Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych nr 87
Marszałkowska 24; Śródmieście
00-576 Warszawa
Tel: 0225227331
Email:
szkolanalitewskiej@wp.pl
WWW: www.szkolanalitewskiej.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
- Oferta edukacyjna ZSS nr 87 skierowana jest do uczniów szkół masowych – szkół podstawowych i gimnazjów, którzy ze względu na przewlekłe choroby znajdują  się w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Marszałkowskiej  24. Nasza placówka funkcjonuje w szpitalu od 1956 roku. Naszymi uczniami są dzieci przebywające na długotrwałym leczeniu szpitalnym. Szkoła obejmuje opieką dydaktyczno- wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Nauka szkolna prowadzona jest dla uczniów szkoły podstawowej (zespół klas „0”, I- III, IV- VI) i gimnazjum (zespół klas I- III).  Zajęcia lekcyjne i wychowawcze odbywają się  na 9 oddziałach szpitalnych. Lekcje prowadzone są w świetlicach i przy łóżkach dzieci w ramach klas łączonych.  Nauczyciele realizują materiał programowy zgodnie  z indywidualnymi potrzebami uczniów i we współpracy ze szkołami macierzystymi uczniów. Po zakończeniu leczenia szpitalnego uczeń otrzymuje zaświadczenie z uzyskanymi w tym czasie ocenami.

W ramach zajęć dydaktycznych i wychowawczych inspirujemy i zachęcamy dzieci do działań twórczych, stosujemy nowoczesne i aktywizujące metody pracy.

Uczniowie często biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, wychodzimy do teatrów: Syrena, Bajka, Polonia, współpracujemy z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży, prowadzimy zajęcia z biblioterapii i terapię przez sztukę. Uczestniczymy w różnych konkursach plastycznych i literackich, otrzymujemy wiele nagród. Naszą szkołę często odwiedzają znani i ciekawi ludzie z kraju i zagranicy.  Działalność naszej szkoły wspomaga proces leczenia  poprzez naukę i zabawę. Jesteśmy ważnym ogniwem w procesie leczenia, ponieważ każde dziecko pomimo choroby może odnieść sukces, uwierzyć w siebie i pokonać własne słabości-ma szansę zostać malarzem, poetą ,aktorem.

Kadra: Nauczyciele naszej szkoły są przygotowani do pracy z dziećmi przewlekle chorymi, posiadają wykształcenie magisterskie, pedagogiczne w zakresie nauczania poszczególnych przedmiotów i pedagogiki specjalnej- terapeutycznej.
Współpracujemy z personelem medycznym, rodzicami dziecka i szkołami macierzystymi w celu dostosowania metod pracy do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
Godziny pracy: zajęcia wychowawcze 9.00- 14.00
zajęcia dydaktyczne 13.30- 17.30
Zapisy: Szkoła nie ma obwodu. Uczniem szkoły staje się każde dziecko przebywające w szpitalu
Dojazd:

Metro- stacja Politechnika

Tramwaj: 4, 14, 18, 19, 35, 36

Autobus: 131, 520Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny