Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Specjalnych nr 86
Niekłańska 4/24; Praga Południe
03-924 Warszawa
Tel: 50982565098325
Email:
nieklanska@op.pl
WWW: www.nieklanska.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Nadrzędnym celem naszej działalności dydaktyczno-wychowawczej jest szeroko pojęta terapia pedagogiczna mająca na celu odwrócenie uwagi ucznia od choroby i rozłąki z domem oraz wspomaganie procesu leczenia.

Szkoła istnieje od 1959 roku. Powstała wraz z otwarciem Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza.

ZSS nr 86 działa na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie i Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów. Uczniami szkoły są pacjenci przebywający na leczeniu w oddziałach szpitalnych: neurochirurgicznym z pododdziałem neurologii, laryngologicznym, pediatrycznym, okulistycznym, alergologicznym, chirurgii urazowo-ortopedycznej i chirurgii miękkiej (Niekłańska) oraz pediatrycznym, obserwacyjnym i ortopedycznym (Szaserów).

W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 i Gimnazjum Specjalne nr 99.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie klas łączonych; indywidualnie lub w małych grupach. Uczniowie realizują treści programowe z poszczególnych przedmiotów obowiązujące w ich szkołach macierzystych. Nauka dostosowana jest do aktualnego poziomu wysiłkowego każdego pacjenta. Dzięki temu, pomimo choroby i pobytu w szpitalu uczniowie mogą uczestniczyć w systematycznej edukacji szkolnej.

W każdym oddziale szpitalnym organizowane są codzienne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku 3-18 lat, prowadzone przez nauczycieli-wychowawców w świetlicach lub w salach chorych. Są to zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, informatyczne, projekcje filmów. W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są także konkursy plastyczne, zarówno wewnętrzne, jak i pozaszkolne. Możemy poszczycić się wieloma laureatami; ich dyplomy można obejrzeć na tablicy w budynku szpitala. Organizujemy wiele uroczystości: Andrzejki, Mikołajki, zabawy karnawałowe, Dzień Mamy, Taty, Babci, Dziadka itp. Dysponujemy również bogato wyposażoną biblioteką szkolną i pracownią komputerową. Co miesiąc odwiedzają nas artyści z Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dzieci i młodzież uczestniczą również w przedstawieniach w wykonaniu uczniów zaprzyjaźnionych z nami szkół masowych.

 

Kadra:


Nauczyciele naszej szkoły to wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. Wszyscy mają przygotowanie z zakresu pedagogiki leczniczej (terapeutycznej). Oprócz tego większość nauczycieli ma uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów lub posiada dodatkowo kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, reedukacji i logopedii


Godziny pracy: Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają sie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.
Zapisy: Dziecko przyjęte do szpitala staje się automatycznie uczniem naszej szkoły. W dniu wypisu skreślane jest z listy uczniów.
Dojazd:

Szkoła posiada również swoja filię:

Filia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 86

ul. Szaserów 128

Praga –Południe

00-909 Warszawa

tel: 022 -610 -57- 80

email: szaserów@interia.euWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny