Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282
Niekłańska 4/24; Praga Południe
03-924 Warszawa
Tel: 50982565098325
Email:
nieklanska@op.pl
WWW: www.nieklanska.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Nadrzędnym celem naszej działalności dydaktyczno-wychowawczej jest szeroko pojęta terapia pedagogiczna mająca na celu odwrócenie uwagi ucznia od choroby i rozłąki z domem oraz wspomaganie procesu leczenia.

Szkoła istnieje od 1959 roku. Powstała wraz z otwarciem Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 działa w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie i Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów. Uczniami szkoły są pacjenci przebywający na leczeniu w oddziałach szpitalnych: neurochirurgii, neurologii, laryngologii, pediatrii, okulistyki, alergologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej i chirurgii miękkiej (Niekłańska) oraz w klinice pediatrii, nefrologii i alergologii dziecięcej (Szaserów).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie klas łączonych; indywidualnie lub w małych grupach. Uczniowie realizują treści programowe z poszczególnych przedmiotów obowiązujące w ich szkołach macierzystych. Nauka dostosowana jest do aktualnego poziomu wysiłkowego każdego pacjenta. Dzięki temu, pomimo choroby i pobytu w szpitalu uczniowie mogą uczestniczyć w systematycznej edukacji szkolnej.

W każdym oddziale szpitalnym organizowane są codzienne zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli-wychowawców w świetlicach lub w salach chorych. Są to zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, informatyczne,  projekcje filmów, turnieje gier planszowych. Uczniowie uczestniczą także w programie „Rehabilitacja przez szachy”. W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są konkursy plastyczne - wewnętrzne i pozaszkolne. Możemy poszczycić się wieloma laureatami; ich prace można obejrzeć na tablicy w budynku szpitala. Organizujemy wiele uroczystości: Andrzejki, Mikołajki, zabawy karnawałowe, Dzień Mamy, Taty, Babci, Dziadka itp. Dysponujemy również bogato wyposażoną biblioteką szkolną i pracownią komputerową oraz Kącikiem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Co miesiąc odwiedzają nas artyści z Filharmonii Narodowej w Warszawie. Uczniowie oglądają również przedstawienia teatralne w ramach projektu „Klinika Złotego Smoka” fundacji Funkomitywa oraz występy w wykonaniu uczniów zaprzyjaźnionych z nami szkół masowych i wolontariuszy.

Kadra:


Nauczyciele naszej szkoły to wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. Wszyscy mają przygotowanie z zakresu pedagogiki leczniczej (terapeutycznej). Oprócz tego większość nauczycieli ma uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów lub posiada dodatkowo kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, reedukacji i logopedii


Godziny pracy: Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają sie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.
Zapisy: Dziecko przyjęte do szpitala staje się automatycznie uczniem naszej szkoły. W dniu wypisu skreślane jest z listy uczniów.
Dojazd:

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie:

autobusy: 111, 123, 507, 509, 147 (przystanek Saska – stacja krwiodawstwa), 102, 158 (przystanek Park Skaryszewski), 141, 143, 151, 182, 188, 502, 514, 520, 523, 525 (Al. Stanów Zjednoczonych – Saska)

tramwaje: 9, 24 (przystanek Park Skaryszewski)

Wojskowy Instytut Medyczny przy ulicy Szaserów 128 :

autobusy: 102,188, 202, 523

Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny