Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 9
Jana Paska 10; Żoliborz
01-640 Warszawa
Tel: 228332205
Email:
osw9@wp.pl
WWW: sosw9warszawa.edupage.org

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Paska 10 składa się z  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 155 , Gimnazjum Specjalnego nr 88 i internatu . Ośrodek przeznaczony jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczęszczają do nas dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym , często sprzężonym z epilepsją, ADHD, autyzmem, porażeniem mózgowym, zaburzeniami zachowania i emocji.W szkole zatrudnieni są specjaliści w różnych dziedzinach : oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitanci, reedukatorzy. Umożliwia to dostosowanie metod pracy i odpowiedniej terapii do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia.W szkole poza szeroką gamą zajęć o charakterze edukacyjnym  proponujemy uczniom  udział w  zajęciach  pozalekcyjnych tj. zajęcia na basenie, muzyczne, plastyczne, koła ekologiczne, taneczne, informatyczne, religijne. W szkole działa Szczep Harcerski ,świetlica szkolna. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uwierzyć w swoje możliwości, nauczyć się życia w grupie. Nawiązujemy współpracę z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, bierzemy udział w przeglądach twórczości , organizujemy uroczystości i  festyny dla zaprzyjaźnionych placówek. Nasi uczniowie zdobywają nagrody , nowe doświadczenia i poczucie zintegrowania społecznego.Organizowane przez nas turnusy rehabilitacyjne cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci i ich rodziców.Miejsce u nas jest dla każdego ucznia  posiadającego  orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Kadra: W placówce zatrudnieni są oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitanci, reedukatorzy, pielęgniarka.
Godziny pracy: Szkoła pracuje od 8.20 do 17.00. Internat: opieka całodobowa w dni nauki szkolnej
Zapisy:

Zapraszamy do nas dzieci z odpowiednim orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej. Kształcenie specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Dzieci spoza Warszawy ze skierowaniem z Biura Edukacji.

Rodziców kandytatów do naszej szkoły zapraszamy na wstępną rozmowę do Dyrektora Ośrodka


Dojazd:

Nasz adres:Warszawa ul. Jana Paska 10. Dojazd metrem do stacji Marymont lub tramwajem.

Istnieje możliwość załatwienia transportu specjalnego finansowanego przez gminę lub dzielnicę.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny