i innych placówek, rodziców
i okolicznych mieszkańców

Zapewniamy bezpłatnie: podręczniki, pomoc pielęgniarską, stomatologiczną, szeroką pomoc materialną w zakresie żywienia.

Posiadamy  bardzo dobre warunki socjalne na terenie placówki.

Kadra: W naszej placówce wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie do pracy
z dziećmi specjalnej troski.

Oferujemy stałą pomoc: reedukatorów, psychologa, pedagoga, logopedy, specjalistów w zakresie gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, alternatywnych metod komunikacji.

Naszą kadrę charakteryzuje przyjazne podejście do dzieci i ich opiekunów.
Godziny pracy: Szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w godzinach: 8.15 - 17.30.

Świetlica jest czynna w godzinach: 7.15 - 17.00
Zapisy:

Zapisy uczniów odbywają się w  ciągu całego roku szkolnego. Przyjmujemy uczniów z całej Warszawy oraz okolic.


Dojazd:

autobusy: 171, 190, 422, 520

tramwaje: 13, 20, 22, 23, 46. Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny