Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
Reymonta 16; Bielany
01-842 Warszawa
Tel: 02283486840228346302
Email:
zpow@polmedia.com.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

  W skład Zespołu wchodzi:

-Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (dla chłopców)

-Gimnazjum nr 154 (dla chłopców) 

- Bursa Szkolna nr 8 (koedukacja dla uczniów i studentów warszawskich szkół oraz interwencje kryzysowe dla osób mieszkających w Warszawie) 

MOS jest placówką publczną przeznaczona dla chłopców z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym,zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem, wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Celem naczelnym programu jest wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego możliwości poprzez kulturę, sztuke, naukę i sport oraz udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji

Szczególną uwagę w ośrodku przykłada się do atmosfery bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania oraz więzi między kadrą a wychowankami w oparciu o podmiotowość wychowanka i poszanowanie przw dziecka

  

 

Kadra: Specjaliści: psycholog, pedagog, trener z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerzy ART.-u., terapeuci od uzależnień, socjoterapeuci, reedukator, psychoterapeuci .
Godziny pracy: Zapewniamy naszym wychowankom całoroczną, całodobową opiekę specjalistów.
Sekretariat czynny od godz.9.00-15.00
Zapisy:

Aby zostać wychowankiem MOS wystarczy wniosek rodziców oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie sądu. Wychowankowie przyjmowani są przez cały rok po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z Dyrektorem placówki.

 

 

 


Dojazd:

autobusy 114, 112, 116,

tramwaje 33, 2, 35, 29Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny